Ga direct naar inhoud

Perfect Day host Haagse wethouders & ondernemers

Den Haag, 19 april 2019

“Wie maakt zich wel eens zorgen over een hack of datalek in zijn bedrijf?” Alle handen gaan de lucht in. “Iedereen wel denk ik” zegt iemand. “Ik ben al gehackt” antwoordt een ander. “Ik werd ineens gebeld door een klant of ik die striptease bewust op mijn website gezet had”. Er wordt gegrinnikt. ”Ja, daar kun je om lachen,” zegt de zelfde meneer “maar grappig was het niet. Ik ben een jaar bezig geweest om alles terug te krijgen. Geen back-ups. Oerstom. Maar ja, dat bedenk je je pas op het moment dat het gebeurt”.

Het is donderdag 18 april, eind van de middag. Ruim 20 Haagse ondernemers zijn naar de Caballero Fabriek gekomen om met wethouders Bruines (economie), De Mos (mkb) en CIO Martijn Fraanje te spreken over cyber security. Hoe kijken zij tegen dit onderwerp aan? Vinden ze het belangrijk? Nemen ze maatregelen? Verwachten zij hulp van de gemeente op dit thema?

NN Sparklab’s Perfect Day host en begeleidt de sessie, geeft de ondernemers praktische tips om snel wat verbeteringen aan te brengen die weinig geld en inspanning kosten.

Verschillende branches

De groep is gemêleerd. Ondernemers uit retail, creatieven, zakelijke dienstverlening (o.a. 3 verzekeringsadviseurs die via NN accountmanagement zijn gekomen!), IT en bouw zijn vertegenwoordigd. Op de reeks stellingen die we poneren reageren ze opvallend open. Het gesprek loopt vanaf het eerste moment. Ja, ze zien allemaal risico’s en nee, de meesten van hen hebben niet het gevoel dat ze daar tegen gewapend zijn.

Ongezonde dosis argwaan

Als het gaat om wapenen tegen de risico’s heeft de aanwezige eigenaar van een design bureau een duidelijke mening. “We hebben het hier nu continu over aanvallen van buitenaf, maar je moet altijd en op je hoede zijn. Tegenover iedereen. Scenario’s schetsen van wat er gebeurt als er met belangrijke assets in je bedrijf wordt geknoeid. Een gezonde dosis, of nee eigenlijk zelfs een ongezonde dosis argwaan zou je moeten hebben. Er zijn zoveel risico’s dat je je er nooit echt tegen kunt wapenen. Wat mij betreft hoort in het rijtje hack, datalek ook het woord bedrijfsspionage thuis. Ik heb een medewerker gehad die mijn hele systeem heeft leeggetrokken. Ik ben al 3,5 jaar aan het procederen.”

Belangrijke inzichten

Via het Nederlands Cyber Collectief verzamelt Sparklab al een aantal jaar learnings over ondernemers en cyber security. Deze sessie heeft die inzichten absoluut verrijkt. Wat leerden we hieruit?

  • Er is geen overzicht op het thema;
  • Als een deel wordt uitbesteed is er te weinig kennis om in te schatten of ze dan helemaal gecoverd zijn;
  • Als ze een deel hebben uitbesteed verwachten ze vaak helemaal klaar te zijn en niet meer na te hoeven denken over hun cyber security
  • Ze verwachten van een leverancier dat hij een seintje geeft als er buiten de dienstverlening van de leverancier nog andere zaken worden afgesloten
  • Dit gebeurt niet of nauwelijks
  • Ze vragen er zelf ook niet pro-actief naar
  • Uitbesteden = er niet zelf over na hoeven denken
  • Ze hebben behoefte aan een check die blootlegt waar ze aan moeten werken = cyber check van Perfect Day.
  • De gemeente zou ze kunnen helpen in informatievoorziening en doorverwijzing naar partijen. De vraag ‘Voor wat moet je wie hebben?’ leeft duidelijk bij ondernemers en daar kan de gemeente ze in ondersteunen.

Succesverhaal

De bijeenkomst was voor alle aanwezigen een succes. Het heeft niet alleen inzichten gegeven, maar ook concrete leads voor Perfect Day. De reacties van de ondernemers waren bijzonder positief: “Dit heeft mij enorm geholpen om helder te krijgen waar ik zou moeten beginnen” complimenteerde een dame met een coachingsbureau de organisatie. Ze stelde daarbij ook direct de vraag aan wethouder Bruines of het niet een idee is om het btw tarief op dienstverlening zoals die van Perfect Day naar 6% te verlagen, omdat eigenlijk ieder bedrijf dit nodig heeft.
De gemeente en Perfect Day gaan samen in gesprek of we dergelijke sessies vaker kunnen organiseren. Innovation Quarter Zuid-Holland heeft ook aangegeven interesse te hebben.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze sessies of over Perfect Day? Mail of bel Perfect Day: contact@perfectday.nl / 085 048 61 09.