Ga direct naar inhoud

Coronavirus en uw zakelijke schadeverzekering

Op deze pagina vindt u actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen rondom de coronacrisis en wat dit voor uw zakelijke schadeverzekering betekent.

Inspiratie voor ondernemers

Ben je nieuwsgierig naar de kijk van andere ondernemers? En wil je meer lezen over onderwerpen zoals innovatie en duurzaamheid? Je leest het hier.

Ondernemen doe je samen

Wat is de dekking op de rubriek Onkosten binnen de Evenementenverzekering?

De onkosten door het afgelasten, onderbreken of voortijdig beëindigen van een evenement vanwege het coronavirus zijn:

  • verzekerd voor verzekeringen afgesloten vóór 27 februari 2020;
  • niet verzekerd voor verzekeringen afgesloten vanaf 27 februari 2020.

Het afgelasten van een evenement door het coronavirus is geen onvoorziene gebeurtenis meer. Ook andere verzekeraars sluiten dit risico uit. Heeft u een evenementenverzekering zonder dekking voor onkosten dan kunt u polis annuleren als het evenement niet doorgaat. U moet dan wel aantonen dat er geen risico is gelopen.

Heeft u een horecabedrijf en gaat u maaltijden bezorgen?

Veel horecabedrijven zijn gesloten als gevolg van het coronavirus. Heeft u een horecabedrijf, bijvoorbeeld een restaurant, en gaat u maaltijden bezorgen? Dan gaan we coulant om met schades. Voor bedrijven zoals bakkers en slagers is maaltijdbezorging standaard meeverzekerd.

In onze voorwaarden voor de (bestel)autoverzekering is maaltijdbezorging uitgesloten. We denken graag mee met ondernemers in deze ingewikkelde tijd. We hebben daarom besloten om dekking te bieden bij schade tijdens maaltijdbezorging voor (bestel)auto’s. We volgen de bestaande dekking. Uitbreiding van WA naar WA Casco is niet mogelijk zo lang bezorging van maaltijden is verzekerd. Deze dekking loopt zolang de horecagelegenheid op last van de (lokale) overheid gesloten moet blijven of slechts gedeeltelijk geopend is, met een maximale looptijd tot 1 april 2022. Als de overheid besluit om de maatregelen te versoepelen of te verlengen, dan bepalen we op dat moment of we deze uitzondering aanpassen of verlengen.

Ik kan vanwege de coronacrisis de premie niet betalen, wat nu?

De normale betalingstermijn die we hanteren is 30 dagen. Op verzoek van u of uw adviseur verlengen we deze termijn met 60 dagen. Dit betekent dat u een betalingstermijn heeft van 90 dagen.

Wanneer krijgt u een eerste betalingsherinnering?
Normaal krijgt u 15 dagen na de vervaldatum van uw betaling een eerste herinnering. We verzoeken u dan om binnen 15 dagen te betalen. Deze eerste herinnering gaan we in dit aangepaste proces pas na 75 dagen versturen.

Tot wanneer geldt dit?
Het aangepaste beleid geldt tot 1 april 2022. Als de overheid besluit om de maatregelen te versoepelen of te verlengen, dan bepalen we op dat moment of we ons beleid aanpassen.

Kunt u na 90 dagen nog steeds niet betalen?
Als u na 90 dagen nog steeds niet kan betalen, dan gaan we in gesprek voor een betalingsregeling. De afdeling Incasso gaat in dat geval in gesprek met u om samen tot een regeling te komen. Zodra u tot een regeling komt, moeten alle termijnen van die regeling betaald worden. Als er één termijn niet betaald wordt, dan is de vordering volledig opeisbaar en vervalt de dekking. Betalingsregelingen hebben een maximale duur van zes maanden. Om de betalingstermijn te verlengen met 60 dagen kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.

Wat is de dekking op de Zakenreisverzekering?
  • Het annuleren van een zakenreis vanwege het coronavirus is alleen verzekerd als bij het boeken van de reis niet kon worden verwacht dat er een virus uit zou breken.
  • Extra verblijfskosten doordat de verzekerde in quarantaine wordt geplaatst is niet verzekerd.
  • Als de verzekerde het coronavirus oploopt in een gebied waar nog geen negatief reisadvies gold op het moment dat hij/zij daar arriveerde, dan is repatriëring verzekerd. Is de verzekerde niet ziek? Dan is repatriëring niet verzekerd.
Wat is de dekking op de Bedrijfsschadeverzekering?

De bedrijfsschade vanwege het coronavirus is niet verzekerd. Het uitgangspunt is dat er materiële schade moet zijn aan het gebouw of aan de inventaris. Bij een virusuitbraak is dit niet het geval.