Ga direct naar inhoud

Structurele verbetering financiële vaardigheden dankzij informele en lokale schuldenaanpak

18 mei 2020

Het doorlopen van een lokaal schuldentraject leidt bij een aanzienlijk deel van de deelnemers tot een structurele verbetering van de financiële vaardigheden. Dit blijkt uit de nieuwe resultaten van het lopende onderzoek naar de impact van de lokale, informele schuldhulpverlening in Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Stichting van Schulden naar Kansen, een initiatief van Nationale-Nederlanden. Uit de onderzoeksresultaten blijken respondenten zes maanden na het afronden van een traject vaker orde en overzicht in de administratie te hebben, zijn zij financieel assertiever en beter in staat om hun inkomen te vergroten. Eveneens blijkt dat tien procent van de respondenten op de lange termijn schuldvrij is geworden en dat ook de gemiddelde schuld over tijd afneemt.

Deze tussentijdse resultaten staan in het vandaag verschenen jaarverslag van Stichting van Schulden naar Kansen. Deze stichting is een initiatief van Nationale-Nederlanden en draagt bij aan het bevorderen van financieel welzijn in Nederland. Daarbij worden 32 lokale maatschappelijke projecten ondersteund die hun deelnemers financiële kennis en vaardigheden bijbrengen met als doel uit de schulden te komen en te blijven. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de aanpak van armoede en schulden in Nederland, voert de Hogeschool van Amsterdam bij deze projecten en hun deelnemers een vijfjarig onderzoek uit.

Miranda Visser-de Boer, directeur van Stichting van Schulden naar Kansen: ‘Veranderingen in gedrag en financiële redzaamheid zijn lastig te meten, maar kunnen op deze manier betrouwbaar in kaart worden gebracht. Dit grootschalige onderzoek stelt ons in staat om de effectiviteit van de lokale schuldhulp die we in Nederland hebben inzichtelijk te maken en uiteindelijk te vergroten. En dat is hard nodig, want helaas is financiële redzaamheid voor veel mensen nog niet vanzelfsprekend. We zijn dan ook trots op onze projectpartners die hieraan een belangrijke positieve bijdrage leveren.’

De resultaten van het project- en deelnemersonderzoek zijn te vinden in het jaarverslag en op de website van de stichting: www.vanschuldennaarkansen.nl. Sinds 2016 zijn 9.346 huishoudens bereikt.

Kijk hieronder voor een samenvatting van de resultaten.

Van Schulden naar Kansen Factsheet Inzichten 2016-2019

Van Schulden naar Kansen

Stichting van Schulden naar Kansen is onderdeel van het maatschappelijke programma van Nationale-Nederlanden, Future Matters. Future Matters richt zich op de verbetering van het financieel welzijn van de mensen in onze directe omgeving. Wij doen dit door mensen beter in te staat stellen om met hun financiën om te gaan; door het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt en door kinderen die in moeilijke financiële omstandigheden opgroeien te helpen.

Meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nationale-Nederlanden?

www.nn.nl/mvo