Ga direct naar inhoud

David Knibbe, CEO Nationale-Nederlanden: Pensioenakkoord belangrijke stap richting toekomst

5 juni 2019

‘We vinden het positief dat de ambitie uit het regeerakkoord vorm heeft gekregen nu de sociale partners een pensioenakkoord tot stand hebben gebracht. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig pensioenstelsel. Een stelsel dat bijdraagt aan een beter pensioeninzicht voor de deelnemers en daarmee ook aan het vertrouwen in het pensioen. Wel is het zaak dat de stuurgroep voor het nieuwe pensioencontract en de afschaffing van de doorsneesystematiek met de nodige voortvarendheid aan de slag gaat.

Een aanzienlijk deel van de werknemers in Nederland spaart bij verzekeraars via hun werkgever voor aanvullend inkomen op de AOW. NN heeft als grootste pensioenverzekeraar twee miljoen deelnemers.

We vinden dat iedereen een goed pensioen moet kunnen opbouwen. NN is voorstander van een collectief georganiseerd persoonlijk pensioen met keuzemogelijkheden die aansluiten bij de veranderende maatschappij en bijbehorende wensen en behoeftes van deelnemers. Waar het nodig is, blijft solidariteit ons uitgangspunt, bijvoorbeeld als het gaat over risico’s die moeilijk door mensen zelf te dragen zijn, zoals langleven en arbeidsongeschiktheid.

Het afschaffen van de doorsneesystematiek raakt naast de pensioenfondsen ook verzekeraars en hun klanten die de zogeheten actuariële premie gebruiken waarbij jongeren een lage en ouderen een hoge premie betalen. We steunen het voorstel om de doorsneepremie af te schaffen en ook daarvoor een eerlijke premiesystematiek in te voeren. Op dit moment gaat bij de oplossing van de overgangseffecten de aandacht uit naar pensioenfondsen. Omdat deze nieuwe systematiek voor iedereen gaat gelden, is het belangrijk dat er ook aandacht is voor de transitie bij verzekeraars.

We volgen de verdere uitwerking van het akkoord door de stuurgroep nauwgezet, waarbij het belang van transparantie en duidelijkheid over het pensioen voor de werkgevers en deelnemers wat mij betreft voorop blijven staan.

Onderdeel van het akkoord is ook een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers. NN gaat op meerdere vlakken uit van keuzevrijheid voor onze klanten, zoals voor pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De financiële situatie en de behoefte van ZZP’ers is divers. Het is dan ook belangrijk dat uitzonderingen mogelijk blijven, zoals voor een ZZP’er die reeds beter passende voorzieningen heeft getroffen of dit zou willen doen. De uitwerking van dit onderdeel van het akkoord dient met het oog hierop met aandacht te gebeuren.


Mediarelaties NN Group/Nationale-Nederlanden

Gedi Schrijver

+31 (0)6 11 15 72 76

gedi.schrijver@nn-group.com


Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is een financieel dienstverlener met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Dagelijks zetten meer dan 5000 medewerkers van het bedrijf zich in om de financiële toekomst van klanten veilig te stellen. Nationale-Nederlanden is sinds de negentiende eeuw actief op de Nederlandse markt en biedt verzekeringen, pensioenen en bancaire producten. Het is onderdeel van NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een beursnotering aan Euronext Amsterdam.

Important legal information

Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation: (1) changes in general economic conditions, in particular economic conditions in NN Group’s core markets, (2) changes in performance of financial markets, including developing markets, (3) consequences of a potential (partial) break-up of the euro or European Union countries leaving the European Union, (4) changes in the availability of, and costs associated with, sources of liquidity as well as conditions in the credit markets generally, (5) the frequency and severity of insured loss events, (6) changes affecting mortality and morbidity levels and trends, (7) changes affecting persistency levels, (8) changes affecting interest rate levels, (9) changes affecting currency exchange rates, (10) changes in investor, customer and policyholder behaviour, (11) changes in general competitive factors, (12) changes in laws and regulations and the interpretation and application thereof, (13) changes in the policies and actions of governments and/or regulatory authorities, (14) conclusions with regard to accounting assumptions and methodologies, (15) changes in ownership that could affect the future availability to us of net operating loss, net capital and built-in loss carry forwards, (16) changes in credit and financial strength ratings, (17) NN Group’s ability to achieve projected operational synergies, (18) catastrophes and terrorist-related events, (19) adverse developments in legal and other proceedings and (20) the other risks and uncertainties contained in recent public disclosures made by NN Group.
Any forward-looking statements made by or on behalf of NN Group speak only as of the date they are made, and, NN Group assumes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information or for any other reason.
This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities.