Ga direct naar inhoud

Wijzigingen in de vergoedingen van de basisverzekering

Wijzigingen in de vergoedingen van de basisverzekering

De wijzigingen in de basisverzekering voor 2020 zijn bekend. Wij zetten deze graag voor jou op een rij.

Zorg door specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten

De zorg die de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten bieden, wordt nu nog uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) gefinancierd. Vanaf 2020 is dit onderdeel van de basisverzekering. Dit moet de druk op de huisarts en wijkverpleegkundige verminderen. Per 2021 vergoedt de basisverzekering ook andere zorg voor specifieke patiëntgroepen, zoals de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit vervangt de huidige subsidieregeling.

Jaar Vergoeding Geldt het eigen risico
2019 Geen vergoeding niet van toepassing
2020 Zorg door specialist oudergeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten Ja

Stoppen met roken

In 2020 vallen cursussen gericht op stoppen met roken inclusief de medicatie niet meer onder het wettelijke eigen risico. Dit geldt alleen als u gebruik maakt van door ons geselecteerde SMR-aanbieders.

Jaar Vergoeding Geldt het eigen risico
2019 Vanuit de basisverzekering Ja
2020 Vanuit de basisverzekering Nee

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer wordt alleen vergoed bij bepaalde indicaties. In onze vergoedingenwijzer zie je welke indicaties er gelden in 2019. Voor 2020 wordt dit uitgebreid met de indicatie Geriatrische Revalidatie.

Jaar Vergoeding Geldt het eigen risico
2019 Geen vergoeding bij de indicatie Geriatrische Revalidatie Niet van toepassing
2020 Vergoeding vanuit de basisverzekering bij de indicatie Geriatrische Revalidatie Ja

Logeervergoeding

Word je in een ziekenhuis behandeld maar word je niet opgenomen, dan kun je in plaats van vergoedingen voor zittend ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis, logeerkosten vergoed krijgen. Die vergoeding is maximaal € 75 per nacht. Er moet sprake zijn van minimaal drie aaneengesloten dagen behandeling zonder opname.

Jaar Vergoeding Geldt het eigen risico
2019 Uitsluitend vergoeding zittend ziekenvervoer Ja
2020 Logeervergoeding (€ 75 per nacht) bij aaneengesloten behandeling zonder opname Ja

Vergoedingen van medicijnen

Op het gebied van medicijnen gelden de volgende uitbreidingen:

Vergoedingen van apotheekbereidingen
Vergoeding van apotheekbereidingen als een geregistreerd geneesmiddel door hoge kosten niet wordt toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Of als er nog geen besluit is genomen over opname in het GVS.

Nieuwe soorten medicijnen tegen kanker in het basispakket
Twee nieuwe soorten medicijnen tegen kanker komen in het basispakket:
• Durvalumab is voor de behandeling van een specifiek type longkanker
• Abemaciclib voor verschillende soorten borstkanker.

Vergoeding voor Fampyra bij MS
Patiënten met Multiple Sclerose hebben in 2020 recht op vergoeding van het geneesmiddel Fampyra. Het medicijn verbetert het loopvermogen van patiënten.

Op alle medicijnen is het eigen risico van toepassing.