Ga direct naar: inhoud

Pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 omhoog

Den Haag, 10 april 2017

Eind oktober 2016 kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met het bericht dat 65-jarigen in 2028 gemiddeld 86,3 jaar oud worden. Naar aanleiding daarvan wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd: per 1 januari 2018 gaat deze van 67 naar 68 jaar. Dit betekent mogelijk een wijziging in de pensioenregelingen bij Nationale-Nederlanden.

Wat is de pensioenrichtleeftijd?

De pensioenrichtleeftijd is een rekenleeftijd die wordt gebruikt om te bepalen hoeveel pensioen iemand maximaal mag opbouwen binnen de belastingregels. In de ‘Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd’ is deze leeftijd gekoppeld aan cijfers van het CBS over de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Uitgangspunt daarbij is de levensverwachting van 65-jarigen. Als zij gemiddeld langer leven, dan gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog. Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zijn niet wettelijk verplicht om de pensioenrichtleeftijd te volgen in hun pensioenproducten. Zij moeten zich wel altijd houden aan de belastingregels voor (maximale) pensioenopbouw.

Wat kunt u verwachten?

Op dit moment bekijkt Nationale-Nederlanden wat de gevolgen zijn van de nieuwe pensioenrichtleeftijd voor de verschillende pensioenproducten en hoe zij hiermee omgaat. We houden u hier de komende tijd van op de hoogte via nn.nl. Bent u werkgever? Dan vindt u binnenkort ook meer informatie op uw persoonlijke pensioenpagina op mijn.nn.nl. Na de zomer ontvangt u informatie over wat de verhoging van de pensioenrichtleeftijd concreet betekent voor uw pensioenregeling(en) bij ons.