Ga direct naar inhoud

Welke rechten heb je als werknemer bij een arbeidsconflict?

Dit artikel valt binnen Financiën

Heb je een probleem met je werkgever over bepaalde arbeidsvoorwaarden? Dan sta je als werknemer vaak sterker in je schoenen dan je denkt. Via jouw rechtsbijstandverzekering heb je recht op een bemiddelaar of jurist die je helpt bij een arbeidsconflict.


Wat is een arbeidsconflict en wat zijn je rechten?

Het is in je lange loopbaan mogelijk dat je een keer in conflict komt met je werkgever. Dergelijke discussies worden meestal opgelost door een goed gesprek en nieuwe afspraken voor de toekomst. In sommige gevallen liggen de visies van beide partijen echter te ver uit elkaar waardoor onderling overleg niet meer helpt. Op dat moment spreken we van een arbeidsconflict.

Arbeidsconflicten kunnen verschillende oorzaken hebben:

  • Een functiewijziging
  • Een overplaatsing
  • Ontslag
  • Geschillen over overwerk, vakantie of ziekte
  • Conflicten over salaris, bonus of andere beloningen

Het kan zijn dat je als werknemer niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen van je werkgever over deze onderwerpen. Zo mag je werkgever de inhoud van je functie niet zonder meer eenzijdig wijzigen, zonder jouw toestemming. Hij mag je bijvoorbeeld ook niet ontslaan zonder voorafgaande waarschuwing.

Ben je niet helemaal zeker van jouw rechten als werknemer? Wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je altijd om advies vragen bij een deskundige.

Rechtsbijstandverzekering

Met de Nationale-Nederlanden Rechtsbijstandverzekering sta je sterker in je recht. Een team van juristen staat voor je klaar met professionele rechtsbijstand.

Meer informatie

Wat kan je doen als werknemer bij een arbeidsconflict?

Zit je in een arbeidsconflict en kom je er niet meer uit met je werkgever? Onderneem dan zo snel mogelijk actie. Een slepend arbeidsconflict kan leiden tot spanning op de werkvloer, demotivatie en in het ergste geval zelfs tot depressie en ziekte.

De eerste stap is jouw rechtsbijstandverzekeraar inschakelen. Die zoekt naar een onderlinge oplossing, door middel van overleg. Mocht dit niet lukken, schakel dan een mediator in. Doe dit echter niet zonder je eerst te verdiepen in de exacte mogelijkheden en bijbehorende kosten.
De mediator weet veel over onderhandelingen in de werkomgeving. Hij probeert een win-win oplossing te vinden, waarin beide partijen zich kunnen vinden. Mediation is vrijwillig. Heb je echter bepaalde afspraken gemaakt? Dan moet jij je hier ook aan houden. Zo niet, dan kan de zaak uiteindelijk toch voor de rechter komen. Mediation is dus niet geheel vrijblijvend.

Is de relatie met je werkgever erg slecht geworden? Dan kun je ook naar de rechter stappen. De rechter zal dan beslissen wie gelijk heeft en een uitspraak doen.

Je rechtsbijstandverzekering schiet je te hulp bij een arbeidsconflict

Zowel voor mediation als voor een rechtszaak biedt je rechtsbijstandverzekering hulp. In het eerste geval wordt een bemiddelaar ter beschikking gesteld. In het tweede geval helpt een jurist of advocaat je met de rechtszaak. Ook de gerechtskosten zullen tot een bepaald maximumniveau worden vergoed.

Denk eraan dat je niet verzekerd bent, indien het arbeidsconflict al ontstaan was, voor het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering. Bij sommige verzekeraars bestaat er ook een bepaalde wachttijd. Dit betekent dat je vanaf het afsluiten van de verzekering een bepaalde tijd moet wachten voor je gebruik kunt maken van de dekking.

Wat zijn de voorwaarden van je rechtsbijstandverzekering bij Nationale-Nederlanden?

Heb je voor een rechtsbijstandverzekering gekozen met de dekking ‘Werk en Inkomen’? Dan ben je bij Nationale Nederlanden verzekerd voor kosten die voortvloeien uit conflicten met je werkgever rond je arbeidscontract, uitkering of pensioen. Het maximumbedrag dat wordt vergoed, staat op je polis.

Bij deze polis heb je te maken met een wachttijd, als je op het moment van aanvragen een uitkering of voorziening ontvangt op grond van de WAO, WIA of individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je kunt geen gebruik maken van de ‘Werk en Inkomen’ dekking voor gebeurtenissen die binnen twee jaar na het afsluiten van de verzekering plaatsvinden.


Wil je meer weten?

Meer inzicht in jouw financiën

Meer weten rondom je financiën en je financiële situatie? We zetten alles voor je op een rij. Bekijk ons overzicht.

Ontdek meer over jouw financiën