1. Uw situatie  

Uw zorgverzekering

Vul hier het aantal kinderen in dat op de ingangsdatum van de verzekering jonger dan 18 jaar is.

Uw korting

Zonder collectiviteitscode kunt u deze zorgverzekering ook afsluiten met een aantrekkelijke korting. U krijgt deze korting omdat u de zorgverzekering rechtstreeks bij ons afsluit en alles online regelt. U ontvangt geen post meer. Alles staat in uw persoonlijke online omgeving Mijn NN Zorgverzekering.

2. Uw premie

Dekking

Basisverzekering Meer informatie
De overheid stelt de dekking van de basisverzekering vast. De zorgverzekering van Nationale-Nederlanden Zorg is een restitutieverzekering, dus u heeft vrije zorgkeuze.
0,00
Kies het gewenste eigen risico
Kies uw aanvullende verzekering Meer informatie Meer informatie
Veel medische kosten zoals o.a. fysiotherapie (niet-chronische aandoening), alternatieve geneeswijzen en brillen worden niet vergoed door de basisverzekering. De aanvullende verzekeringen van Nationale-Nederlanden Zorg bieden wel dekking.
0,00
Kies uw tandartsverzekering Meer informatie
Tot 18 jaar worden de tandartskosten vanuit de basisverzekering vergoed. Bent u ouder, dan bieden we aanvullende tandartsverzekeringen. Voor TandenGaaf 1.000 en TandenGaaf 1.500 geldt een medische selectie via een tandartsverklaring.
0,00
Luxe verpleging Meer informatie
Met de Nationale-Nederlanden Luxe verpleging verzekert u zich tijdens een ziekenhuisopname voor de kosten in een hogere verpleegklasse. Als de hogere verpleegklasse niet beschikbaar is, ontvangt u een daggeldvergoeding.
0,00
Speciaal voor u: Fit Meer informatie
0,00
0,00
Let op: de volgende kortingen zijn reeds in bovenstaande premie verwerkt.
Wijzig dekking Uw totale premie per

3. Aanvullende gegevens  

4. Persoonlijke gegevens

Verzekerde nummer 1 | Zorgverzekering + Compleet + TandenGaaf 100% tot EUR 500

Graag uw tussenvoegsel(s) voluit invoeren (bijvoorbeeld: 'van der' in plaats van 'vd')

5. Contactgegevens

Persoonlijke gegevens

Graag uw tussenvoegsel(s) voluit invoeren (bijvoorbeeld: 'van der' in plaats van 'vd')

Contactgegevens

Woont u in het buitenland, neem dan contact op met Nationale-Nederlanden Zorg via 026 - 353 53 53. Op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur staan wij voor u klaar.
Huisnummer en toevoeging
Voer hier uitsluitend cijfers in, dus geen streepje of haakjes.

Verzekeringsadviseur / bemiddelaar

Collectiviteitsnummer
Werkgever / vereniging
Uw verzekeringsadviseur / bemiddelaar
Vestigingsplaats

Betalingsgegevens

6. Slotverklaring

Bevestigen en verzending

Uw zorgverzekeraar is Centrale Ziektekostenverzekering NZV N.V., onderdeel van CZ Groep te Tilburg. Hieronder noemen wij dit kortheidshalve 'Zorgverzekeraar NZV'. Distributie Zorgverzekeringen B.V., verder te noemen Nationale-Nederlanden Zorg is hierbij uw bemiddelaar of ondersteunt bij de bemiddeling van deze aanvraag van de zorgverzekering. Nationale-Nederlanden Zorg geeft u informatie over de inhoud van de zorgverzekering en voert het beheer uit van deze site. En helpt bij de productontwikkeling van de zorgverzekering.

U heeft de gegevens ingevoerd om de zorgverzekering online aan te vragen. Indien deze gegevens juist zijn, kunt u dit hieronder bevestigen en op 'Aanvraag versturen' klikken. De gegevens worden vervolgens naar de Zorgverzekeraar NZV verstuurd.

Opzeggen huidige verzekering

Met deze aanvraag geef ik de Zorgverzekeraar NZV toestemming om de basisverzekering, de aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering bij mijn huidige zorgverzekeraar op te zeggen. Ik geef deze toestemming eventueel ook namens alle andere personen die in deze aanvraag staan.

Slotverklaring

De slotverklaring bestaat uit twee onderdelen:
- De aanvrager is de verzekeringnemer en verantwoordelijk voor het correct invullen van het aanvraagformulier. Ik verklaar als de aanvrager voorafgaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord en wanneer de vragen door een ander zijn ingevuld mij ervan te hebben overtuigd dat de antwoorden juist en volledig zijn ingevuld.
- Ik verklaar akkoord te gaan met verwerking van mijn persoonsgegevens. De Zorgverzekeraar NZV en Nationale-Nederlanden Zorg gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Bedenktijd 14 dagen

U kunt tot 14 dagen na ontvangst van het eerste polisblad aangeven dat u de verzekering toch niet wilt sluiten.

Privacyreglement

Nationale-Nederlanden Zorg gaat als uw bemiddelaar of als ondersteuner bij de bemiddeling zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor ons privacyreglement. Zorgverzekeraar NZV gaat eveneens zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor privacyreglement CZ Groep.

Controleer uw gegevens

Wilt u uw gegevens nog een keer controleren voordat u uw aanvraag verstuurt? Gebruik dan de knop 'Vorige'.

Samenwerking

Nationale-Nederlanden Zorg en CZ groep werken samen op het gebied van de zorgverzekering. Nationale-Nederlanden Zorg is uw bemiddelaar of ondersteunt bij de bemiddeling van uw zorgverzekering bij Zorgverzekeraar NZV, onderdeel van de CZ groep te Tilburg

Voorwaarden

Bedankt voor uw aanvraag!

Alvast van harte welkom bij Nationale-Nederlanden. Wij zijn blij dat u voor Nationale-Nederlanden kiest. Daarom gaan wij uw aanvraag zo snel mogelijk beoordelen en komen vervolgens binnen 10 werkdagen bij u terug.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd:
  • ontvangt u binnen 10 werkdagen uw polis;
  • ontvangt u binnen een maand uw zorgpas;
  • zeggen wij automatisch uw oude zorgverzekering op (u hoeft hier niets voor te doen);
  • schrijven wij uw eerste premie af in de eerste week van de maand;
  • wordt teveel betaalde premie door uw oude zorgverzekeraar naar u terug gestort.
Wij hopen u binnenkort te mogen verzekeren van toegang tot de beste zorg.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over uw nieuwe zorgverzekering? Kijk op www.nn.nl/zorg of bel 026 - 353 53 53.

Helaas, u kunt deze pagina niet openen. Neem contact op met uw adviseur.