Ga direct naar: inhoud

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij Tros radar

Den Haag, 28 januari 2014

Op maandagavond 27 januari heeft Tros Radar in haar uitzending aandacht besteed aan Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). De premiestijgingen zoals genoemd in de uitzending zijn een gevolg van een sterke toename van het aantal arbeidsongeschikten sinds het begin van de crisis. Daarnaast is ook de duur van arbeidsongeschiktheid sterk toegenomen. Hierdoor is het aantal uitbetalingen aan verzekerden sterk gestegen.

In 2012 heeft dit tot aanpassingen van de premie geleid, die doorgevoerd zijn bij de contractvervaldatum van de verzekerden. Dit kan er toe geleid hebben dat verzekerden als de klant van Nationale-Nederlanden die bij Radar aanwezig was, helaas een sterke premiestijging hebben ondervonden toen hun contract verliep. Doordat het aantal arbeidsongeschikten nog steeds stijgt en daarmee ook de uitkeringen, moeten wij ook vanaf 1 juli 2013 bij bepaalde beroepsgroepen een verhoging van 10-15% doorvoeren. Overigens hebben diverse beroepsgroepen in 2005 en 2007 een premieverlaging gehad. Bij elke verhoging of verlaging informeren we onze klanten hierover steeds vooraf. Nationale-Nederlanden houdt onverkort vast aan haar productvoorwaarden die nog steeds tot de betere in de markt horen. Als een ondernemer arbeidsongeschikt wordt, ondersteunen we hem om terug te keren in zijn eigen bedrijf of, als dat echt niet kan, elders. Dit is ook wat ondernemers zelf het liefste willen. De continuïteit van hun bedrijf moet voorop staan.