Ga direct naar inhoud

Solidair met Oekraïne

2 maart 2022

We volgen de gebeurtenissen in Oekraïne nauwgezet. We maken ons grote zorgen over de Russische invasie, de bedreiging die deze vormt voor de democratie, de veiligheid en de grondrechten van mensen, alsmede de gevolgen die dit alles zal hebben voor onze wereld.

Onze gedachten zijn bij de bevolking van Oekraïne en bij iedereen die rechtstreeks door de oorlog wordt getroffen, of het nu in Oekraïne, Rusland of in de buurlanden is.

We doen ons best om de getroffenen te helpen. NN doneert ten minste 1 miljoen euro aan humanitaire hulpverlening, verdeeld over lokale en internationale organisaties. Het betreft directe hulp in Oekraïne via de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) en via de samenwerkende hulporganisaties (Giro 555), alsmede initiatieven van onze bedrijfsonderdelen in Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië om mensen die het land zijn ontvlucht te voeden en onderdak te bieden. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en werken samen met de hulporganisaties en overige partijen om te zien welke verdere behoeften er zijn.

We houden ook goed in de gaten welke impact de situatie heeft op onze collega's, ons bedrijf en andere stakeholders. NN heeft geen zakelijke activiteiten in Oekraïne of Rusland en onze directe financiële blootstelling aan deze landen is beperkt. Maar we ondersteunen het sanctieregime en doen daarom, waar van toepassing, onze uiterste best om snelle en volledige naleving te garanderen.