Ga direct naar inhoud

Lijfrente Oogstrekening – Delta Lloyd

De Lijfrente Oogstrekening is een uitkeerrekening. Hebt u op een lijfrenterekening geld gespaard? Krijgt u geld uit een lijfrenteverzekering? Hebt u stakingswinst nadat uw bedrijf stopt? Dan kunt u dit geld laten uitbetalen via de Lijfrente Oogstrekening. U kunt deze rekening niet meer aanvragen.

Heeft u al een Lijfrente Oogstrekening via Delta Lloyd? De Lijfrente Oogstrekening zal worden omgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. Voordat er voor u iets verandert, ontvangt u daarover een persoonlijk bericht. Via mijn.nn vindt u de belangrijkste gegevens van uw rekening. Voorwaarden en informatie over het doorgeven van een wijziging of een verandering in uw situatie vindt u op deze pagina.

Uw productoverzicht in mijn.nn

In mijn.nn kunt u uw producten en uw persoonlijke gegevens inzien en beheren.

Hoe krijg ik toegang tot mijn.nn?

Kenmerken

Lijfrente Oogstrekening

Heeft u op een lijfrenterekening geld gespaard? Krijgt u geld uit een lijfrenteverzekering? Heeft u stakingswinst nadat uw bedrijf stopt? Dan kunt u dit geld laten uitbetalen via de Lijfrente Oogstrekening. Over de uitkering moet u belasting betalen. Uw spaargeld valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel en is gegarandeerd tot een maximum van € 100.000,- per rekeninghouder.

Voordelen van lijfrente laten uitkeren via de Lijfrente Oogstrekening:

 • U bepaalt zelf hoe lang de uitkering duurt: van vijf tot dertig jaar.
 • U bepaalt zelf wanneer u de uitkering krijgt: elke maand, elk kwartaal of elk (half) jaar.
 • Als u komt te overlijden, gaat de uitkering naar uw nabestaanden.

Lees meer over lijfrente en belastingsregels in de PDF en op de pagina over Lijfrente

Uitkering in gelijke termijnen

U bepaalt zelf wanneer u de uitkering krijgt: per maand, kwartaal of (half) jaar. De uitkering is altijd even hoog.

Lees meer over de uitkeringsdata

Geblokkeerde rekening

Het geld staat op een geblokkeerde rekening. U kunt niet tussendoor geld inleggen of opnemen. Als de hoogte van de uitkering eenmaal vaststaat, kunt u de rekening niet meer stoppen.

Rente over uw saldo

U krijgt een vaste rente over het bedrag op uw rekening.

Belastingen en heffingen

Wij houden inkomstenbelasting en eventuele heffingen in op de uitkering. Ook houden we elk jaar een premie Zorgverzekeringswet (Zvw) in op uw uitkering. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Ontvangt u meerdere uitkeringen per jaar? Dan houden wij op iedere uitkering heffingen in. Betaalt u hierdoor te veel? Bij uw aangifte inkomstenbelasting kunt u dit verrekenen. Of u kunt een voorschot vragen bij de Belastingdienst.

Als u overlijdt

Als u overlijdt gaat uw uitkering standaard naar uw nabestaanden.

Eén rekeninghouder

De Lijfrente Oogstrekening staat op naam van één persoon. Een en/of rekening kan dus niet. De rekening mag ook niet op naam van een bedrijf staan.

24/7 inzicht in uw rekening

De Lijfrente Oogstrekening is een internetrekening. U bekijkt uw saldo gemakkelijk via mijn.nn op nn.nl.

Afkopen, verpanden of overdragen niet mogelijk

Het is niet mogelijk om de Lijfrente Oogstrekening af te kopen, te verpanden of over te dragen aan iemand anders.

Mogelijkheden uitkering

U kunt kiezen voor een korte of een lange uitkering.

Korte uitkering Lange uitkering
Startdatum In het jaar dat u uw AOW-leeftijd bereikt of maximaal vijf jaar daarna. Maximaal vijf jaar nadat u uw AOW-leeftijd bereikt.
Bruto maximumuitkering per jaar € 21.741,- (2019) Geen maximum
Looptijd 5 tot 20 jaar 20 tot en met 30 jaar

Regels voor nabestaanden van een lopende Lijfrente Oogstrekening

Nabestaanden krijgen de uitkeringen uitbetaald gedurende de overgebleven looptijd. Of de nabestaanden de hele uitkering ontvangen, of een deel ervan, hangt af van het erfdeel. Wordt de erfenis bijvoorbeeld in gelijke stukken verdeeld over drie personen? Dan krijgt iedere erfgenaam een derde deel van de uitkering.

