Ga direct naar inhoud

Verlaging van het eigenwoningforfait

Verlaging van het eigenwoningforfait

Ben je in het bezit van een eigen woning? Dan moet je hierover een bedrag bij je inkomen optellen: het eigenwoningforfait. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Welk percentage dit is, hangt af van de waarde van je huis. Voor veel huizen worden de percentages volgend jaar verlaagd.

Eigenwoningforfait: wat verandert er precies?

De gemiddelde waarde van woningen is de afgelopen jaren gestegen. Zonder aanpassing van het eigenwoningforfait zou dit betekenen dat het bedrag dat je bij je inkomen moet optellen, ook stijgt. Het kabinet verlaagd de percentages voor het eigenwoningforfait om zo woningeigenaren tegemoet te komen. Dit zijn de tariefaanpassingen voor het eigenwoningforfait:

WOZ-waarde 2020 2021
tot € 12.500 0,00% 0,00%
€ 12.500 - € 25.000 0,20%
€ 25.000 - € 50.000 0,35%
€ 50.000 - € 75.000 0,45%
€ 75.000 - € 1.090.000* 0,60%
meer dan € 1.090.000* 2,35%

* Het grensbedrag voor de ‘villataks’ van € 1.090.000,- in 2020 wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarmee is in dit overzicht geen rekening gehouden. Het genoemde percentage van 2,35% geldt alleen voor de waarde boven dat grensbedrag.

Rekenvoorbeeld eigenwoningforfait

Tristan heeft een eigen woning. De WOZ-waarde 2020 is € 300.000,-. Met die waarde bedraagt het eigenwoningforfait € 1.950,- (€ 300.000, x %). Omdat de woning met 8% in waarde is gestegen, is de WOZ-waarde in 2020 € 324.000,-. Het eigenwoningforfait 2021 is dan € 1.944,- (€ 324.000,- x %).