Ga direct naar inhoud

Omzetting Gouden Handdruk Spaarrekeningen

In mei 2019 hebben wij de Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening en de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening omgezet naar Banksparen OntslagVergoeding van Nationale-Nederlanden. Sinds de omzetting gelden de productkenmerken en voorwaarden van Nationale-Nederlanden. Hieronder leest u wat er is veranderd. Ook vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en de voorwaarden.

Wijzigingen Gouden Handdruk Spaarrekeningen

Hieronder vindt u een overzicht van wat er is veranderd sinds de omzetting van de Delta Lloyd en OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening naar Nationale-Nederlanden Banksparen OntslagVergoeding.


U rekeningnummer is aangepast

De eerste 8 karakters (de land- en bankcode) zijn veranderd. De laatste 10 cijfers van uw rekeningnummer zijn niet veranderd.

Voorbeeld:
Uw oude rekeningnummer was NL19DLBK 0123456789
Uw nieuwe rekeningnummer is NL09NNBA 0123456789


De manier waarop de variabele rente wordt berekend in een schrikkeljaar

De manier waarop de rente wordt berekend in een schrikkeljaar is bij Nationale-Nederlanden anders. Een schrikkeljaar wordt op 366 dagen gesteld in plaats van op 365 dagen. U ontvangt daardoor in een schrikkeljaar iets minder rente.

Hoe wordt de rente berekend?
Bij Nationale-Nederlanden tellen wij het aantal dagen dat het geld op uw rekening staat. Dit aantal delen wij door het aantal dagen in een jaar. Het aantal dagen in een jaar stellen wij op 365 dagen. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld. De uitkomst hiervan vermenigvuldigen wij met het geld dat op uw rekening staat en met het rentepercentage.

Bijvoorbeeld:

U heeft het gehele jaar € 10.000,- op uw rekening staan (van1 januari t/m 31 december). U ontvangt 0,4% rente. De variabele rente verandert niet gedurende het jaar.

Bij Nationale-Nederlanden ontvangt u in een schrikkeljaar:

Het werkelijk aantal dagen dat het geld op uw rekening heeft gestaan (366 dagen in een schrikkeljaar). Gedeeld door het aantal dagen waarop een schrikkeljaar wordt gesteld (ook 366).

U krijgt aan rente:

366/366 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00

Bij Delta Lloyd/OHRA kreeg u aan rente:

Het werkelijk aantal dagen dat het geld op uw rekening heeft gestaan (ook 366 dagen). Gedeeld door het aantal dagen waarop een jaar wordt gesteld (altijd 365 ongeacht of het een schrikkeljaar is):

366/365 * 0.4% * € 10.000,- =  € 40,11

In een niet schrikkeljaar zou de berekening zijn:

Nationale-Nederlanden

365/365 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00

Delta Lloyd/OHRA

365/365 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00

Alleen in een schrikkeljaar is er dus een verschil.


De manier waarop de depositorente wordt berekend

Zowel bij Delta Lloyd/OHRA als bij Nationale-Nederlanden ontvangt u rente over het daadwerkelijk aantal dagen dat het bedrag op uw rekening heeft gestaan. Echter, een jaar werd bij Delta Lloyd/OHRA altijd op 365 dagen gesteld. Ook in een schrikkeljaar. Bij Nationale-Nederlanden wordt een schrikkeljaar wel op 366 dagen gesteld.

Hierdoor ontvangt u in een schrikkeljaar bij NN net zoveel rente als in een niet schrikkeljaar. Bij Delta Lloyd/OHRA ontving u in een schrikkeljaar een iets hogere rentevergoeding. In een jaar dat geen schrikkeljaar is, was de vergoeding gelijk aan de Nationale-Nederlanden rentevergoeding.

Is deze wijziging in uw nadeel? Dan hebben wij u hierover geïnformeerd. U heeft dan een compensatie gekregen voor het rentebedrag dat u misloopt. U heeft dit bedrag op uw deposito ontvangen in de week voor de omzetting.


De manier waarop de opnamekosten worden berekend als u uw deposito eerder stopt

Als u een deposito heeft, dan krijgt u over het saldo een vast rentepercentage over een afgesproken periode. Stopt u eerder met uw deposito dan de afgesproken einddatum? Dan berekenen wij soms opnamekosten. Deze berekenen wij als volgt:

Is de rente op uw deposito hoger dan de actuele rente op de resterende looptijd?
Dan betaalt u na de omzetting geen boete en administratiekosten meer bij Nationale-Nederlanden. U betaalde bij OHRA/Delta Lloyd minimaal €50,- (voor deposito’s geopend vanaf 17 september 2012) of minimaal 1% van het opnamebedrag (voor deposito’s geopend voor 17 september 2012).

