Ga direct naar inhoud

Lijfrente Groeirekening – Delta Lloyd

De Lijfrente Groeirekening is een rekening waarmee u aanvullend pensioen kunt opbouwen. U kunt deze rekening niet meer aanvragen.

Heeft u al een Lijfrente Groeirekening via Delta Lloyd? De Lijfrente Groeirekening zal in 2019 worden omgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. Voordat er voor u iets verandert, ontvangt u daarover altijd een persoonlijk bericht. Via mijn.nn vindt u de belangrijkste gegevens van uw rekening. Voorwaarden en informatie over het doorgeven van een wijziging of een verandering in uw situatie vindt u op deze pagina.

Uw productoverzicht in mijn.nn

In mijn.nn kunt u uw producten en uw persoonlijke gegevens inzien en beheren.

Hoe krijg ik toegang tot mijn.nn?

Kenmerken

Lijfrente Groeirekening

Met de Lijfrente Groeirekening kunt u uw pensioen aanvullen door te sparen of te beleggen. Het is een geblokkeerde rekening: u kunt uw geld niet zomaar opnemen. Uw spaargeld valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel en is gegarandeerd tot een maximum van € 100.000,- per rekeninghouder. U betaalt geen belasting over het geld op de rekening. De rekening biedt vier manieren om vermogen op te bouwen:

 • U spaart met een variabele rente
 • U spaart met een vaste rente (depositosparen)
 • U belegt in beleggingsfondsen
 • U kiest voor een combinatie van sparen en beleggen

Elke combinatie is mogelijk. U regelt het zelf eenvoudig via mijn.nn.

Sparen met een variabele rente

U spaart op de Lijfrente Groeirekening met een variabele rente. Eén keer per jaar ontvangt u deze rente over uw spaarsaldo. Het rentepercentage kan op elk moment veranderen. U ontvangt deze rente ieder jaar in januari.

Sparen met een vaste rente

U kunt een bedrag ook voor een bepaalde tijd vastzetten tegen een vast rentepercentage (deposito).

 • De minimuminleg is € 1.000,-.
 • De looptijd is een tot en met dertig jaar.
 • U kunt meerdere deposito’s tegelijk openen, bijvoorbeeld met verschillende looptijden.

Een jaar na de startdatum van uw deposito krijgt u rente uitgekeerd. De rente schrijven we bij op het deposito. U ontvangt hierover dezelfde rente. Is de looptijd afgelopen? Dan krijgt u vanaf dat moment weer de variabele rente.

Meer informatie over deposito's

Beleggen in fondsen

Wilt u gaan beleggen? Dan kijken wij of fondsbeleggen bij u past. U vult vervolgens het Beleggerskompas in. U heeft de keuze uit fondsen van meerdere aanbieders. Opdrachten geeft u zelf door via mijn.nn of de NN app. Verkoopt u een fonds, dan storten wij het geld terug op uw lijfrenterekening.

Meer informatie over beleggen

Aanvulling voor uw pensioen

Het geld op uw rekening moet u gebruiken om een lijfrente-uitkering te kopen. De uitkering moet uiterlijk vijf jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt beginnen. Hiervoor sluit u een uitkeerrekening of uitkeringsverzekering af. Dit kan bij verschillende aanbieders. Meer informatie over de mogelijkheden bij Nationale-Nederlanden vindt u op de pagina Aanvullende PensioenUitkering.

Belasting

U kunt alleen geld storten op uw lijfrenterekening als u voldoet aan de belastingregels. Volgens deze regels mag u storten als u een aantoonbaar pensioentekort heeft. Het is ook mogelijk om lijfrentekapitaal dat u al bij een andere bank of verzekeraar heeft opgebouwd over te dragen.

Lees meer over lijfrente en belastingregels in de PDF en op de pagina over Lijfrente

Jaarruimte

Een voorwaarde om de inleg op uw lijfrenterekening bij uw belastingaangifte in aftrek te brengen is dat u een aantoonbaar pensioentekort heeft. De hoogte van uw pensioentekort in een jaar bepaalt namelijk hoeveel u maximaal mag aftrekken. Dit bedrag wordt ook wel uw jaarruimte genoemd. Welk bedrag aftrekbaar is, hangt af onder meer af van uw inkomen en pensioenopbouw van het voorgaande jaar.

