Ga direct naar inhoud

Informatieverstrekking pensioen

Informatieverstrekking pensioen

Uitvoerders krijgen een informatieverplichting. Die verplichting geldt bij opname ineens van pensioen en lijfrente. De informatie moet in ieder geval inzicht bieden in de hoogte van de afkoopsom, de hoogte van de uitkeringen bij opname en de hoogte van de uitkeringen zonder opname. Een deelnemer moet zich er bovendien van bewust zijn dat opname van invloed kan zijn op de betalingen uit hoofde van inkomensafhankelijke regelingen en toeslagen.