Ga direct naar inhoud

Herstelkostenregeling

Vanaf 1 januari 2013 geldt een provisieverbod voor veel producten die nieuw gesloten worden. Geldstromen van Nationale-Nederlanden aan een onafhankelijk adviseur zijn daardoor verboden. Dit betekent ook dat wij geen vergoeding meer kunnen verstrekken aan een adviseur ter compensatie van gemaakte kosten door fouten die door ons gemaakt zijn.

Wat betekent dit voor u?

Het Verbond van Verzekeraars heeft op verzoek van de Minister van Financiën een herstelkostenregeling opgesteld. Herstelkosten zijn kosten die de klant in rekening gebracht krijgt door zijn onafhankelijk adviseur als gevolg van fouten van de verzekeraar. De herstelkostenregeling zorgt ervoor dat, gelet op het provisieverbod, een vergoeding aan de klant wordt uitgekeerd om de door de onafhankelijk adviseur in rekening gebrachte kosten mee te betalen.

Declareren

Als uw onafhankelijk adviseur kosten voor herstelwerkzaamheden in rekening heeft gebracht, neem dan contact op met uw adviseur over de mogelijkheid om deze kosten te declareren bij Nationale-Nederlanden. De kosten die u kunt declareren, kunnen niet hoger zijn dan de kosten die de adviseur bij u in rekening brengt. Nationale-Nederlanden kijkt bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding of de bestede tijd en het uurtarief redelijk zijn in relatie tot wat gebruikelijk is in de branche.

Proces herstelkostenregeling

Het Verbond van Verzekeraars heeft het proces in kaart gebracht.


Veelgestelde vragen

Wat is de herstelkostenregeling precies?

Herstelkosten zijn kosten die u in rekening gebracht kunt krijgen door uw adviseur als gevolg van een fout van de verzekeraar of bank. De herstelkostenregeling zorgt ervoor dat u op een eenvoudige manier de herstelkosten vergoed kan krijgen. De herstelkostenregeling zorgt er ook voor dat, gelet op het provisieverbod voor complexe- en impactvolle producten, noch de relatie tussen u en de adviseur noch die tussen de verzekeraar en de adviseur onnodig onder druk komt te staan.

Waarom is een herstelkostenregeling nodig?

De herstelkostenregeling zorgt ervoor dat de relatie tussen u en uw onafhankelijk adviseur en de relatie tussen de verzekeraar en de onafhankelijk adviseur niet onnodig onder druk komt te staan. Daarbij gelet op het provisieverbod voor complexe- en impactvolle producten. Deze procedure is afgestemd met Adfiz (de brancheorganisatie voor onafhankelijke financiële adviseurs) en het Ministerie van Financiën.

Om welke tekortkomingen gaat het in de herstelkostenregeling?

Het gaat om toerekenbare fouten van Nationale-Nederlanden in de polis of offerte. Ook de snelheid van het toesturen van een polis of offerte valt onder de regeling. Voor zover dit is afgesproken met de onafhankelijk adviseur of op basis van wat in redelijkheid verwacht mag worden van Nationale-Nederlanden.

Waarvoor geldt de herstelkostenregeling?

De regeling geldt vanaf 1 januari 2013 en alleen voor de contracten die na 1 januari 2013 zonder provisie zijn gesloten.

Wat moet mijn onafhankelijk adviseur doen om in aanmerking te komen voor de herstelkostenregeling?

De onafhankelijk adviseur moet eventuele tekortkomingen melden bij Nationale-Nederlanden. Daarna start het proces zoals beschreven in het processchema van het Verbond van Verzekeraars.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een uitkering uit de herstelkostenregeling?

U komt in aanmerking voor een uitkering als na een tweede herstelpoging nog steeds sprake is van een tekortkoming en Nationale-Nederlanden heeft bepaald dat die tekortkoming aan ons te wijten is. De onafhankelijk adviseur moet dan formeel een gespecificeerde kopienota toesturen naar Nationale-Nederlanden waaruit de extra kosten voor u als gevolg van de tekortkoming blijken. Hoe het proces verloopt ziet u in het processchema.