Ga direct naar inhoud

Zuid-Hollandse samenwerking voor opleiden 3.000 extra IT’ers

11 maart 2020

Er is een groot tekort aan IT'ers, ook in Zuid-Holland. Om meer IT'ers op te leiden en de bekendheid met IT bij andere werkenden te vergroten is WE IT opgericht. WE IT is een consortium van overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven. De officiële ondertekening van WE IT was op 10 maart op De Haagse Hogeschool. Een van de bedrijven die deelneemt aan het consortium is Nationale-Nederlanden.

Het is belangrijk dat collega’s bij Nationale-Nederlanden zo breed mogelijk inzetbaar zijn en blijven. Omdat het belang van technologie steeds groter wordt, kunnen zij zich onder andere omscholen tot IT’er zodat ze erna direct op een interne vacature kunnen solliciteren. Nationale-Nederlanden is erg blij met dit programma en denkt dat dit ook voor andere bedrijven van toegevoegde waarde kan zijn.

Digitale Human Capital Agenda

Naast het deelakkoord WE IT heeft de gemeente Den Haag het initiatief genomen voor een Haagse Digitale Human Capital Agenda. Digitalisering is een belangrijke transitie die invloed heeft op onze samenleving en het werk dat we vandaag de dag kennen. Om hier goed op in te spelen, hebben Haagse partners afspraken gemaakt om op lokaal niveau digitaal talent beter op te leiden. Dit sluit goed aan op het provinciale deelakkoord WE IT.

De Haagse Digitale Human Capital Agenda is opgesteld met AEGON, Amazon Web Services, ANWB, AT&T, Min BZK, eVision, Gemeente Den Haag, De Haagse Hogeschool, HCL, Huawei, MN, Nationale-Nederlanden, NATO, NIBC, Post NL, ROC Mondriaan, Shell, Siemens, T-Mobile, The Hague Security Delta, The Hague Tech, TNO, TU Delft, Universiteit Leiden, Worley en YES!Delft.