Ga direct naar inhoud

Verruiming verlofspaarregeling

Verruiming van de verlofspaarregeling

Het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen voorziet tevens in een verruiming van de huidige verlofspaarregeling van 50 weken naar 100 weken. Deze verruiming gaat in per 2021.

Tevens wordt mogelijk gemaakt dat werkgevers in een periode van maximaal drie jaar vóór de AOW-leeftijd aan hun werknemers een bedrag kunnen meegeven dat na vermindering met de loonheffing gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering (netto-AOW), zonder dat hierover een RVU-heffing door de werkgever is verschuldigd. Het is een tijdelijke regeling die ingaat per 2021 en geldt tot en met 2025.

Belang voor de praktijk

Opname van een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Dit geldt ook voor de inkomensafhankelijke regelingen waar recht op bestaat. Denk hierbij aan de partnertoeslag AOW, een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet, een bijstandsuitkering of aanvullende inkomensvoorziening ouderen.

Het afkopen van een deel van de waarde van de lijfrente en de opgebouwde ouderdomspensioen verhoogt namelijk je maandinkomen en verzamelinkomen, in de maand van het jaar waarin deze afkoop plaatsvindt. Daarom is het verstandig dat een financieel adviseur de gevolgen voor je in kaart brengt.