Ga direct naar inhoud

Beweegt je pensioen mee met de economie?

Zekerheid of kans op een hogere óf lagere uitkering?
Heb jij een voorkeur voor zekerheid over de hoogte van je pensioenuitkering? Of zou je liever kiezen voor een onzeker pensioen, met een kans op een hogere óf lagere uitkering?

Uit onderzoek dat Nationale-Nederlanden liet doen door onderzoeksbureau Kien* naar de bekendheid van het nieuwe pensioenakkoord blijkt dat een merendeel van de werkende Nederlanders in loondienst (78%) een voorkeur heeft voor zekerheid over de hoogte van het pensioen, ook al wordt het pensioen niet hoger als de economie het beter doet dan verwacht. Ruim een vijfde van de werknemers (22%) heeft juist een voorkeur voor een hoger pensioen als de economie het beter doet dan verwacht. De kans dat het pensioen lager wordt als de economie het slechter doet dan verwacht, nemen ze op de koop toe.

Met het pensioenakkoord worden alle pensioenen beweeglijker

Pensioenregelingen bieden in de toekomst geen nominale zekerheid meer, geen toezegging op een bepaalde uitkomst. Daarmee gaat pensioen meer meebewegen met de ontwikkelingen van de economie. Daarmee staat van tevoren nog niet vast wat de pensioenuitkering gaat worden. Bij pensioenfondsen, worden de rendementen naar leeftijd aan deelnemers toegedeeld. Bovendien wordt bij pensioenfondsen een deel van de premie gebruikt om een reserve aan te leggen. Die kan worden gebruikt voor periodes waarin het economisch wat minder goed gaat. Bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen zijn het al echt individuele beleggingspotjes, waarbij de deelnemer ook individueel keuzes kan maken. Na invoering van het pensioenakkoord bewegen alle pensioenen mee met de economie. Gaat het goed met de economie? Dan groeit het verwachte pensioen. Ook gepensioneerden profiteren hiervan. Gaat het slechter met de economie? Dan daalt het verwachte pensioen. Ook gepensioneerden ondervinden hiervan de nadelen.

Jong versus oud

Ben je jong? Dan is er nog tijd genoeg om eventuele tegenvallers op te vangen. Maar wat gebeurt er als je straks met pensioen gaat terwijl het economisch tegenzit? De regels zorgen ervoor dat de beweeglijkheid van je pensioen kleiner wordt naarmate je dichterbij je pensioen komt. Bij pensioenfondsen kunnen daarvoor de opgebouwde reserves worden ingezet. Bij individuele beleggingspensioenen gebeurt dat met het beleggingsproduct dat wordt aangeboden.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Natuurlijk wil je weten wat er bij veranderende economische omstandigheden met je pensioen gebeurt. Om wat meer inzicht te krijgen kun je op mijnpensioenoverzicht.nl kijken (inloggen met DigiD). Op deze site vind je ook de functie ‘vooruitzicht’. Je ziet dan wat je pensioenuitkering zou kunnen worden op basis van de huidige economische omstandigheden. Door periodiek op mijnpensioenoverzicht.nl te kijken krijg en behoud je een realistisch beeld van de waarde van je verwachte pensioen op de langere termijn.

* Onderzoek onder ruim 1.200 Nederlanders in loondienst tussen de 25 en 65 jaar van marktonderzoeksbureau Kien in opdracht van Nationale-Nederlanden over de bekendheid van het pensioenakkoord.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Snel zien hoeveel AOW, werknemerspensioen en eventueel nabestaanden- of partnerpensioen je hebt opgebouwd?
Log in op mijnpensioenoverzicht.nl met je DigiD voor meer inzicht in je pensioen.


Wil je meer weten?