Ga direct naar inhoud

De coronacrisis en de beleggingen voor mijn pensioen

De coronamaatregelen van de overheid hebben flink invloed op de economie. Daarnaast is er grote onzekerheid over de gevolgen en verdere verspreiding van het virus. Beide hebben de afgelopen weken geleid tot grote koersdalingen. Daarna zijn de koersen sterk gaan schommelen. Dit heeft ook invloed op de beleggingen voor uw pensioen. Maar het is belangrijk om het hoofd koel te houden en het doel voor de langere termijn niet uit het oog te verliezen. Sterke schommelingen op de beurs komen namelijk vaker voor, dit hoort bij beleggen.Maatregelen voor meer stabiliteit

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, zijn de scholen en een groot aantal winkels dicht en laten veel bedrijven hun medewerkers thuis werken of zelfs helemaal niet werken. Er heerst hierdoor een negatief gevoel over de economie, en veel bedrijvigheid is tijdelijk tot stilstand is gekomen. Het gevaar van het virus en de economische gevolgen maken bovendien mensen angstig en onzeker.

Belangrijk is dat overheden en centrale banken dit onderkennen, en dat ze consumenten en bedrijven ondersteunen om erbovenop te komen. Naast de maatregelen die de Europese Centrale Bank neemt, stimuleren overheden op landelijk niveau de economie onder andere met belastingmaatregelen. In het verleden hebben we gezien dat dit soort maatregelen op termijn helpen om de financiële markten stabieler te maken.


Pensioenbeleggen voor de lange termijn

Pensioengeld laat u beleggen voor de lange termijn. Het is onvermijdelijk dat er tijdens die lange periode ook tijden zijn waarin de koersen sterk dalen. We weten dat dit af en toe gebeurt, maar natuurlijk niet op welk moment. Het is bekend uit veel historische analyses dat beleggen op de lange termijn in het verleden betere resultaten heeft gegeven dan bijvoorbeeld sparen.

De historische koersontwikkeling laat zien dat koersdalingen in het verleden uiteindelijk weer gevolgd werden door koersstijgingen. Daarom het is belangrijk om bij beleggen voor pensioen de lange termijn (‘de beleggingshorizon’) niet uit het oog te verliezen.

Verder vooruit kijken kan helpen om te begrijpen dat sterke koersveranderingen op de korte termijn niet per se grote problemen hoeven op te leveren voor de lange termijn. Het is bekend dat uit paniek snel beleggingen verkopen en aankopen verkeerd kan uitpakken in periodes van koersdalingen gevolgd door herstel. Sterker nog, dit geeft vaak grote verliezen, onder andere omdat door in paniek te verkopen je de daaropvolgende koersstijgingen vaak mist. Als iemand bijvoorbeeld na de kredietcrisis is gestopt met beleggen, is hij 12% rendement per jaar misgelopen. We beseffen dat we als Nationale-Nederlanden geen koersgarantie kunnen geven, maar met beleggen hanteren we wel een strategie gericht op de lange termijn voor uw pensioenbeleggingen.


Gespreid beleggen

Een belangrijk uitgangspunt bij het beleggen van uw pensioengeld is dat we dit gespreid doen. We beleggen over de hele wereld in veel bedrijven, sectoren en soorten beleggingen (zoals aandelen en obligaties). Zo voorkomen we dat een koersdaling of het faillissement van een enkel bedrijf veel invloed heeft op de waarde van uw beleggingen. Ook wordt niet ieder soort belegging even hard geraakt door de huidige onrust. Door uw pensioengeld gespreid te beleggen, beperken we dus het risico dat u loopt.


Beleggen volgens de lifecycle-methode

We beleggen uw pensioengeld volgens de lifecycle-methode. Dit betekent dat we risicovoller voor u beleggen als u nog jonger bent. Er is dan tijd om tussentijdse dalingen goed te maken als de economie weer aantrekt. Als uw pensioenleeftijd dichterbij komt, gaan we geleidelijk het risico voor u verkleinen.

