Ga direct naar: inhoud

Gouden Handdruk Oogstrekening – Delta Lloyd

De Gouden Handdruk Oogstrekening is een uitkeerrekening. Over de uitkering moet u belasting betalen. U kunt deze rekening niet meer aanvragen.

Heeft u al een Gouden Handdruk Oogstrekening via Delta Lloyd? De Gouden Handdruk Oogstrekening zal worden omgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. Voordat er voor u iets verandert, ontvangt u daarover een persoonlijk bericht. Via mijn.nn vindt u de belangrijkste gegevens van uw rekening. Voorwaarden en informatie over het doorgeven van een wijziging of een verandering in uw situatie vindt u op deze pagina.

Uw productoverzicht in mijn.nn

In mijn.nn kunt u uw producten en uw persoonlijke gegevens inzien en beheren.

Hoe krijg ik toegang tot mijn.nn?

Kenmerken

Gouden Handdruk Oogstrekening

Heeft u voor 1 januari 2014 een ontslagvergoeding (gouden handdruk) gekregen? En heeft u dit geld opzijgezet op een bankspaarrekening, in een gouden handdrukverzekering of Stamrecht BV? Dan kunt u dit geld laten uitbetalen via de Gouden Handdruk Oogstrekening als aanvulling op uw inkomen of pensioen. Over de uitkering moet u belasting betalen. Uw spaargeld valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel en is gegarandeerd tot een maximum van € 100.000,- per rekeninghouder.

Duur uitkering

U bepaalt zelf hoe lang de uitkering duurt. Er geldt wel een minimumduur die afhangt van uw leeftijd.

Uitbetaling op vaste momenten

U bepaalt zelf wanneer u de uitkering ontvangt: per maand, kwartaal of (half) jaar.

Geblokkeerde rekening

Het geld staat op een geblokkeerde rekening. U kunt niet tussendoor geld inleggen of een deel opnemen.

Eén rekeninghouder

De Gouden Handdruk Oogstrekening staat op naam van één persoon. De rekening mag niet op twee namen of op naam van een bedrijf staan.

Belastingen en heffingen

Wij houden inkomstenbelasting en eventuele heffingen in op de uitkering. Ook houden we elk jaar een premie Zorgverzekeringswet (Zvw) in op uw uitkering. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Ontvangt u meerdere uitkeringen per jaar? Dan houden wij op iedere uitkering heffingen in. Betaalt u hierdoor te veel? Bij uw aangifte inkomstenbelasting kunt u dit verrekenen. Of u kunt een voorschot vragen bij de Belastingdienst.

Als u overlijdt

Als u overlijdt gaat uw opgebouwde geld standaard naar uw nabestaanden.

24/7 inzicht in uw rekening

De Gouden Handdruk Oogstrekening is een internetrekening. Beheer uw rekening gemakkelijk via mijn.nn op nn.nl.

Verpanden of overdragen niet mogelijk

U mag de Gouden Handdruk Oogstrekening niet verpanden of overdragen aan iemand anders.

Looptijd van de uitkering

De minimale duur hangt af van uw leeftijd op het moment dat u de rekening opent. U mag altijd voor een langere duur kiezen.

Leeftijd Minimale duur
Van 18 tot 25 jaar 18 jaar
Van 25 tot 30 jaar 15 jaar
Van 30 tot 35 jaar 12 jaar
Van 35 tot 40 jaar 9 jaar
Van 40 tot 45 jaar 6 jaar
Van 45 tot 50 jaar 4 jaar
Van 50 tot 55 jaar 3 jaar
Van 55 tot 60 jaar 2 jaar
Ouder dan 60 jaar 1 jaar

Hoogte van de uitkering

Er is geen maximum aan de hoogte van de bruto uitkering. De hoogte van uw uitkering hangt af van:

  • hoeveel geld u op de rekening heeft staan;
  • het moment waarop het geld op uw rekening komt;
  • de rente;
  • hoe lang de uitkering duurt;
  • hoe vaak u de uitkering wilt krijgen. Dit kan per maand, per kwartaal of per (half) jaar.

