1. Jouw situatie  

Jouw zorgverzekering

Vul hier het aantal kinderen in dat op de ingangsdatum van de verzekering jonger dan 18 jaar is.

Jouw korting

Wil je weten of je recht hebt op collectiviteitskorting? Bekijk met onze collectiviteitszoeker of je gebruik kunt maken van collectief voordeel als werknemer van een bepaalde organisatie of als lid van een vereniging.

Wist je dat je onze zorgverzekering ook zonder een collectiviteitscode kunt afsluiten met een aantrekkelijke korting? Je krijgt deze korting omdat je de zorgverzekering rechtstreeks bij ons afsluit, je alles online regelt en je geen post meer ontvangt. Alles staat in jouw persoonlijke online omgeving Mijn NN Zorgverzekering.

2. Jouw premie

Dekking

Basisverzekering Restitutie
0,00

Inclusief eigen risico korting
0,00

Meer informatie over de basisverzekering
Met de Zorgverzekering van Nationale-Nederlanden heb je volledig vrije zorgkeuze. Je bepaalt waar je behandeld wordt, omdat je zelf weet wat het beste voor jou is. En waar dat dan ook is; wij vergoeden de rekening volledig zolang het onder je verzekering valt. Bekijk ons overzicht restitutiepolissen 2020

Geen korting bij het verplichte eigen risico van € 385,-. Krijg korting door jouw eigen risico te verhogen.

Aanvullende verzekering
0,00

Meer informatie over de aanvullende verzekeringen Meer informatie over de aanvullende verzekeringen
Wanneer de basisverzekering niet voldoende is voor je zorgbehoefte, kun je een aanvullende verzekering sluiten. Start, Extra, Compleet en Comfort lopen op in dekkingen/vergoedingen. Hiermee kan jij een pakket kiezen die het beste bij jou past.

Combi

Met de aanvullende verzekering Combi heb je de voordelen van een aanvullende verzekering, met daarbij ook een dekking voor tandheelkunde inbegrepen. Kies je voor de Combi, dan kan je geen andere aanvullende verzekering of tandartsverzekering sluiten.

Tandarts
0,00

Wat is een tandartsverzekering?
De kosten voor de tandarts en mondhygiënist kunnen hoog oplopen. Met TandenGaaf bieden we je de beste tandartsverzekering. Je kiest zelf het bedrag dat je vergoed wilt krijgen. Bij iedere TandenGaaf tandartsverzekering is ook een ongevallendekking voor mondzorg tot € 10.000,- inbegrepen.

Luxe verpleging
0,00

Meer informatie over de Luxe Verpleging
Wil je meer luxe tijdens je verblijf in het ziekenhuis? Als je de extra verzekering Luxe Verpleging afsluit, krijg je de mogelijkheid tot een privékamer of als alternatief een vergoeding per dag dat je in het ziekenhuis verblijft.

0,00
Incl. online korting Incl. collectiviteitskorting
Deze korting krijg je gedurende de looptijd van jouw verzekering. Waarom? Omdat je de zorgverzekering online bij ons afsluit en alles online regelt. Je ontvangt geen post meer. Alles staat in jouw persoonlijke online omgeving Mijn NN Zorgverzekering.
€  0,00
Dekking
Basisverzekering met ,- eigen risico € 0,00

Wijzig dekking Jouw totale premie per

3. Aanvullende gegevens  

4. Persoonlijke gegevens

Verzekerde nummer 1 | Zorgverzekering + Compleet + TandenGaaf 100% tot EUR 500

Graag jouw tussenvoegsel(s) voluit invoeren (bijvoorbeeld: 'van der' in plaats van 'vd')
Wij gebruiken je burgerservicenummer (BSN) om je aanvraag te controleren voor de zorgverzekering van Nationale-Nederlanden. Jouw BSN vind je op je paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs.

5. Contactgegevens

Persoonlijke gegevens

Graag jouw tussenvoegsel(s) voluit invoeren (bijvoorbeeld: 'van der' in plaats van 'vd')

Contactgegevens

Woon je in het buitenland, neem dan contact op met Nationale-Nederlanden Zorg via 026 - 353 53 53. Op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur staan wij voor je klaar. Op zaterdag zijn we bereikbaar van 9.00 tot 15.00u.
Huisnummer en toevoeging
Voer hier uitsluitend cijfers in, dus geen streepjes of haakjes.

