Ga direct naar inhoud

Zorgen voor onze naasten

Net als Ginger geven jaarlijks circa 1,8 miljoen mensen in Nederland hulp aan hun partner, familie, vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege medische beperkingen of ouderdom. Onbetaald en vaak langdurig. Wanneer je thuis niet zelfstandig kan functioneren is zo’n zorgzame naaste onmisbaar.

Je kunt natuurlijk alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Daarom is het belangrijk dat deze mantelzorgers kunnen ontspannen en af en toe tijd voor henzelf hebben. Dan is het fijn als er vervangende zorg mogelijk is. Dit heet ook wel respijtzorg.

Nationale-Nederlanden vindt die vervangende zorg niet meer dan logisch. We bieden daarom verschillende vergoedingen en services aan om de mantelzorgers hierbij te ondersteunen.

Feiten over mantelzorg

  • Er zijn 1,8 miljoen Nederlanders die als mantelzorger elke dag lang of intensief voor hun naasten zorgen, veelal naast hun eigen baan en/of gezin.
  • Uit de gezondheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer 450.000 mantelzorgers zich zwaar belast voelen.

Overbelaste mantelzorgers

Voor veel mantelzorgers is de zorg en ondersteuning voor een dierbare vanzelfsprekend. Daarom identificeren zij zichzelf vaak niet als zodanig.

Dit betekent niet dat ze geen mantelzorger zijn én geen risico lopen op overbelasting. Wij laten je zien hoe je een overbelaste mantelzorger in je omgeving kunt herkennen en helpen.

Vergoedingen

Bij de aanvullende zorgverzekering van Nationale-Nederlanden ontvang je een Cursus Mantelzorg en recht op vervangende mantelzorg.

Als je mantelzorger bent neemt iemand jouw zorgtaken tijdelijk over via de Stichting Handen in Huis. Tot 14 dagen per jaar. Zo kan jij even tijd voor jezelf nemen.