Ga direct naar inhoud

Waarom een nieuw pensioenakkoord?

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Daarin staan nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Door die afspraken wordt het pensioenstelsel transparanter, persoonlijker en toekomstbestendiger.

In Nederland is het pensioen goed geregeld. We hebben AOW en er is voor heel veel mensen pensioen dat je via je werk opbouwt. Daarnaast zijn er individuele aanvullingen, zoals lijfrentes, levensverzekeringen of koopsommen. Dit pensioenstelsel heeft lange tijd goed gewerkt. Maar de afgelopen jaren is er veel veranderd. Daardoor voldoet het huidige stelsel niet meer. Een aantal veranderingen op een rij.

We worden steeds ouder…

Ten eerste is de samenstelling van de bevolking naar leeftijd veranderd. Dat komt omdat mensen gemiddeld steeds ouder worden. Daardoor moet er langer en dus meer pensioen worden uitbetaald dan verwacht.

…en de arbeidsmarkt verandert

Nu is het vaak nog zo dat jonge en oude werknemers evenveel pensioenpremie betalen en evenveel pensioenrechten opbouwen. Deze premies worden belegd. De premie van jonge werknemers kan echter langer worden belegd, waardoor zij relatief te veel betalen voor hun pensioenopbouw. De premie van ouderen kan minder lang worden belegd, waardoor zij relatief te weinig betalen voor hun pensioenopbouw. Dat werkt goed als iedereen zijn hele leven bij dezelfde werkgever blijft werken. Maar de arbeidsmarkt verandert. Tegenwoordig wisselen mensen vaker van baan. Soms ook werken ze een tijdje wat minder of zelfs niet, om daarna weer ergens in loondienst te gaan of voor zichzelf te beginnen. Het huidige pensioenstelsel werkt niet goed bij dit soort arbeidsmarktveranderingen: als jonge werknemer heb je wel de solidariteit betaald, maar daar krijg je later - als zelfstandige of als je een tijdje wat minder of zelfs niet werkt - geen solidariteit voor terug. Het huidige pensioenstelsel biedt bovendien weinig ruimte voor individuele keuzes.

Een toekomstbestendig pensioenstelsel

Het is belangrijk dat het pensioenstelsel op deze veranderingen aansluit. Daarom heeft het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Daarin staan nieuwe, concrete afspraken over pensioenen en AOW. Zo komen er meer individuele keuzemogelijkheden en wordt de premie persoonlijker gekoppeld aan de pensioenopbouw. Een jongere bouwt daardoor meer pensioen op, terwijl een oudere met dezelfde premie wat minder pensioen opbouwt. Dit komt omdat de premie van een jongere langer kan worden belegd dan die van een oudere, dus langer kan renderen. Ook gaan pensioenen eerder meebewegen met de economische ontwikkelingen, zowel omhoog als omlaag. Met deze pensioenregels krijgt Nederland een pensioenstelsel waarmee werknemers en gepensioneerden vooruit kunnen.

Wetgeving

Nu er een pensioenakkoord is, moet het kabinet de wetgeving aanpassen. Want de nieuwe afspraken uit het pensioenakkoord zijn nog niet wettelijk vastgelegd. Pas als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer ermee hebben ingestemd gaat de nieuwe Pensioenwet in. Naar verwachting gebeurt dat vanaf 1 januari 2023. Uiterlijk op 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel voldoen.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Snel zien hoeveel AOW, werknemerspensioen en eventueel nabestaanden- of partnerpensioen je hebt opgebouwd?
Log in op mijnpensioenoverzicht.nl met je DigiD voor meer inzicht in je pensioen.


Wil je meer weten?