Lees meer over de uitkeringsdata

Geld in een keer opnemen (afkopen)

Wilt u geen vaste terugkerende uitbetalingen meer? U kunt het geld op uw Gouden Handdruk Oogstrekening ook in een keer opnemen. Dit heet afkopen. U betaalt dan loonbelasting en premies voor de Zorgverzekeringswet.

Risico’s van afkopen zijn:

  • U ontvangt in een keer een groter bedrag op uw rekening. Het is mogelijk dat u voor de inkomstenbelasting in een hogere belastingschaal komt.
  • Ontvangt u toeslagen zoals zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan is het mogelijk dat u minder of geen toeslagen (meer) krijgt.

Laat u goed adviseren over de gevolgen van afkopen voor uw persoonlijke situatie. Heeft u behoefte aan persoonlijk advies, toegespitst op uw persoonlijke financiële situatie? Neem dan contact op met uw financieel adviseur of zoek een onafhankelijk adviseur.

Risico's

Risico’s Gouden Handdruk Oogstrekening

Veranderende regels

Belastingregels kunnen veranderen. Dit kan gevolgen hebben voor uw uitkering.

Geen levenslange uitkering

U spreekt vooraf een uitkeringsperiode af. Na de laatste uitkering sluiten wij de rekening en ontvangt u geen uitbetalingen meer. U heeft daarna dus minder inkomen.

Geen aanpassing aan inflatie

Uw uitkeringsbedrag groeit niet mee als er sprake is van inflatie.

Verhuizen naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland kan dit voor ons reden zijn om uw rekening te beëindigen. Dit is afhankelijk van het land waar u naar toe verhuist.

Kosten en rente

Kosten Gouden Handdruk Oogstrekening

Uitkeringskosten* € 1,- over elke netto-uitkering
Stopzetten voor de einddatum Stopt u binnen veertien dagen na de startdatum? Dan zijn hier kosten aan verbonden.
Verhuizing Verhuist u naar het buitenland? Dan kunnen wij besluiten de rekening stop te zetten. Dit hangt af van het land waar u naartoe verhuist. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

*Heeft u na 23 augustus 2017 een Gouden Handdruk Oogstrekening aangevraagd? Dan betaalt u geen uitkeringskosten.

Rente

Het rentepercentage dat hoort bij uw Gouden Handdruk Oogstrekening vindt u terug bij uw product in mijn.nn. De rente wordt elke keer net voor een uitkering bijgeschreven op uw rekening.

Wijzigingen doorgeven

Wat voor wijziging wilt u doorgeven?

Adreswijziging

U kunt uw adreswijziging eenvoudig doorgeven via mijn.nn. Heeft u nog geen mijn.nn-account? Dan kunt u een account aanmaken of uw verhuizing telefonisch aan ons doorgeven. Weet u uw inloggegevens niet meer, dan kunt u deze opnieuw opvragen via mijn.nn. Loopt uw product via uw adviseur, informeer deze dan ook over uw verhuizing.

Het overlijden van een dierbare doorgeven

Gecondoleerd met het verlies van uw dierbare. Om u te helpen bij het afhandelen van de producten die de overledene bij Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd heeft lopen, kunt u het overlijden melden via de Nabestaandendesk. U vindt er de contactgegevens van de Nabestaandendesk, hoe u een overlijden kunt doorgeven en een checklist 'Wat u moet regelen als uw naaste overlijdt'.

Wijzigen tegenrekening

Een nieuwe tegenrekening geeft u door met het ‘Wijzigingsformulier’ dat u vindt in E-Bankieren. Log in op mijn.nn en klik in het productoverzicht op uw Gouden Handdruk Oogstrekening.

Rekening beëindigen

Wilt u uw rekening beëindigen? Vul dan het ‘Wijzigingsformulier’ in. U vindt het in E-Bankieren. Log in op mijn.nn en klik in het productoverzicht op uw Gouden Handdruk Oogstrekening.

uniqueid

Kunnen wij u helpen?