Bij de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel u maximaal in aftrek mag brengen bij uw aangifte inkomensbelasting. Heeft u in het verleden uw jaarruimte niet volledig benut? Dan kunt u het restant in een later jaar alsnog gebruiken. Dat heet de reserveringsruimte. Uw reserveringsruimte blijft zeven jaar bestaan. Als ondernemer kunt u naast de jaar- en reserveringsruimte ook het bedrag van uw stakingswinst of opgebouwde fiscale oudedagsreserve (FOR) inleggen.

Op 'Let op de lijfrente-aftrek bij uw belastingaangifte’ leest u meer over lijfrente-aftrek

Als u overlijdt

Als u overlijdt gaat uw opgebouwde geld naar uw nabestaanden. Zij moeten dat periodiek laten uitkeren met een nabestaandenuitkering.

Risico’s

Risico’s Lijfrente Groeirekening

Rendement

U verwacht een bepaalde opbrengst. Uw eindbedrag kan lager uitvallen als de spaarrentes dalen of de resultaten op uw beleggingen tegenvallen.

Beleggingsrisico’s

Als u belegt, loopt u het risico dat u (een deel van) uw inleg verliest. Hoe groot dat risico is, verschilt per fonds. Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico. Heeft u (een deel van) uw geld belegd? En wilt u het geld op uw Lijfrente Groeirekening gebruiken om een uitkering te kopen? Dan moet u uw beleggingen misschien op een minder gunstig moment verkopen.

Lees meer over beleggen

Veranderende regels

Belastingregels kunnen veranderen. Hierdoor kan het voorkomen dat u bijvoorbeeld minder mag storten of uw vermogen pas later mag gebruiken.

Niet voldoen aan de belastingregels

Voldoet u niet aan de belastingregels? Spaart u bijvoorbeeld meer dan uw jaarruimte? Dan kunt u niet uw volledige inleg in aftrek brengen bij uw belastingaangifte. Voldoet u niet aan de belastingregels omdat u het saldo in een keer opneemt? Dan moeten wij loonheffing inhouden tegen het hoogste belastingpercentage. Daarnaast zal de fiscus u een boete opleggen (revisierente).

Kosten eerder stoppen deposito

Uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd moet u het bedrag laten uitkeren. Wilt u de uitkering al eerder laten beginnen? Kies dan voor de juiste looptijd. U betaalt dan mogelijk kosten als u het geld in uw deposito wilt gebruiken voordat de looptijd voorbij is.

Verhuizen naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland kan dit voor ons reden zijn om uw rekening te beëindigen of te blokkeren. Dit is afhankelijk van het land waar u naar toe verhuist. Ook kunt u geen uitkering met uw lijfrente aankopen bij Nationale-Nederlanden.

Wijziging in de voorwaarden of kosten

Wij kunnen de voorwaarden of kosten van de Lijfrente Groeirekening op elk moment wijzigen. Bent u het niet eens met een wijziging? Dan kunt u het geld op uw rekening overdragen naar een andere bank of verzekeraar. Het kan zijn dat u hiervoor kosten moet betalen, bijvoorbeeld als u deposito’s heeft. Ook de nieuwe bank of verzekeraar kan kosten in rekening brengen, voor het openen van het nieuwe product.

