Ga direct naar inhoud

Verlaging van de Hillen-aftrek

Verlaging van de Hillen-aftrek

De aftrekpost vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld (Hillen-aftrek) daalt met 3⅓% per jaar. In 2021 bedraagt de Hillen-aftrek 90%.

Als je eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekposten

De Wet Hillen geeft recht op een extra aftrekpost als je eigenwoningforfait hoger is dan jouw aftrekbare kosten eigen woning. Denk hierbij aan de betaalde hypotheekrente, erfpachtcanons of de rente op een restschuld.

Tot 2019 was deze aftrekpost gelijk aan het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. Hierdoor hoefde je geen belasting te betalen over je eigenwoningforfait.

In 2018 heeft het kabinet besloten deze ‘Hillen-aftrek’ in 30 jaar af te schaffen, in stappen van 3⅓% per jaar. In 2020 is de Hillen-aftrek 93⅓% van het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten van de eigen woning. In 2021 daalt dat percentage naar 90%. Is je eigenwoningforfait hoger is dan je aftrekbare kosten? Dan betaal je over het verschil dus ieder jaar steeds iets meer belasting.

Rekenvoorbeeld verlaging Hillen-aftrek

Finn heeft een woning met een WOZ-waarde van € 500.000,-. Hij heeft zijn hypotheek grotendeels afgelost.
Zijn lening bedraagt nog € 75.000,- en hij betaalt op jaarbasis 2% rente (€ 1.500,-). Zijn inkomen uit eigen woning ziet er in 2021 als volgt uit:

Bijtelling eigenwoningforfait
(€ 500.000,- x %)
Aftrekbare kosten (hypotheekrente)
Hillen-aftrek
(€ - € 1.500,-) x 90%
Totale aftrek
Inkomsten uit woning

Finn moet € ….. bij zijn ‘Inkomen uit werk en woning’ optellen. Als Omdat Finn in het hoogste belastingtarief zit, betaalt hij 49,50% belasting over zijn inkomsten uit zijn woning, het eigenwoningforfait. De aftrekbare kosten – hypotheekrente – zijn in 2021 aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 43%.