Ga direct naar: inhoud

Let op de lijfrente-aftrek bij uw belastingaangifte

7 januari 2019

Heeft u een lijfrenterekening waarmee u spaart voor uw pensioen? En heeft u in 2018 één of meerdere stortingen gedaan? Vergeet dan niet om deze stortingen af te trekken bij uw belastingaangifte. Alleen op die manier ontvangt u een deel van uw inleg terug. In dit blog leggen we uit hoe deze lijfrente-aftrek werkt en waar u op moet letten.

Het pensioentekort

Een voorwaarde om een deel van uw storting(en) terug te krijgen via uw belastingaangifte is dat u een aantoonbaar pensioentekort heeft. De hoogte van uw pensioentekort in een jaar bepaalt namelijk hoeveel u maximaal mag aftrekken. Dit bedrag wordt ook wel uw jaarruimte genoemd.

Heeft u in het verleden uw jaarruimte niet volledig benut? Dan kunt u het restant in een later jaar alsnog gebruiken. Dat heet de reserveringsruimte. Uw reserveringsruimte blijft zeven jaar bestaan.

Uw jaarruimte berekenen

Uw jaarruimte is elk jaar anders. Daarom is het belangrijk dat u deze eerst zelf berekent, voordat u inlegt op uw lijfrenterekening. Dit doet u met het hulpmiddel lijfrentepremie van de Belastingdienst. Ook uw reserveringsruimte kunt u hier berekenen. Hierbij heeft u uw belastingaangifte over het voorgaande jaar én uw uniform pensioenoverzicht (UPO) nodig.

De belastingaangifte over 2018

Valt de inleg die u in 2018 deed op uw lijfrenterekening binnen uw jaarruimte? Dan kunt u dit bedrag bij de belastingaangifte over 2018 dus aftrekken van uw belastbaar inkomen in box 1. Zo krijgt u een deel van uw inleg terug.

Bij uw aangifte vult u de totale inleg op uw lijfrenterekening in onder de 'uitgaven voor lijfrente’. Hier vult u ook de gegevens in die nodig zijn om uw jaarruimte te bepalen. U ziet vervolgens de totale aftrek voor lijfrente en uw totale inleg.

Uw inleg

Spaart u bij ons voor een aanvulling op uw pensioen? Dan vindt u het bedrag dat u in 2018 heeft ingelegd terug op uw jaaropgave.

Was uw totale inleg in 2018 lager dan € 10.000,-? Dan wordt uw inleg automatisch ingevuld in uw vooringevulde aangifte (VIA). U hoeft in dat geval alleen het bedrag van uw inleg te controleren. Was uw inleg hoger dan € 10.000,- of bent u ondernemer, dan moet u dit bedrag zelf invullen in uw aangifte.

Meer ingelegd dan uw jaarruimte?

Heeft u in 2018 méér ingelegd dan u af mag trekken? Dan kunt u dit meerdere bedrag niet aftrekken bij uw belastingaangifte. Het is belangrijk dat u dan actie onderneemt, anders betaalt u later namelijk wél belasting over de uitkeringen van dit geld. In ons blog Een vergissing gemaakt bij uw lijfrente-aftrek. Wat nu? leest u wat u kunt doen.