Ga direct naar inhoud

Jaarlijkse huurverhoging? Dit moet je weten!

27 juni 2016

Bij het huren van een woning ga je akkoord met de huurprijs. De hoogte van de huur verandert door de jaren heen. In de meeste gevallen heb je te maken met een jaarlijkse huurverhoging op 1 juli. Ben je het niet eens met de verhoging? Dan leggen we graag uit welke acties jij kunt ondernemen. We maken onderscheid tussen bewoners van sociale huurwoningen en woningen uit de vrije sector. Voor beiden gelden specifieke regels.

Sociale huurwoning: huurverhoging op basis van inkomen

Woon je in een sociale huurwoning? Dan mag de huur maximaal een paar procent stijgen. De stijging hangt af van je inkomen in 2014. De verhuurder is verplicht een inkomensverklaring van de Belastingdienst mee te sturen, indien je inkomen in 2014 hoger was dan € 34.678,-. Deze werkwijze is op dit moment (2016) nog niet wettelijk geregeld. Ook mag de huur na de verhoging niet hoger komen te liggen dan de maximale toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel. Een hoger inkomen zorgt voor een hogere procentuele stijging per jaar. De huur mag echter maar een keer per jaar worden verhoogd. De huurverhoging moet schriftelijk en minimaal twee maanden voordat de nieuwe huur ingaat aan de huurder worden voorgesteld. Wil je controleren of het voorstel dat je van de woningcorporatie of verhuurder hebt ontvangen klopt? Gebruik dan de huurverhogingscheck van de overheid.

Check de huur van jouw sociale huurwoning op huurverhogingscheck.nl. Blijkt de huur te hoog? Vraag dan een huurverlaging aan bij de verhuurder. Wil de verhuurder niet meewerken? Dien dan tijdig een verzoekschrift tot huurverlaging in bij de Huurcommissie. Vergeet ook niet dat je bij een inkomensdaling recht kunt hebben op een huurverlaging!

Verbetering van jouw sociale huurappartement of -huis

De verhuurder knapt jouw sociale huurwoning op. Fijn, want dat was hoognodig. Nu presenteert de verhuurder de rekening: een huurverhoging. Mag dit zomaar? Om gelijk met de deur in huis te vallen; nee, dit mag niet zomaar. Stel daarom vast of het hier gaat om regulier onderhoud of een verbetering met extra woongenot. Voor regulier onderhoud hoef jij niet ineens extra huur te betalen. Ontvang je een huurverhoging na renovatie? Dan is het belangrijk dat jij toestemming hebt gegeven voor de woningverbetering. Dit doe je voor de werkzaamheden beginnen. De nieuwe huur mag niet boven het maximale bedrag uitkomen, volgens het door de overheid opgestelde puntenstelsel.

Huurwoning in de vrije sector: beperkte huurverhoging regels

Voor een huurwoning in de vrije sector ligt de maximale huurverhoging niet vast. Wel staat vast dat ook in dit geval de huur maar één keer per twaalf maanden omhoog mag. Dit geldt zowel voor huurcontracten met als zonder indexeringsclausule. Met een indexeringsclausule regelt de verhuurder vooraf de huurverhoging door dit in het contract op te nemen. Heeft de eigenaar de woning verbeterd? Dan mag de verhuurder wel tussentijds de huur verhogen.

Niet eens met huurverhoging op basis van een nieuw contract

Heb je geen indexeringsclausule in je huurcontract staan, dan kan de verhuurder alleen maar een huurverhoging doorvoeren door je een nieuw huurcontract aan te bieden. Ben je het niet eens met de verhoging en weiger je het nieuwe huurbedrag te betalen? Dan kan de verhuurder het contract opzeggen. Wil je de woning niet verlaten en stem je dus niet schriftelijk in? Dan kan de verhuurder naar de rechter stappen. Deze stelt vast of het aanbod van de verhuurder redelijk is. Stelt de rechter vast dat je een redelijk huurcontract hebt ontvangen en je wil nog steeds het nieuwe huurcontract niet aanvaarden, dan moet je de woning verlaten. Het Burgerlijk Wetboek, artikel 7: 274 lid 6, geeft de rechter de bevoegdheid – niet een verplichting – om de huurder een termijn van maximaal 1 maand te geven alsnog met het voorstel in te stemmen. Geeft de rechter aan dat het nieuwe huurcontract niet redelijk is? Dan mag je in de woning blijven wonen tegen dezelfde prijs.

Jaarlijkse verhoging automatisch op basis van een indexeringsclausule

Bij huurwoningen in de vrije sector staat de verhoging vaak in het huurcontract opgenomen. Met de indexeringsclausule, geeft de verhuurder aan wanneer de huur aangepast mag (en meestal gaat) worden. Bij de start van het contract staat dus al vast dat de huur jaarlijks verhoogd mag worden, waarbij ook wordt aangegeven hoe de huurverhoging wordt berekend. Je krijgt in dit geval dan ook geen nieuw contract van de verhuurder, je bent immers al akkoord gegaan met de jaarlijkse verhoging.

De Huurcommissie behandelt in principe alleen zaken voor sociale huurwoningen. Er is echter een uitzondering. Een huurder kan tot uiterlijk zes maanden na de ingangsdatum van de huurovereenkomst, de Huurcommissie verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs. Zij bepalen dan de (nieuwe) huurprijs op basis van de puntentelling. De Huurcommissie kan in haar oordeel ook de eventuele aanwezigheid van gebreken van het gehuurde betrekken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het (eventueel) terughalen van de te veel betaalde huur. Heb je een rechtsbijstandverzekering? Schakel deze dan in, bijvoorbeeld voor hulp met de correspondentie en eventuele verdere stappen. Bij Nationale-Nederlanden zijn huurgeschillen gedekt via de dekking wonen.

Rechtsbijstandverzekering

  • Professionele hulp
  • Bepaal zelf uw dekking
  • Onbeperkt telefonisch advies

Bereken uw premie

Meer informatie

Verzekeringspakket

  • Profiteer van pakketkorting
  • Zelf uw verzekeringen kiezen
  • Eén overzichtelijk pakket

Bereken uw premie

Meer informatie