Ga direct naar: inhoud

Vrije advocaatkeuze Rechtsbijstand Nationale-Nederlanden

Den Haag, 15 mei 2014

Klanten met een rechtsbijstandsverzekering van Nationale-Nederlanden kunnen bij procederen zelf kiezen welke advocaat ze willen. Nationale-Nederlanden werkt voor rechtshulp samen met SRK Rechtsbijstand. Bij een conflict dient de klant eerst contact op te nemen SRK. In overleg met SRK wordt bekeken of er een gerechtelijke of een administratieve procedure moet worden gestart. Als dat zo is, dan heeft de klant de keuze voor een SRK jurist/advocaat of voor een externe partij. Bij een SRK jurist/advocaat worden de kosten onbeperkt vergoed, zolang er kans is op succes. Bij inschakeling van een externe partij is er sprake van een maximum bedrag dat vergoed wordt en dat vermeld staat op de polis van de klant.

De vrije advocaatkeuze is maandag 12 mei besproken in een uitzending van Tros Radar. Aanleiding van de uitzending is de uitspraak van het Europees Hof van november 2013. In deze uitspraak is bepaald dat een verzekerde recht heeft op vrije advocaatkeuze bij alle gerechtelijke en administratieve procedures. Vóór deze uitspraak kon een verzekerde op basis van de polisvoorwaarden uitsluitend een advocaat inschakelen als hij zich verplicht moest laten vertegenwoordigen door een advocaat. Juristen in de uitzending stelden dat de vrije advocaatkeuze altijd al mogelijk was, maar niet werd toegepast door de Rechtsbijstandsverzekeraars.

Ook in het verleden bood NN haar klanten vrije advocaatkeuze, maar niet in alle situaties. Wanneer klanten aangeven dat ze in het verleden geen vrije advocaatkeuze hebben gekregen en denken alsnog recht te hebben op vergoeding van toen gemaakte kosten, dan kan een klant contact opnemen met SRK. Er wordt vervolgens door SRK bekeken of dit het geval is. Mocht dit zo zijn, dan betaalt SRK de kosten naar redelijkheid uit. De volledig vrije advocaatkeuze wordt sinds de uitspraak van Europese Hof van Justitie toegepast en de komende tijd aangepast in de polisvoorwaarden. De rechtshulp zelf en de prijzen zijn het zelfde gebleven.

Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten één van de grootste en meest toonaangevende verzekeraars van Nederland. Met deskundige medewerkers, goede producten en een uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit is Nationale-Nederlanden al 170 jaar actief in verzekeren. Wat er ook gebeurt, Nationale-Nederlanden zet zich dagelijks in om de beste oplossingen te bieden voor haar klanten.