Ga direct naar: inhoud

Eindejaarstips 2018

7 belastingtips om het jaar goed mee af te sluiten

Het jaar is al weer bijna ten einde. Misschien kun je belasting besparen door voor het einde van het jaar in actie te komen. Hieronder hebben we een aantal tips opgenomen waarmee jij je financieel voordeel kunt doen.

Tip 1. Betaal vooruit

Als je vermogen op 1 januari 2019 meer bedraagt dan € 30.360,- dan betaal je over het bedrag dat daar boven uitkomt vermogensrendementsheffing. Heb je een fiscale partner? Dan betalen jullie vanaf € 60.720,- belasting over jullie vermogen. Hiervoor geldt: hoe meer vermogen je hebt, hoe meer belasting je moet betalen. De Belastingdienst baseert dit op je vermogen van 1 januari. Is je vermogen dit jaar meer dan € 30.360,-, dan kun je nog belasting besparen door vóór 1 januari aankopen te doen of bepaalde kosten verschuldigd vooruit te betalen.

Jaarpremie betalen

Het kan interessant zijn om de zorgpremie voor volgend jaar vooruit te betalen. Dat levert bovendien vaak een premiekorting op! Ben je bij Nationale-Nederlanden verzekerd voor zorg en betaal je de premie per jaar? Bekijk dan hoe je de jaarpremie vooruit kunt betalen. Let hierbij wel op de deadlines! Ben je ergens anders verzekerd? Vraag dan je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden van vooruitbetaling.

Grote uitgaven plannen

Ga je volgend jaar een cursus volgen? Dan zou je de opleidingsinstelling kunnen vragen of je nu alvast kan inschrijven en de rekening mag betalen. Ben je van plan om volgend jaar een grote aanschaf te doen, bijvoorbeeld een nieuwe auto? Koop hem dan dit jaar nog.

Let op! Je moet deze betalingen wel dit jaar (2018) verschuldigd zijn, anders werkt deze besparingsmogelijkheid bij vooruitbetaling niet. Spreek dus met het opleidingsinstituut of de autodealer af dat je de betaling nog dit jaar verschuldigd bent.

Tip 2. Los (kleine) schulden af

Beschik je over een hoger vermogen (meer dan € 30.360,-) zoals in tip 1 besproken is, dan is het verstandig om voor het einde van het jaar openstaande (kleine) schulden af te lossen. Je vermogen is het verschil tussen je bezittingen en je schulden. Onder je bezittingen vallen onder andere je spaar- en beleggingstegoeden, maar niet je eigen woning (hoofdverblijf). Tot je schulden behoren onder meer persoonlijke kredieten, doorlopende kredieten en het uitstaande saldo op je creditcard, maar niet de schuld die samenhangt met de aankoop of verbouwing van je eigen woning.

Schuldenvrijstelling

Bij de berekening van de belasting over je vermogen worden schulden tot een bedrag van € 3.000,- buiten beschouwing gelaten. Dit noemen we de schuldenvrijstelling. Voor partners geldt het dubbele bedrag.

Door deze vrijstelling betaal je belasting over een deel van je vermogen dat je - door de aanwezigheid van deze schulden - eigenlijk niet hebt. Als je schulden hebt en je kunt deze aflossen, dan kun je belasting besparen door deze vóór 1 januari af te lossen.

Tip 3. Los af op je hypotheekschuld

Extra aflossen op je hypotheek kan zowel een financieel als fiscaal voordeel opleveren.

Fiscaal voordeel in box 3

In de vorige tips benadrukten we dat er mogelijkheden zijn om de belasting op je vermogen, de vermogensrendementsheffing, te minimaliseren. Als je namelijk meer dan € 30.360,- aan vermogen hebt of € 60.720,- als je een fiscale partner hebt, dan betaal je normaal gesproken over dat extra bedrag vermogensrendementsheffing. Besluit je om dit extra bedrag (deels) te gebruiken om (extra) op je hypotheek af te lossen dan bespaar je dus vermogensrendementsheffing.

Fiscaal voordeel Hillen-aftrek

Deze voordelen van extra aflossen op je hypotheek zijn natuurlijk erg fijn maar het kan nóg een ander fiscaal voordeel opleveren. Om dit te verduidelijken schetsen we eerst even hoe het ook alweer zit met de eigen woning (hoofdverblijf) en de aftrek van de hypotheekrente.

Eigenwoningforfait
Je woning valt fiscaal gezien in box 1, samen met je arbeidsinkomsten zoals bijvoorbeeld je salaris of je inkomsten als zzp’er uit een eenmanszaak. De Belastingdienst ziet je woning namelijk als inkomstenbron. De wetgever heeft hiervoor het zogenaamde eigenwoningforfait in het leven geroepen. Dit is een fiscale bijtelling bovenop je belastbaar inkomen waarover je dus belasting moet betalen. Hiermee wordt het fiscale voordeel dat je hebt doordat je de hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen, deels teniet gedaan.