Uitkeren vóór uw AOW leeftijd

Wilt u de uitkering laten beginnen voordat u uw AOW-leeftijd bereikt? Dan duurt de uitkering minimaal 20 jaar, plus het aantal jaren tot het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

Voorbeeld:

 • U bereikt uw AOW-leeftijd in 2025.
 • U wilt de uitkering laten beginnen in 2020. Dit is 5 jaar voor uw AOW-leeftijd.
 • De looptijd is 20 jaar + 5 jaar = 25 jaar.

Lijfrentesaldo opgebouwd voor 1 januari 2014

Heeft u een lijfrentebedrag opgebouwd voor 1 januari 2014? Dan geldt een overgangsregeling en kunt u de uitkering laten beginnen voor u uw AOW-leeftijd heeft bereikt.

Heeft u voor 1 januari 2014 lijfrentegeld opgebouwd? Dan mag u het saldo van 31 december 2013 al laten uitbetalen vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt. Soms mag u vanaf dat jaar ook de waardeaangroei (zoals rente en winstuitkering) al laten uitbetalen:

 • Niet gestort na 2013
  Heeft u na 31 december 2013 geen geld meer ingelegd? Dan mag u behalve het saldo van 31 december 2013 ook de waardeaangroei ná 31 december 2013 laten uitkeren vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt.
 • Wel gestort na 2013
  Heeft u nog geld gestort na 31 december 2013? Dan mag u de waardeaangroei pas laten uitbetalen vanaf uw AOW-leeftijd.

Uitbetalen voor 65e

Wilt u uw saldo van 31 december 2013 laten uitbetalen vóór uw 65e? Dan loopt de uitkering minimaal 20 jaar plus het aantal jaren dat het nog duurt voordat u 65 wordt. Wilt u bijvoorbeeld de uitkering laten beginnen op uw 63e? Dan loopt de uitkering 20 + 2 jaar = 22 jaar.

Risico's

Risico’s Lijfrente Oogstrekening

Veranderende regels

Belastingregels kunnen veranderen. Hierdoor kan het voorkomen dat u bijvoorbeeld minder mag inleggen of uw vermogen pas later mag gebruiken.

Geen levenslange uitkering

U spreekt vooraf een uitkeringsperiode af. Na de laatste uitkering sluiten wij de rekening en ontvangt u geen uitbetalingen meer. U heeft daarna dus minder inkomen.

Geen aanpassing aan inflatie

Uw uitkeringsbedrag groeit niet mee als er sprake is van inflatie.

Verhuizen naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland kan dit voor ons reden zijn om uw rekening te beëindigen. Dit is afhankelijk van het land waar u naar toe verhuist.

Kosten en rente

Kosten Lijfrente Oogstrekening

Uitkeringskosten* € 1,- over elke netto-uitkering
Stopzetten voor de einddatum Stopt u binnen veertien dagen na de startdatum? Dan zijn hier kosten aan verbonden.
Verhuizing Verhuist u naar het buitenland? Dan kunnen wij besluiten de rekening stop te zetten. Dit hangt af van het land waar u naartoe verhuist. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

*Heeft u na 23 augustus 2017 een Lijfrente Oogstrekening aangevraagd? Dan betaalt u geen uitkeringskosten.

Rente

Het rentepercentage dat hoort bij uw Lijfrente Oogstrekening vindt u terug bij uw product in mijn.nn. De rente wordt elke keer net voor een uitkering bijgeschreven op uw rekening.

Wijzigingen doorgeven

Wat voor wijziging wilt u doorgeven?

Adreswijziging

U kunt uw adreswijziging eenvoudig doorgeven via mijn.nn. Heeft u nog geen mijn.nn-account? Dan kunt u een account aanmaken of uw verhuizing telefonisch aan ons doorgeven. Weet u uw inloggegevens niet meer, dan kunt u deze opnieuw opvragen via mijn.nn. Loopt uw product via uw adviseur, informeer deze dan ook over uw verhuizing.

Het overlijden van een dierbare doorgeven

Gecondoleerd met het verlies van uw dierbare. Om u te helpen bij het afhandelen van de producten die de overledene bij Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd heeft lopen, kunt u het overlijden melden via de Nabestaandendesk. U vindt er de contactgegevens van de Nabestaandendesk, hoe u een overlijden kunt doorgeven en een checklist 'Wat u moet regelen als uw naaste overlijdt'.

Wijzigen tegenrekening

Een nieuwe tegenrekening geeft u door met het ‘Wijzigingsformulier’ dat u vindt in E-Bankieren. Log in op mijn.nn en klik in het productoverzicht op uw Lijfrente Oogstrekening.

uniqueid

Kunnen wij u helpen?