Is de rente op uw deposito lager dan de actuele rente op de resterende looptijd?
Dan betaalt u bij Nationale-Nederlanden ook opnamekosten. De manier waarop die worden berekend wordt voor alle deposito’s anders. Wij rekenen geen administratiekosten.

Hoe worden de opnamekosten bij Nationale-Nederlanden berekend?
- Eerst kijken wij naar de resterende looptijd van uw deposito, in jaren (naar boven afgerond).
- Daarna bekijken wij wat de actuele rente is die op dat moment geldt voor een deposito met die looptijd.
- Het verschil tussen die actuele rente en de rente op uw deposito vermenigvuldigen wij met uw saldo en met de resterende looptijd (niet afgerond).

Voorbeeld:

Stel, u heeft op 1 juni 2018 € 20.000,00 gestort in een deposito met een looptijd van 10 jaar en u krijgt daarover 1,4% rente. Op 20 maart 2021 beëindigt u uw deposito. U beëindigt het deposito 7 jaar en 73 dagen (7,2 jaar) eerder. Op het moment van beëindiging is de rente voor een deposito met een looptijd van 8 jaar 1,7%. Het verschil tussen de rente van uw deposito en de rente voor een nieuw deposito is 0,3% (1.7% - 1.4%). Het saldo van het deposito is op 20 maart 2021 door de bijgeschreven rente op 1 juni 2019 en 1 juni 2020 € 20.563,92.

De opnamekosten in dit voorbeeld zijn dan: 0,3% x € 20.563,92 x 7,2 jaar = € 444,18.

U krijgt in dit geval bijgeschreven op uw variabele renterekening: Saldo (€ 20.563,92) - opnamekosten (€ 444,18) + opgebouwde maar nog niet bijgeschreven rente van 1 juni 2020 tot 20 maart 2021 (€ 230,32) = € 20.350,06.


U kunt uw saldo ook gaan uitkeren

U kunt uw opgebouwde saldo geheel of gedeeltelijk omzetten in een uitkering. Hiervoor hoeft u geen nieuwe rekening te openen. De verdeling tussen sparen en uitkeren kunt u tijdens de looptijd aanpassen aan uw situatie. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook van uitkeren terug naar opbouwen. Voor de looptijd en de hoogte van de uitkering gelden  (fiscale) voorwaarden. Ook kunnen er kosten zijn, als het geld nu in een deposito staat. Hier vindt u meer informatie.
Veelgestelde vragen
Met de Banksparen OntslagVergoeding kan ik ook uitkeren. Hoe werkt dat?

U kunt via mijn.nn zelf uw saldo geheel of gedeeltelijk omzetten in uitkeringen. De te kiezen minimale duur is afhankelijk van uw leeftijd (fiscale eis). De hoogte van de bruto uitkering is minimaal € 100,-. U hoeft hiervoor geen nieuwe rekening te openen.

Hoe kan ik mijn transacties van voor de omzetting bekijken?

U kunt uw bijschrijvingen van de laatste 18 maanden voor de omzetting bekijken door in te loggen op mijn.nn. Bij ‘Mijn documenten’ vindt u een pdf met de historische transacties.

Ik heb al een gouden handdrukrekening bij Nationale-Nederlanden. Wat gebeurt hiermee bij de omzetting?

Bij de omzetting is er niets veranderd aan uw bestaande rekening bij Nationale-Nederlanden. Wij hebben een nieuwe rekening Banksparen OntslagVergoeding voor u geopend. Hierop hebben wij het saldo van uw Delta Lloyd- of OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening gestort.

Zijn mijn spaartegoeden nog beschermd onder het depositogarantiestelsel nu Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden zijn samengegaan?

Onder het Nederlandse depositogarantiestelsel zijn spaartegoeden (inclusief deposito’s en het spaardeel van uw beleggingsrekening) tot een maximumbedrag gegarandeerd als een bank failliet gaat. Dit bedrag is € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de pagina Nationale-Nederlanden Bank.

Waarom vraagt Nationale-Nederlanden om gegevens van de mederekeninghouder van mijn tegenrekening?

We vragen deze informatie om te voldoen aan de sanctiewetgeving. Het is verboden om bij te dragen aan elke ondersteuning van een activiteit of transactie van een persoon, entiteit of land die op een sanctielijst staat. Dit betekent onder andere dat wij verplicht zijn om te controleren of onze rekeninghouders, maar ook de mederekeninghouder op een tegenrekening, op een van de (internationale) sanctielijsten staan.

uniqueid

Kunnen wij je helpen?