Ga direct naar inhoud

Je vakantiegeld berekenen, dat doe je op deze manier!

Dit artikel gaat over slim omgaan met geld binnen Financiën

In mei of juni ontvangen de meeste mensen hun vakantiegeld. Dit extraatje bovenop het salaris is voor velen een moment om naar uit te kijken. Maar weet je hoeveel je krijgt? Jouw vakantiegeld berekenen, doe je zo!

Wat is vakantiegeld?

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op vakantiegeld. Dit staat vastgelegd in de Wet Minimumloon en Vakantiebijslag (WML). Het recht op vakantiebijslag, zoals vakantiegeld wettelijk heet, is in 1968 ingevoerd, zodat werknemers op vakantie kunnen. Mensen in loondienst en flexwerkers krijgen vakantiebijslag. Ook als je ziek bent en in de Ziektewet zit of een uitkering krijgt, bijvoorbeeld een WW-uitkering of een AOW-uitkering, heb je er recht op.

Hoogte van de vakantiebijslag

Het vakantiegeld is ten minste 8% van het bruto jaarsalaris. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan worden afgeweken:

  • In je cao kan vastgelegd zijn dat je minder of geen vakantiebijslag krijgt. Dit kan alleen als je minimaal 108% van het minimumloon verdient. Verdien je het minimumloon? Dan heb je dus altijd recht op 8% vakantiebijslag.
  • Verdien je meer dan drie keer het minimumloon? Dan kan je werkgever met je overeenkomen dat je alleen vakantiegeld krijgt over drie keer het minimumloon.
  • Bij een uitkering verschilt de hoogte per soort uitkering.

Overwerk, bonus en dertiende maand

Vakantiebijslag wordt berekend over het bruto jaarsalaris over de periode 1 juni tot en met 31 mei. Krijg je overwerk uitbetaald, dan heb je sinds 2018 ook recht op vakantiegeld over deze uren, inclusief eventuele overwerktoeslagen. Een bonus, dertiende maand, onkostenvergoeding of een winstuitkering hoeven wettelijk niet meegenomen te worden in de berekening. Sommige werkgevers doen dit wel.

Wanneer wordt je vakantiegeld uitbetaald?

In de meeste gevallen wordt het vakantiegeld in mei uitgekeerd voor de periode van 1 juni in het afgelopen jaar tot en met 31 mei van het huidige jaar. Sommige mensen krijgen het maandelijks bij hun salaris. Ook kan in je cao of arbeidsovereenkomst een ander uitkeringsmoment staan.

Werk je slechts een gedeelte van het jaar bij een werkgever, bijvoorbeeld omdat je van baan wisselt? Dan wordt slechts over dat deel dat je gewerkt hebt vakantiebijslag uitgekeerd. Stop je voor uitbetalingsdatum met je huidige baan? Dan krijg je het bedrag waar je tot dan toe recht op hebt uitbetaald bij je laatste salaris of de eindafrekening.

Je vakantiegeld sparen

Onze spaarrekening biedt een variabele rente, is gratis en in drie eenvoudige stappen aan te vragen.

Lees meer over deze spaarrekening

Rekenvoorbeeld bruto vakantiebijslag

Vakantiegeld wordt berekend over het brutoloon. We geven een rekenvoorbeeld. Pieter had het hele jaar dezelfde baan en verdiende elke maand hetzelfde, namelijk € 2.200,- bruto per maand. Pieter krijgt 8% vakantiegeld. Hij heeft dan recht op 12 x 2.200,- x 0,08 = € 2.112,- bruto vakantie-geld.

Netto vakantiegeld berekenen

Dat klinkt goed, toch? Bijna een heel maandsalaris extra, maar het brutobedrag krijgt Pieter niet op zijn rekening gestort. Hier wordt eerst nog loonheffing (belasting en sociale lasten) op ingehouden. Voor de vakantiebijslag geldt dat dit wordt belast als bijzondere beloning. Het hiervoor geldende belastingtarief vind je op je salarisstrook. Vaak wordt dit vermeld als Tarief Bijzondere beloningen of Percentage BT. Daarnaast is er het verrekeningspercentage loonheffingskorting, voor de berekening van het in te houden bedrag worden deze twee percentages bij elkaar opgeteld.

Rekenvoorbeeld netto vakantiebijslag

Het Percentage BT op de loonstrook van Pieter bedraagt 38,10%, het verrekeningspercentage loonheffingskorting is 5,15% en wordt hierbij opgeteld. Pieters werkgever houdt dus 38,10% + 5,15% = 43,25% loonheffing in. Over € 2.112,- is dat € 913,44. Netto ontvangt Pieter € 2.112,- - € 913,44 = € 1.198,56 vakantiegeld.

Vakantiegeld en je pensioen

Als je met pensioen bent, wil je waarschijnlijk ook nog op vakantie kunnen. Als je de AOW-leeftijd hebt bereikt krijg je nog steeds vakantiebijslag, namelijk over je AOW-uitkering. Dit bedraagt geen 8% van het bruto AOW-bedrag, maar een vast bedrag per maand dat in mei wordt uitgekeerd. De hoogte van het vakantiegeld bij een AOW-uitkering vind je hier en is afhankelijk van je situatie. Heb je een aanvullend pensioen, bijvoorbeeld via je werkgever of heb je zelf een regeling afgesloten? Dan kan het zijn dat je ook vakantiegeld uitgekeerd krijgt. Of dat in jouw geval zo is, kun je opvragen bij jouw pensioenuitvoerder.

Besteding van vakantiegeld

Wist je dat de meeste mensen het daadwerkelijk besteden aan een vakantie? Daarna volgen sparen en korte uitstapjes als belangrijkste bestemmingen van het vakantiegeld, blijkt uit onderzoek van het Nibud.

Slim omgaan met geld

Je hebt zojuist een artikel gelezen uit de categorie slim omgaan met geld.

Lees meer uit deze categorie

Meer zoals dit