Verzekeringsadviseur / bemiddelaar

Collectiviteitsnummer
Werkgever / vereniging
Jouw verzekeringsadviseur / bemiddelaar
Vestigingsplaats

Betalingsgegevens

6. Slotverklaring

Bevestigen en verzending

Jouw zorgverzekeraar is Centrale Ziektekostenverzekering NZV N.V., onderdeel van CZ Groep te Tilburg. Hieronder noemen wij dit kortheidshalve 'Zorgverzekeraar NZV'. Distributie Zorgverzekeringen B.V., verder te noemen Nationale-Nederlanden Zorg is hierbij jouw bemiddelaar of ondersteunt bij de bemiddeling van deze aanvraag van de zorgverzekering. Nationale-Nederlanden Zorg geeft je informatie over de inhoud van de zorgverzekering en voert het beheer uit van deze site. En helpt bij de productontwikkeling van de zorgverzekering.

Je hebt de gegevens ingevoerd om de zorgverzekering online aan te vragen. Indien deze gegevens juist zijn, kun je dit hieronder bevestigen en op 'Aanvraag versturen' klikken. De gegevens worden vervolgens naar de Zorgverzekeraar NZV verstuurd.

Opzeggen huidige verzekering

Met deze aanvraag geef ik de Zorgverzekeraar NZV toestemming om de basisverzekering, de aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering bij mijn huidige zorgverzekeraar op te zeggen. Ik geef deze toestemming eventueel ook namens alle andere personen die in deze aanvraag staan.

Slotverklaring

De slotverklaring bestaat uit twee onderdelen:
- De aanvrager is de verzekeringnemer en verantwoordelijk voor het correct invullen van het aanvraagformulier. Ik verklaar als de aanvrager voorafgaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord en wanneer de vragen door een ander zijn ingevuld mij ervan te hebben overtuigd dat de antwoorden juist en volledig zijn ingevuld.
- Ik verklaar akkoord te gaan met verwerking van mijn persoonsgegevens. De Zorgverzekeraar NZV en Nationale-Nederlanden Zorg gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Bedenktijd 14 dagen

Je kunt tot 14 dagen na ontvangst van het eerste polisblad aangeven dat je de verzekering toch niet wilt sluiten.

Privacyreglement

Nationale-Nederlanden Zorg gaat als jouw bemiddelaar of als ondersteuner bij de bemiddeling zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor ons privacyreglement. Zorgverzekeraar NZV gaat eveneens zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor privacyreglement CZ Groep.

Controleer jouw gegevens

Wil je jouw gegevens nog een keer controleren voordat je jouw aanvraag verstuurt? Gebruik dan de knop 'Vorige'.

Samenwerking

Nationale-Nederlanden Zorg en CZ groep werken samen op het gebied van de zorgverzekering. Nationale-Nederlanden Zorg is jouw bemiddelaar of ondersteunt bij de bemiddeling van jouw zorgverzekering bij Zorgverzekeraar NZV, onderdeel van de CZ groep te Tilburg

Voorwaarden

Bedankt voor jouw aanvraag!

Alvast van harte welkom bij Nationale-Nederlanden. Wij zijn blij dat je voor onze zorgverzekering hebt gekozen. Daarom gaan wij jouw aanvraag zo snel mogelijk beoordelen en komen vervolgens binnen 10 werkdagen bij je terug.

Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd:
  • ontvang je binnen 10 werkdagen jouw polis;
  • ontvang je binnen een maand jouw zorgpas (deze is vanaf het moment van goedkeuren van je aanvraag al digitaal beschikbaar in de NN App);
  • zeggen wij automatisch jouw huidige zorgverzekering op (je hoeft hier niets voor te doen);
  • schrijven wij jouw eerste premie af in de eerste week van de maand;
  • wordt teveel betaalde premie door jouw oude zorgverzekeraar naar je terug gestort.
Wij hopen je binnenkort te mogen verzekeren van toegang tot de beste zorg.

Heb je nog vragen of wil je meer weten over jouw nieuwe zorgverzekering? Kijk op www.nn.nl/zorg, bel Nationale-Nederlanden Zorg op 026 - 353 53 53 of stuur ons een WhatsApp-bericht op 06 12 97 20 45. Op werkdagen staan wij van 8.00 tot 18.00 uur voor je klaar, op zaterdag van 9.00 tot 15.00u.

Helaas, je kunt deze pagina niet openen. Neem contact op met jouw adviseur.