En dat fiscaal voordeel dan?
Als je extra aflost op je hypotheek dan daalt ook de hypotheekrente die je af mag trekken. En als de aftrekbare kosten lager zijn dan het eigenwoningforfait, dan is het inkomen uit je eigen woning dus positief. In dat geval zou je denken dat je meer belasting moet betalen, maar dat is onder de huidige wetgeving niet het geval. In zulke gevallen treedt namelijk de zogenaamde ‘Hillen-aftrek’ in werking.

De Hillen-aftrek is een extra aftrekpost speciaal voor mensen met geen of een lage woningschuld en neutraliseert het positieve inkomen dat kan ontstaan als je extra aflost op je hypotheek. Ofwel, je kunt gewoon aflossen zonder dat je ‘gestraft’ wordt met belastingheffing als gevolg van het eigenwoningforfait.

Als je extra wilt aflossen, neem dan contact op met je adviseur. Hij kan de financiële gevolgen voor je in kaart brengen.

Let op! De Hillen-aftrek wordt vanaf 2020 in dertig jaar gelijkmatig afgebouwd. Het fiscale voordeel van deze aftrek wordt dus langzaam minder.

Tip 4. Extra sparen voor je pensioen

Ben je extra aan het sparen voor je pensioen? Dan kun je aan het einde van het jaar nog een voordeel pakken. Je mag namelijk elk jaar met belastingvoordeel een bedrag sparen voor je pensioen. Over dat bedrag hoef je voorlopig geen belasting te betalen. Je betaalt pas belasting in de jaren waarin je uitkeringen krijgt uit dit opgebouwde kapitaal. Mogelijk val je, als je met pensioen bent, in een lager belastingtarief. Dit kan je dan nóg een keer voordeel opleveren. Hoeveel je mag aftrekken, hangt af van je jaarruimte. Deze kun je berekenen met het Hulpmiddel lijfrentepremie op de site van de Belastingdienst.

Met banksparen, zoals Aanvullend PensioenSparen, kun je je belastbaar inkomen verminderen en extra sparen voor je pensioen.

Tip 5. Wel of geen verzoek teruggaaf

Bedraagt je inkomen meer dan € 54.614,-? Dan ben je over dit het deel dat boven deze grens uitkomt geen bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) verschuldigd. Of komt je inkomen bij meerdere werkgevers of uitkeringsinstanties vandaan? Dan kan het zijn dat er meer is afgedragen dan dat je verschuldigd bent. Je kunt met dit rekenmiddel van de Belastingdienst ontdekken of dit bij jou het geval is.

Als je te veel hebt betaald, dan krijg je dat bedrag volgend jaar van de Belastingdienst terug. Maar je kunt er ook voor kiezen om een voorschot bijdrage Zvw aan te vragen. Dit kan tot 1 december 2018.

Let op! Als de Belastingdienst je het voorschot dit jaar (2018) nog uitbetaalt, is dat wel vermogen waarover je in principe vermogensrendementsheffing verschuldigd bent. Zie voor een korte toelichting ook de eerste tip.

Tip 6. Voorkom de drempel voor de schenkingsaftrek

Schenkingen aan goede doelen zijn in principe fiscaal aftrekbaar als:

  • deze meer bedraagt dan € 60,- én
  • de schenking meer bedraagt dan 1% van het verzamelinkomen (= het totale inkomen in box 1, 2 en 3 voor de berekening van de inkomstenbelasting).
    Let op! Als de schenking méér bedraagt dan 10% van het verzamelinkomen is dat meerdere deel niet fiscaal aftrekbaar.

Door deze 'drempel' zijn schenkingen aan goede doelen in de praktijk vaak niet of hooguit beperkt fiscaal aftrekbaar. Als je van plan bent om jaarlijks schenkingen te doen aan een of meer goede doelen, kun je overwegen dit zo af te spreken met die goede doelen. Dat kun je doen met een onderhandse akte. Je moet dan wel afspreken gedurende een periode van minstens vijf jaar jaarlijks te schenken. Als je dat doet, geldt de hiervoor genoemde drempel niet. De jaarlijkse gift is dan volledig fiscaal aftrekbaar. De meeste goede doelen kunnen je zo'n akte toesturen.

Let op! Ben je van plan om dit jaar een gift te doen aan een goed doel en volgend jaar ook? En wil je je niet vastleggen giften te doen voor een langere periode? Dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om je giften te concentreren in één jaar. Je gift is dan mogelijk in hogere mate fiscaal aftrekbaar, omdat je het effect van de drempel op deze wijze beperkt.

Tip 7. Bespaar btw

Volgend jaar gaat het verlaagde tarief van de btw omhoog van 6% naar 9%. Dit geldt onder meer voor:

  • Voedingsmiddelen;
  • Geneesmiddelen en voorbehoedsmiddelen;
  • Verbandmiddelen (watten, windsels, gaas, hechtmiddelen, pleisters, tampons);
  • Schilderen en stukadoren van woningen na meer dan twee jaren ná het tijdstip van eerste ingebruikneming;
  • Het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming.

Vanaf volgend jaar zijn deze zaken dus duurder. Door dit nu (extra) in te kopen, kun je geld besparen. Bovendien, als de schilder of stukadoor pas volgend jaar komt schilderen of stukadoren, maar je dit jaar wel al de rekening betaalt, is de verschuldigde btw nog 'gewoon' 6%.