Ga direct naar inhoud

Valt er iets te kiezen voor je pensioen?

Nieuw pensioenstelsel, meer keuzes. Hoe je pensioen er straks uitziet hangt af van de pensioenregeling van je werkgever. Maar jij hebt ook wat te kiezen. In het nieuwe pensioenakkoord is namelijk afgesproken dat jij straks meer individuele keuzemogelijkheden voor je pensioen hebt.

Veel deelnemers aan pensioenregelingen maken geen gebruik van de keuzemogelijkheden. Ze houden over het algemeen de standaardoplossingen aan. Dat blijkt uit onderzoek* naar de bekendheid van het nieuwe pensioenakkoord, Maar met keuzemogelijkheden hebben mensen juist invloed op hun pensioen. Het pensioenakkoord heeft dan ook tot doel het pensioen persoonlijker te maken, en wil iedereen in de gelegenheid stellen bewuste, individuele keuzes te maken. Enkele nieuwe keuzes die je kunt maken zetten we hieronder op een rijtje.

10% vrije opname

In het pensioenakkoord is afgesproken dat je straks op je pensioendatum eenmalig een bedrag van maximaal 10% van je pensioen in één keer mag opnemen om vrij te besteden. Je moet daar dan wel direct belasting over betalen. Deze nieuwe keuze kan aantrekkelijk zijn om een schuld af te betalen (zoals een hypotheek), te gaan reizen, je zorgvoorzieningen te regelen of je eigen woning te verbouwen. Let wel op: deze keuze kan wel invloed hebben op de hoogte van toeslagen die je ontvangt en/of op het te betalen belastingpercentage in dat jaar. Het is dus zeker niet voor iedereen verstandig om van deze keuze gebruik te maken. Zorg ervoor dat je hierover vooraf goed advies inwint. Op dit moment is de verwachting dat deze mogelijkheid er vanaf 2022 is.

Vaste of variabele pensioenuitkering

Met je opgebouwde pensioenkapitaal kon je bij beschikbare premieregelingen sinds een paar jaar al kiezen voor een levenslange vaste of een variabele pensioenuitkering. Dat betekent dat met het pensioen wordt doorbelegd na pensioendatum en dat kan een hoger pensioen opleveren. Met het pensioenakkoord komt deze optie nu ook beschikbaar voor pensioenfondsregelingen. Bij een verzekeraar kan door de werkgever en werknemers gekozen worden of de uitkering standaard vast is of juist standaard variabel. Zo blijft er toch een belangrijk verschil bestaan tussen deze pensioenuitvoerders.

Sparen om eerder met pensioen te gaan (verlofsparen)

Met het nieuwe pensioenakkoord wordt het ook (opnieuw) mogelijk om fiscaal aantrekkelijk te sparen om eerder te stoppen met werken. Dit kan door extra vakantiedagen te sparen die je voorafgaand aan je pensionering opneemt. De details hierover worden op dit moment verder uitgewerkt, waarbij de regeling mogelijk niet beperkt blijft voor alleen de “zware beroepen”.

Bestaande keuzemogelijkheden blijven behouden

De meeste pensioenregelingen kennen bij pensionering al een aantal mogelijkheden. Die blijven met de komst van het pensioenakkoord behouden. Zo kun je

  • zelf bepalen op welk moment je het pensioen laat ingaan (eerder of later dan de standaard);
  • je partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen of omgekeerd;
  • kiezen voor een hogere uitkering de eerste paar jaar, gevolgd door een resterende levenslange lagere uitkering (andersom is ook mogelijk). Deze keuze kan niet in combinatie met de 10% vrije opname zoals hierboven beschreven.

* Onderzoek onder ruim 1.200 Nederlanders in loondienst tussen de 25 en 65 jaar van marktonderzoeksbureau Kien in opdracht van Nationale-Nederlanden over de bekendheid van het pensioenakkoord.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Snel zien hoeveel AOW, werknemerspensioen en eventueel nabestaanden- of partnerpensioen je hebt opgebouwd?
Log in op mijnpensioenoverzicht.nl met je DigiD voor meer inzicht in je pensioen.


Wil je meer weten?