Om het risico te kunnen verkleinen, bestaan de beleggingen uit meerdere onderdelen. Het rendementdeel (de returnfondsen) heeft als doel om uw premie-inleg te laten groeien. Dat deel bestaat onder andere uit aandelen. Vanaf een bepaalde leeftijd bouwen we dat deel geleidelijk af. Hoe we dat doen hangt af van uw pensioenproduct. Vaak doen we dit door meer te gaan beleggen in zogenoemde matchingfondsen. Op welke leeftijd we daarmee beginnen, hangt af van uw risicoprofiel (zie hieronder). De matchingfondsen bestaan hoofdzakelijk uit vastrentende waarden en beleggingen die daarmee samenhangen. Deze fondsen geven op twee manieren meer zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering die u kunt verwachten:

  • De matchingfondsen zijn niet afhankelijk van aandelenkoersen en grote schommelingen daarin.
  • De matchingfondsen verkleinen het risico van een lage marktrente. Op de pensioendatum koopt u van uw pensioenkapitaal een uitkering. Hoe hoog de uitkering is die u kunt kopen, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Is de rente laag? Dan heeft u meer geld nodig om een even hoge pensioenuitkering te kunnen kopen dan wanneer de rente hoog is. De beleggingen in de matchingfondsen worden meer waard als de rente daalt. Het omgekeerde geldt ook: stijgt de rente, dan daalt de waarde van de beleggingen. Maar door de hogere rente heeft u dan ook minder geld nodig om een even hoge pensioenuitkering te kunnen kopen.

Risicoprofiel

Voor uw pensioenregeling is er een standaard manier van beleggen. De meeste standaardopties hiervoor heeft uw werkgever met ons afgesproken. Als u geen andere keuze maakt, beleggen we voor u in de lifecycle die past bij deze standaard. U kunt ook een andere beleggingskeuze maken. Zo kunt u de manier van beleggen laten aansluiten bij úw wensen en situatie. Met de online risicoprofielbepaler kunt u zelf bepalen wat bij u past. Dit is uw risicoprofiel.

Door de huidige onrust en onzekerheid, wilt u nu misschien opnieuw uw risicoprofiel bepalen en uw beleggingen aanpassen. Het is verstandig om uw risicoprofiel geregeld opnieuw te bepalen. Maar houd daarbij juist nu in het achterhoofd dat beleggen voor uw pensioen gaat om de lange termijn. Maak een weloverwogen keuze, en laat u niet alleen leiden door de onrustige situatie van dit moment. Lees meer over de risicoprofielen die bestaan binnen uw pensioenproduct. Onze pensioenproducten kennen profielen die het aandelenrisico één jaar voor de pensioendatum helemaal afbouwen.


Zelf beleggen

Heeft u zelf uw beleggingsfondsen gekozen (‘Zelf beleggen’)? Ook dan is het verstandig om regelmatig de risicoprofielbepaler in te vullen en te kijken welk risicoprofiel bij u past. Dan kunt u hier mogelijk uw fondskeuze op aanpassen. Heeft u een beleggingsadviseur? Dan kunt u met hem of haar contact opnemen als u vragen heeft over beleggingen of aanpassingen van uw fondskeuze.


Bijna met pensioen? Denk goed na over uw keuzes

Op uw pensioendatum kunt u verschillende keuzes maken voor uw pensioenuitkering. Deze keuzes kunnen invloed hebben op beleggingen voor uw pensioen. Denk daarom goed na over deze keuzes, als uw pensioendatum al dichterbij komt. En houd daarbij niet alleen rekening met de situatie nú, maar ook met de lange termijn.

Keuzes voor uw pensioenuitkering die gevolgen hebben voor uw pensioenbeleggingen, zijn bijvoorbeeld:

  • Een vaste of variabele pensioenuitkering
    Kiest u voor een vaste pensioenuitkering, dan beleggen we vanaf uw pensioendatum niet meer voor u. U weet vanaf die datum precies hoe hoog uw uitkering zal zijn. Kiest u voor een variabele pensioenuitkering, dan blijven we met een deel van uw pensioengeld beleggen. De hoogte van uw pensioenuitkering kan ieder jaar veranderen. Stijgen de beleggingen in waarde of stijgt de rente, dan heeft u hier voordeel van en kan de uitkering stijgen. Het omgekeerde geldt ook.

  • Later (deeltijd) met pensioen
    Gaat u later met pensioen, dan blijven we uw pensioengeld tot die latere datum voor u beleggen. Stijgen de beleggingen in waarde, dan kunt u dus meer pensioen opbouwen. Dalen de koersen, dan kan uw pensioen juist tegenvallen. Gaat u deeltijd met pensioen, dan blijven we met een deel van uw pensioengeld beleggen tot u volledig met pensioen gaat.

Wilt u advies over keuzes voor uw pensioenuitkering? Neem dan contact op met een financieel adviseur. Als u alvast meer informatie wilt hebben, lees dan over de vaste en variabele Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden.

Koel hoofd in onrustige tijden!

In een heel onrustige periode krijg je bijna altijd het gevoel dat je direct moet ingrijpen. Maar de principes die we toepassen, blijven ook in deze onzekere tijd overeind. Het hoofd koel houden in moeilijke tijden is het beste wat we kunnen doen.

De coronamaatregelen en uw producten