Kosten en rente

Kosten Lijfrente Groeirekening

Kosten Sparen met variabele rente Sparen met vaste rente (deposito)* Beleggen
Stopzetten voor de einddatum Geen kosten Heeft u een deposito geopend na 17 september 2012?
Dan betaalt u € 50,-. In geval van overlijden betaalt u geen kosten
Geen kosten
Stopt u binnen veertien dagen na de startdatum? Dan betaalt u € 100,- Stopt u binnen veertien dagen na de startdatum? Dan betaalt u € 100,- Stopt u binnen veertien dagen na de startdatum? Dan betaalt u €100,-
Soms moet u een extra bedrag betalen. Dit hangt af van de startdatum en de rentestand
Beleggingen aankopen/verkopen n.v.t. n.v.t. Gratis
Servicekosten n.v.t. n.v.t. Jaarkosten: jaarlijks 0,55% van uw gemiddelde belegde bedrag
Kwartaalkosten: maximaal € 350,-, gebaseerd op uw kwartaalgemiddelde
Fondskosten n.v.t. n.v.t. Fondskosten zijn verwerkt in de koers van het fonds. Dit zijn de beheervergoeding, een eventuele prestatievergoeding, operationele kosten en transactiekosten
Beleggingen overboeken n.v.t. n.v.t. Wilt u (een deel van) uw beleggingen overboeken naar een andere bank of verzekeraar? Dan betaalt u eenmalig € 40,- per beleggingsfonds

Bekijk voor een volledig overzicht van de kosten het document ‘Fonds- en tarievenoverzicht’ onder ‘Voorwaarden en downloads’.

* Lees meer over kosten voor deposito's

Lees meer informatie over kosten van beleggen

Rente

Bekijk alle actuele rentes

Wijzigingen doorgeven

Wat voor wijziging wilt u doorgeven?

Adreswijziging

U kunt uw adreswijziging eenvoudig doorgeven via mijn.nn. Heeft u nog geen mijn.nn-account? Dan kunt u een account aanmaken of uw verhuizing telefonisch aan ons doorgeven. Weet u uw inloggegevens niet meer, dan kunt u deze opnieuw opvragen via mijn.nn. Loopt uw product via uw adviseur, informeer deze dan ook over uw verhuizing.

Het overlijden van een dierbare doorgeven

Gecondoleerd met het verlies van uw dierbare. Om u te helpen bij het afhandelen van de producten die de overledene bij Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd heeft lopen, kunt u het overlijden melden via de Nabestaandendesk. U vindt er de contactgegevens van de Nabestaandendesk, hoe u een overlijden kunt doorgeven en een checklist 'Wat u moet regelen als uw naaste overlijdt'.

Overstappen naar een andere bank of verzekeraar

Wilt u overstappen naar een andere bank of verzekeraar? Dit kan als volgt:

 • Stuur een ondertekende brief met uw verzoek naar:
  Delta Lloyd Bank
  Postbus 40008
  6803 GD Arnhem
 • Vermeld uw naam, relatienummer en het rekeningnummer van uw Lijfrente Groeirekening en een datum in de brief.
 • Vermeld ook de naam van de bank of de verzekeraar in de brief waar u het geld naar wilt overzetten.
 • Wij onderzoeken dan of de andere rekening of verzekering voldoet aan de voorwaarden uit de wet. Voldoet de andere rekening of verzekering niet aan de voorwaarden uit de wet? Dan blijft uw Lijfrente Groeirekening bestaan. Uiteraard krijgt u dan bericht van ons. Anders maakt de bank het geld van uw Lijfrente Groeirekening over naar de bank of verzekeraar die u heeft gekozen.

Doorgeven of wijzigen automatische incasso

Een nieuw rekeningnummer voor uw automatische incasso geeft u door met het formulier ‘Automatisch sparen en beleggen’ dat u vindt in E-Bankieren. Log in op mijn.nn en klik in het productoverzicht op uw Lijfrente Groeirekening.

Wijzigen tegenrekening

Een nieuwe tegenrekening geeft u door met het ‘Wijzigingsformulier’ dat u vindt in E-Bankieren. Log in op mijn.nn en klik in het productoverzicht op uw Lijfrente Groeirekening.

Rekening beëindigen

Wilt u uw rekening beëindigen? Vul dan het ‘Wijzigingsformulier’ in. U vindt het in E-Bankieren. Log in op mijn.nn en klik in het productoverzicht op uw Lijfrente Groeirekening.

uniqueid

Kunnen wij u helpen?