Ga direct naar inhoud

Helft jongeren verwacht geen pensioeninkomen

Den Haag, 17 december 2013

Bijna de helft van de jongeren verwacht later geen pensioeninkomen meer te krijgen; zelf de pensioenregeling kunnen kiezen is voor een meerderheid van hen het toekomstbeeld. De oudedagsvoorzieningen stijgen van de achtste naar de eerste plaats, hiermee krijgt het pensioen meer grip op het zekerheidsgevoel in Nederland. Desondanks stijgt de Nationale-Nederlanden Zekerheidsindex met twee punten naar een score van 60 punten. Deze stijging komt doordat Nederlanders zich veiliger voelen en meer vertrouwen hebben in de economie. Een score van 60 werd voor het laatst behaald in het najaar van 2011.

De tweede Zekerheidsindex van 2013 heeft pensioen als thema. Uit het onderzoek blijkt dat de oudedagsvoorzieningen en de betaalbaarheid van pensioenen meer van invloed zijn op het zekerheids-gevoel van de Nederlanders dan in het eerste halfjaar. De vele berichtgeving rondom pensioenfondsen en de pensioenopbouw is hier debet aan. Een aantal constateringen uit de Zekerheidsindex najaar 2013 zijn:

 • 39% van de jongeren maakt zich zorgen over pensioen;
 • 47% van de jongeren verwacht geen pensioeninkomen meer te krijgen;
 • 30% van de jongeren verwacht dat er geen AOW meer bestaat als ze met pensioen gaan;
 • 57% van de jongeren wil zijn pensioenregeling zelf kiezen, en niet laten bepalen door de werkgever;
 • 58% van de jongeren vindt dat zij betalen voor de ouderen van nu;
 • 23% van de Nederlanders verwacht dat AOW-pensioen in de toekomst niet meer zal bestaan en ruim een kwart van de Nederlanders verwacht dat de AOW-premie in de toekomst onbetaalbaar zal worden;
 • 34% van de Nederlanders voelt zich zelf verantwoordelijk voor zijn pensioeninkomen; meerderheid wil pensioenregeling zelf kiezen;
 • 40% geeft de voorkeur aan gecombineerd pensioen opbouwen: een gedeelte zelf en een gedeelte collectief;
 • 48% van de bevolking wil zelf bepalen met welke leeftijd zij met pensioen gaan, ook als dit betekent dat zij een veel hogere premie zouden moeten betalen;
 • 43% van de Nederlanders vindt dat het solidariteitsstelsel is achterhaald;
 • 70% van de Nederlanders tussen de 25-30 jaar ziet er tegenop om tot hun 72ste te moeten werken.

Over de Zekerheidsindex

Verzekeren gaat per definitie over het vermijden van onzekerheden en het zoeken naar zekerheid. Maar waarover is Nederland eigenlijk onzeker? Welke gebeurtenissen verhogen of verlagen het gevoel van zekerheid? En verandert het gevoel van zekerheid in de loop van de tijd? Om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen heeft Nationale-Nederlanden de Zekerheidsindex ontwikkeld. Onderzoeksbureau TNS NIPO onderzocht hiervoor de zekerheidservaring van Nederland onder 1256 respondenten van 18 jaar en ouder zodat antwoord kan worden gegeven op de vraag ‘Hoe zeker is Nederland?’.

Zekerheid is een breed begrip dat bestaat uit verschillende sub-aspecten. De volgende definitie van zekerheid is gekozen: ‘De mate waarin Nederlanders zich veilig voelen, vertrouwen hebben en verwachten dat veranderingen in de toekomst positief zullen uitpakken.’ Uit de definitie zijn drie domeinen gedestilleerd die samen het ‘construct’ zekerheid vormen; vertrouwen, veiligheid en vastigheid.

Bekijk de Zekerheidsindex van december 2013

Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten één van de grootste en meest toonaangevende verzekeraars van Nederland. Met deskundige medewerkers, goede producten en een uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit is Nationale-Nederlanden al 170 jaar actief in verzekeren. Wat er ook gebeurt, Nationale-Nederlanden zet zich dagelijks in om de beste oplossingen te bieden voor haar klanten.