Ga direct naar inhoud

Vennootschapsbelasting

Zelfstandigenaftrek verlaagd
Het kabinet wil de belasting voor zelfstandig ondernemers en werknemers meer gelijktrekken. Daarom wordt in 2020 de zelfstandigenaftrek voor (zelfstandig) ondernemers aanzienlijk verlaagd. Door deze verlaging zullen ondernemers meer belasting over de winst uit onderneming moeten betalen.

Recht op zelfstandigenaftrek
Een ondernemer die aan het urencriterium van de Belastingdienst voldoet, heeft recht op zelfstandigenaftrek. Hierover hoeft de ondernemer geen belasting te betalen. Het kabinet heeft aangegeven om vanaf 2020 de zelfstandigenaftrek in een aantal jaarlijkse stappen van € 250 te verlagen van € 7.820 naar € 5.000 in 2028. Naast deze verlaging van het bedrag van de zelfstandigenaftrek wordt het tarief voor de aftrekposten vanaf 2020 ook lager.

Verlaging vennootschapsbelasting uitgesteld

Vorig jaar is in de Wet Bedrijfsleven 2019 een verlaging van de vennootschapsbelasting opgenomen. Omdat het bedrijfsleven volgens de regering ook moet bijdragen aan de lastenverlichting voor de burgers wordt deze verlaging van de vennootschapsbelasting uitgesteld. Het tarief vennootschapsbelasting ziet er als volgt uit: