Ga direct naar inhoud

Netto uitkering

Uw netto uitkering kan veranderen door verschillende redenen:

1.  U betaalt bij Delta Lloyd/OHRA €1,- kosten per uitkering:

Na de omzetting betaalt u geen €1,- kosten meer per uitkering. Hierdoor wordt uw netto uitkering hoger.

2. U ontvangt meerdere uitkeringen van OHRA, Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden.

Door de samenvoeging ziet de Belastingdienst Delta Lloyd, OHRA en Nationale-Nederlanden als één bedrijf. Nu wordt de hoogte van de loonheffing nog per label en per uitkering bepaald. In sommige gevallen betaalt u daardoor te weinig loonheffing. Na de omzetting moeten wij voor de berekening van de in te houden loonheffing al uw uitkeringen bij elkaar optellen. Hierdoor kan het zijn dat wij direct meer loonheffing moeten inhouden, waardoor uw netto uitkering lager wordt.

3. U woont in het buitenland en Delta Lloyd/OHRA past nu de loonheffingskorting toe.

Nationale-Nederlanden past geen loonheffingskorting toe als u in het buitenland woont (een korting op te betalen belasting/premie volksverzekeringen). Hierdoor wordt uw netto uitkering lager.

4. Uw heeft de maximale bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) betaald.

Op de bruto uitkering(en) wordt standaard een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden (5,7%) Deze bijdrage Zvw is gemaximeerd. U betaalt de bijdrage alleen over maximaal €55.927,- (maximum 2019) van uw bruto uitkeringen. Zodra u het maximum heeft betaald, vervalt de Zvw bijdrage. Uw netto uitkering wordt dan hoger.

5. U heeft dit jaar een lijfrente of gouden handdruk rekening van Delta Lloyd, OHRA of Nationale-Nederlanden afgekocht waarover geen bijdrage Zvw is berekend. Of wij hebben rechtstreeks aan u een uitkering van uw levenslooprekening betaald.

Als u dit jaar ook een uitkering van uw uitkeerrekening ontvangt, moeten wij alsnog de niet betaalde bijdrage Zvw geheel of gedeeltelijk inhouden. Hierdoor wordt uw netto uitkering lager.

6. U heeft meerdere uitkeringen van OHRA, Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden. En op één uitkering wordt loonheffingskorting toegepast.

Na de samenvoeging zal de loonheffingskorting op al uw uitkeringen worden toegepast. Hierdoor ontvangt u in totaal een hogere netto uitkering.

7. Afrondingsverschillen

Door de omzetting, kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

8. Een combinatie van bovenstaande redenen.

Een combinatie kan tot een hogere, maar ook tot een lagere netto uitkering leiden.

Kleine verschillen zullen vaak veroorzaakt worden door afrondingsverschillen of het vervallen van administratiekosten per uitkering. Grotere verschillen zullen veroorzaakt worden door één van de andere oorzaken of een combinatie daarvan.

Altijd geldt dat de door ons ingehouden loonheffing wordt verrekend met de door u te betalen Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Als er in 2019 meer loonheffing is ingehouden dan u aan belasting en premie moet betalen, dan krijgt u dat terug van de Belastingdienst. Dat kan op twee manieren:
- U doet na afloop van het kalenderjaar aangifte inkomstenbelasting;
- U vraagt vooraf bij de Belastingdienst om een voorlopige teruggaaf.

Naar de pagina met de wijzigingen