Ga direct naar: inhoud

Reactie NN Group op onderzoek Eerlijke Verzekeringswijzer

18 juni 2015

De Eerlijke Verzekeringswijzer - een samenwerkingsverband van zes NGO’s - heeft een onderzoek uitgevoerd naar beleggingen van Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen in de wapenhandel. Dit onderzoek is vandaag gepubliceerd. NN Group neemt dit onderwerp zeer serieus en hanteert een duidelijk beleid ten aanzien van investeringen in de wapenindustrie. In lijn met dit beleid investeren we niet in controversiële wapens, zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen en wapens met verarmd uranium. Ook beleggen we niet in bedrijven die wapens beschikbaar stellen aan landen die onder een wapenembargo vallen van de Europese Unie, Verenigde Naties en/of Verenigde Staten. Op grond hiervan stellen wij een uitsluitingenlijst op. Het overgrote deel van de bedrijven genoemd in het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer staat op onze uitsluitingslijst.

Bij het vaststellen van de beleggingsportefeuille maken wij altijd een afweging van alle risico’s, inclusief milieu, sociale en bestuurlijke risico’s. We werken er continu aan dit proces aan te scherpen. Ook besteden we intern veel aandacht aan de implementatie van ons beleid door bijvoorbeeld het organiseren van interne trainingen over dit specifieke onderwerp.

Voor meer informatie over ons beleggingsbeleid en beperkingen, kunt u onderstaande pagina’s raadplegen.

Beleggingsbeleid

Beperkingen