Ga direct naar inhoud

Omzetting lijfrente uitkeerrekeningen

Eind 2019 hebben wij de Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening en de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening omgezet naar een Aanvullende PensioenUitkering van Nationale-Nederlanden. Sinds de omzetting gelden de productkenmerken en voorwaarden van Nationale-Nederlanden. Hieronder leest u wat er is veranderd. Ook vindt u hier een overzicht van veelgestelde vragen en de voorwaarden.

Wijzigingen lijfrente uitkeerrekeningen

Hieronder vindt u meer uitleg over de belangrijkste verschillen sinds de omzetting van de Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening en OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening naar de Aanvullende PensioenUitkering van Nationale-Nederlanden.


U heeft mogelijk een ander netto bedrag gekregen

Uw bruto uitkering is gelijk gebleven. In sommige gevallen is uw netto uitkering wel veranderd. Bijvoorbeeld door het wegvallen van de kosten per uitkering of doordat u voor de omzetting ook al een uitkering van Nationale-Nederlanden ontving.

Bekijk in welke gevallen uw netto uitkering veranderd is


Uw rekeningnummer is aangepast

De eerste 8 karakters (de land- en bankcode) zijn veranderd.  De laatste 10 cijfers van uw rekeningnummer zijn niet gewijzigd.

Voorbeeld:

Uw oude rekeningnummer was NL19DLBK 0123456789
Uw nieuwe rekeningnummer is NL09NNBA 0123456789


Uw rente wordt op een andere manier berekend

Bij OHRA en Delta Lloyd werd een jaar op 360 dagen (of 30 dagen per maand) gesteld.

Nationale-Nederlanden gebruikt voor de renteberekening het werkelijk aantal dagen in een jaar.


Uw rente wordt op een ander moment bijgeschreven

Bij OHRA en Delta Lloyd werd de rente op de 25e van de maand bijgeschreven. Het aantal bijschrijvingsmomenten was gelijk aan het aantal keren per jaar dat u een uitkering ontvangt.

Bij Nationale-Nederlanden wordt de rente één keer per jaar bijgeschreven (begin januari).


Nieuwe uitkeringsdata

De uitkering van oktober 2019 ontving u (van Delta Lloyd of OHRA) op 25 oktober 2019.

Bij Nationale-Nederlanden waren de uitkeringsdata in 2019 als volgt:

25 november 2019
27 december 2019

In mijn.nn kunt u de overige uitkeringsdata zien. Ga in mijn.nn naar uw rekening Aanvullende PensioenUitkering en kijk bij uw uitkeringsreeksen.


€ 1,- kosten per uitkering zijn vervallen

Is uw uitkering aangevraagd voor 23 augustus 2017? Dan betaalt u € 1,- kosten per uitkering. Die kosten vervallen vanaf de omzetting.

De uitkeringsspecificatie ziet er anders uit

In plaats van een online uitkeringsspecificatie in de vorm van een pdf, ziet u in mijn.nn bij elke uitkering een transactieregel met daarin het brutobedrag, het totaal aan inhoudingen en het nettobedrag dat u ontvangt. 

Ook ziet u deze specificatie in de omschrijving bij de storting op uw betaalrekening.

Veelgestelde vragen
Waarom vraagt Nationale-Nederlanden om gegevens van de mederekeninghouder van mijn tegenrekening?

We vragen deze informatie om te voldoen aan de sanctiewetgeving. Het is verboden om bij te dragen aan elke ondersteuning van een activiteit of transactie van een persoon, entiteit of land die op een sanctielijst staat. Dit betekent onder andere dat wij verplicht zijn om te controleren of onze rekeninghouders, maar ook de mederekeninghouder op een tegenrekening, op een van de (internationale) sanctielijsten staan.

Hoe kan ik mijn transacties van voor de omzetting bekijken?

U kunt uw bijschrijvingen van de laatste 18 maanden voor de omzetting bekijken door in te loggen op mijn.nn. Bij ‘Mijn documenten’ vindt u een pdf met de historische transacties.

Zijn mijn spaartegoeden nog beschermd onder het depositogarantiestelsel nu Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden zijn samengegaan?

Onder het Nederlandse depositogarantiestelsel zijn spaartegoeden (inclusief deposito’s en het spaardeel van uw beleggingsrekening) tot een maximumbedrag gegarandeerd als een bank failliet gaat. Dit bedrag is € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de pagina Nationale-Nederlanden Bank.

uniqueid

Kunnen wij je helpen?