Ga direct naar inhoud

Berichtgeving in de media over beleggingsverzekeringen en Politiebond

15 april 2015

Het klopt dat er indertijd een schikking is getroffen met de Politiebond. De regeling voor deze polissen hield verband met de bijzondere omstandigheid, dat een medewerker van Nationale-Nederlanden, tezamen met de betrokken tussenpersoon, productinformatie had verschaft waarin ongelukkige uitspraken zijn gedaan over te verwachten rendement en eindopbrengst. Nationale-Nederlanden heeft verantwoordelijkheid genomen voor deze uitspraken.
De schikking betreft echter een incident ten aanzien van een specifiek arrangement voor bepaalde politiekorpsen. Bij de reguliere beleggingsverzekeringen van NN zijn deze aspecten niet aan de orde.