Ga direct naar inhoud

Crisis heeft meer invloed op vakantie Nederlander

Zomer Zekerheidsindex 2013: Nederland iets meer vakantieland

Den Haag, 19 juni 2013

De financiële crisis krijgt dit jaar meer invloed op de vakantie. Bijna de helft van de Nederlanders (48%) zegt dat hun vakantiegedrag bepaald wordt door de crisis; minder vaak of niet op vakantie gaan neemt de overhand. Toch zegt bijna 70% van de jongeren en de hogere inkomensklassen zich niets van de crisis aan te trekken, maar ze verlagen wel de vakantiefrequentie. Dit blijkt uit de Zomer Zekerheidsindex 2013 van Nationale-Nederlanden die vandaag is gepubliceerd. De Zekerheidsindex is met 1 punt gestegen naar 58 punten. Uit deze halfjaarlijkse index blijkt tevens dat Nederlanders ondanks iets meer vertrouwen in de internationale economie, minder vertrouwen in zichzelf hebben (83 naar 78 punten) en in Nederland.

Zes procent minder Nederlanders (74%) gaan dit jaar op vakantie, in 2012 was dit nog 80%. Daarnaast zegt een kwart van de ondervraagden dit jaar nog minimaal 1 maal op vakantie te gaan, vorig jaar was dit 40%. Toch blijft ook dit jaar de auto het meest populaire vervoermiddel en maakt het vliegtuig een kleine stijging door. Als een vakantie geboekt wordt, is Nederland als vakantieland iets populairder geworden, terwijl het buitenland ligt daalt. Als reisgenoot ligt de voorkeur wel bij de eigen partner (63%) en het genot wordt nog groter als de dag zelf ingevuld mag worden (41%).

Reisverzekeringen zijn minder in trek. Met name de doorlopende reisverzekering wordt minder afgesloten of wordt stop gezet. Had in 2012 nog 88% van de Nederlanders een reisverzekering, dit jaar is dit gedaald naar 82%. 16% gaat zonder reisverzekering op vakantie, een opvallende stijging van 5% ten opzichte van 2012. Daarbij maakt bijna eenvijfde van de vakantiegangers (19%) iets vervelends mee op vakantie. Opmerkelijk hierbij is wel dat dit bijna altijd mensen zijn met een reisverzekering.

De veiligheidsbeleving van Nederlanders is het hoogst in Europa. Hierbij gaan Duitsland en Oostenrijk aan kop (41 en 20%). Buiten Europa voelen de ondervraagden zich minder veilig. Aanleiding hiervoor zijn vooral gebeurtenissen die het nieuws halen.

Over de Zekerheidsindex

Verzekeren gaat per definitie over het vermijden van onzekerheden en het zoeken naar zekerheid. Maar waarover is Nederland eigenlijk onzeker? Welke gebeurtenissen verhogen of verlagen het gevoel van zekerheid? En verandert het gevoel van zekerheid in de loop van de tijd? Om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen heeft Nationale-Nederlanden de Zekerheidsindex ontwikkeld. Onderzoeksbureau TNS NIPO onderzocht hiervoor de zekerheidservaring van Nederland onder 1318 respondenten zodat antwoord kan worden gegeven op de vraag ‘Hoe zeker is Nederland?’.

Zekerheid is een breed begrip dat bestaat uit verschillende sub-aspecten. De volgende definitie van zekerheid is gekozen: ‘De mate waarin Nederlanders zich veilig voelen, vertrouwen hebben en verwachten dat veranderingen in de toekomst positief zullen uitpakken.’ Uit de definitie zijn drie domeinen gedestilleerd die samen het ‘construct’ zekerheid vormen; vertrouwen, veiligheid en vastigheid.

Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Bank is een onderdeel van Nationale-Nederlanden, met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten één van de grootste en meest toonaangevende financieel dienstverleners van Nederland. Met deskundige medewerkers, goede producten en een uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit is Nationale-Nederlanden al 170 jaar actief. Wat er ook gebeurt, Nationale-Nederlanden zet zich dagelijks in om de beste oplossingen te bieden voor haar klanten.