Ga direct naar inhoud

Netto uitkering

Uw netto uitkering kan veranderd zijn door verschillende redenen:

1.  U betaalde bij Delta Lloyd/OHRA €1,- kosten per uitkering:

Sinds de omzetting betaalt u geen €1,- kosten meer per uitkering. Hierdoor is uw netto uitkering hoger geworden.

2. U ontving in 2019 meerdere uitkeringen van OHRA, Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden.

Door de samenvoeging ziet de Belastingdienst Delta Lloyd, OHRA en Nationale-Nederlanden als één bedrijf. Voor de omzetting werd de hoogte van de loonheffing nog per label en per uitkering bepaald. In sommige gevallen betaalde u daardoor te weinig loonheffing. Na de omzetting hebben wij voor de berekening van de in te houden loonheffing al uw uitkeringen bij elkaar opgeteld. Hierdoor kan het zijn dat wij direct meer loonheffing hebben moeten inhouden, waardoor uw netto uitkering lager is geworden.

3. U woonde in 2019 in het buitenland en Delta Lloyd/OHRA paste nu de loonheffingskorting toe.

Nationale-Nederlanden past geen loonheffingskorting toe als u in het buitenland woont (een korting op te betalen belasting/premie volksverzekeringen). Hierdoor is uw netto uitkering lager geworden.

4. Uw heeft in 2019 de maximale bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) betaald.

Op de bruto uitkering(en) wordt standaard een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden (5,7%) Deze bijdrage Zvw is gemaximeerd. U betaalt de bijdrage alleen over maximaal €55.927,- (maximum 2019) van uw bruto uitkeringen. Zodra u het maximum heeft betaald, vervalt de Zvw bijdrage. Uw netto uitkering wordt dan hoger.

5. U heeft in 2019 een lijfrente of gouden handdruk rekening van Delta Lloyd, OHRA of Nationale-Nederlanden afgekocht waarover geen bijdrage Zvw is berekend. Of wij hebben rechtstreeks aan u een uitkering van uw levenslooprekening betaald.

Als u in 2019 ook een uitkering van uw uitkeerrekening ontving, hebben wij alsnog de niet betaalde bijdrage Zvw geheel of gedeeltelijk moeten inhouden. Hierdoor is uw netto uitkering lager geworden.

6. U ontving in 2019 meerdere uitkeringen van OHRA, Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden. En op één uitkering werd loonheffingskorting toegepast.

Na de samenvoeging werd de loonheffingskorting op al uw uitkeringen toegepast. Hierdoor ontving u in totaal een hogere netto uitkering.

7. Afrondingsverschillen

Door de omzetting, konden er afrondingsverschillen ontstaan.

8. Een combinatie van bovenstaande redenen

Een combinatie kan tot een hogere, maar ook tot een lagere netto uitkering hebben geleid.

Kleine verschillen werden vaak veroorzaakt door afrondingsverschillen of het vervallen van administratiekosten per uitkering. Grotere verschillen konden veroorzaakt worden door één van de andere oorzaken of een combinatie daarvan.

Altijd geldt dat de door ons ingehouden loonheffing wordt verrekend met de door u te betalen Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Als er in 2019 meer loonheffing is ingehouden dan u aan belasting en premie moest betalen, dan krijgt u dat terug van de Belastingdienst. Dat kon op twee manieren:
- U deed na afloop van het kalenderjaar 2019 aangifte inkomstenbelasting;
- U vroeg vooraf bij de Belastingdienst om een voorlopige teruggaaf.

Naar de pagina met de wijzigingen