Ga direct naar inhoud

Omzetting lijfrentespaarrekeningen

In mei 2019 zetten wij de Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening en de OHRA Pensioen Spaarrekening om naar Aanvullend PensioenSparen van Nationale-Nederlanden. Na de omzetting gelden de productkenmerken en voorwaarden van Nationale-Nederlanden. Hier leest u wat er verandert. Ook vindt u hier een overzicht van veelgestelde vragen en de voorwaarden.

Wijzigingen lijfrentespaarrekeningen

Hieronder vindt u meer uitleg over de belangrijkste verschillen bij de omzetting van de Delta Lloyd en OHRA Lijfrente Spaarrekeningen naar NN Aanvullend PensioenSparen.


U krijgt een aangepast rekeningnummer

De eerste 8 karakters (de land- en bankcode) veranderen.  De laatste 10 cijfers van uw rekeningnummer wijzigen niet.

Voorbeeld:
Uw huidige rekeningnummer is NL19DLBK 0123456789
Uw nieuwe rekeningnummer wordt NL09NNBA 0123456789


De manier waarop de variabele rente wordt berekend in een schrikkeljaar

De manier waarop de rente wordt berekend in een schrikkeljaar is bij Nationale-Nederlanden anders. Een schrikkeljaar wordt op 366 dagen gesteld in plaats van op 365 dagen. U ontvangt daardoor in een schrikkeljaar iets minder rente.

Hoe wordt de rente berekend?
Bij Nationale-Nederlanden tellen wij het aantal dagen dat het geld op uw rekening staat. Dit aantal delen wij door het aantal dagen in een jaar. Het aantal dagen in een jaar stellen wij op 365 dagen. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld. De uitkomst hiervan vermenigvuldigen wij met het geld dat op uw rekening staat en met het rentepercentage.

Bijvoorbeeld:

U heeft het gehele jaar € 10.000,- op uw rekening staan (van 1 januari t/m 31 december). U ontvangt 0,4% rente. De variabele rente verandert niet gedurende het jaar.

Bij Nationale-Nederlanden ontvangt  u in een schrikkeljaar:

Het werkelijk aantal dagen dat het geld op uw rekening heeft gestaan (366 dagen in een schrikkeljaar). Gedeeld door het aantal dagen waarop een schrikkeljaar wordt gesteld (ook 366).

U krijgt aan rente:

366/366 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00

Bij Delta Lloyd/OHRA krijgt u aan rente:

Het werkelijk aantal dagen dat het geld op uw rekening heeft gestaan (ook 366 dagen). Gedeeld door het aantal dagen waarop een jaar wordt gesteld (altijd 365 ongeacht of het een schrikkeljaar is):

366/365 * 0.4% * € 10.000,- =  € 40,11

In een niet schrikkeljaar zou de berekening zijn:

Nationale-Nederlanden

365/365 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00

Delta Lloyd/OHRA

365/365 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00

Alleen in een schrikkeljaar is er dus een verschil.


De manier waarop de depositorente wordt berekend

Zowel bij Delta Lloyd/OHRA als bij Nationale-Nederlanden ontvangt u rente over het daadwerkelijk aantal dagen dat het bedrag op uw deposito heeft gestaan. Echter een jaar wordt bij Delta Lloyd/OHRA altijd op 365 dagen gesteld. Ook in een schrikkeljaar. Bij Nationale-Nederlanden wordt een schrikkeljaar wel op 366 dagen gesteld.

Hierdoor ontvangt u In een schrikkeljaar bij Nationale-Nederlanden net zoveel rente als in een niet schrikkeljaar. Bij Delta Lloyd/OHRA ontvangt u in een schrikkeljaar een iets hogere rentevergoeding. In een jaar dat geen schrikkeljaar is, is de vergoeding gelijk aan de
Nationale-Nederlanden rentevergoeding.
Is deze wijziging in uw nadeel? Dan informeren wij u hierover. U krijgt dan een compensatie voor het rentebedrag dat u misloopt. U ontvangt dit bedrag in de week voor de omzetting op uw deposito.


De manier waarop de opnamekosten worden berekend als u uw deposito eerder stopt

Als u een deposito heeft, dan krijgt u over het saldo een vast rentepercentage over een afgesproken periode. Stopt u eerder met uw deposito dan de afgesproken einddatum? Dan berekenen wij soms opnamekosten. Deze berekenen wij als volgt:

Is de rente op uw deposito hoger dan de actuele rente op de resterende looptijd?
Dan betaalt u na de omzetting geen boete en administratiekosten meer bij Nationale-Nederlanden. Nu betaalt u bij OHRA/Delta Lloyd minimaal €50,- (voor deposito’s geopend vanaf 17 september 2012) of minimaal 1% van het opnamebedrag (voor deposito’s geopend voor 17 september 2012).

Is de rente op uw deposito lager dan de actuele rente op de resterende looptijd?
Dan betaalt u bij Nationale-Nederlanden ook opnamekosten. De manier waarop die worden berekend wordt voor alle deposito’s anders. Wij rekenen geen administratiekosten.

Hoe worden de opnamekosten bij Nationale-Nederlanden berekend?
- Eerst kijken wij naar de resterende looptijd van uw deposito, in jaren (naar boven afgerond).
- Daarna bekijken wij wat de actuele rente is die op dat moment geldt voor een deposito met die looptijd.
- Het verschil tussen die actuele rente en de rente op uw deposito vermenigvuldigen wij met uw saldo en met de resterende looptijd (niet afgerond).

Voorbeeld:

Stel, u  heeft op 1 juni 2018 € 20.000,00 gestort in een deposito met een looptijd van 10 jaar en u krijgt daarover 1,4% rente. Op 20 maart 2021 beëindigt u uw deposito. U beëindigt het deposito 7 jaar en 73 dagen (7,2 jaar) eerder. Op het moment van beëindiging is de rente voor een deposito met een looptijd van 8 jaar 1,7%. Het verschil tussen de rente van uw deposito en de rente voor een nieuw deposito is 0,3% (1.7% - 1.4%). Het saldo van het deposito is op 20 maart 2021 door de bijgeschreven rente op 1 juni 2019 en 1 juni 2020 € 20.563,92.

De opnamekosten in dit voorbeeld zijn dan: 0,3% x € 20.563,92 x 7,2 jaar = € 444,18.

U krijgt in dit geval bijgeschreven op uw variabele renterekening: Saldo (€ 20.563,92) - opnamekosten (€ 444,18) + opgebouwde maar nog niet bijgeschreven rente van 1 juni 2020 tot 20 maart 2021 (€ 230,32) = € 20.350,06.


Automatische incasso

U kunt na de omzetting niet meer sparen  via een automatische incasso. Het incasso zal stoppen op 1 mei 2019. Wilt u wel graag automatisch blijven sparen? Na de omzetting kunt u een periodiek een bedrag overboeken van uw tegenrekening naar uw Aanvullend PensioenSparen.
Veelgestelde vragen
uniqueid

Kunnen wij u helpen?