Ga direct naar: inhoud

Een vergissing gemaakt bij uw lijfrente-aftrek. Wat nu?

16 juli 2019

Heeft u een lijfrenterekening waarmee u spaart voor uw pensioen, zoals Aanvullend PensioenSparen van Nationale-Nederlanden? Dan is het belangrijk dat u uw inleg in dat belastingjaar aftrekt bij uw belastingaangifte. Alleen op die manier ontvangt u een deel van uw inleg terug van de Belastingdienst.

Spelregels lijfrente-aftrek

Aan de lijfrente-aftrek zijn bepaalde spelregels verbonden. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat u een aantoonbaar pensioentekort heeft. Dit pensioentekort bepaalt hoeveel u maximaal mag aftrekken van uw belastbaar inkomen in box 1. Meer hierover leest u in ons blog over lijfrente-aftrek.

Een vergissing is snel gemaakt

Bent u in een bepaald jaar vergeten om uw inleg af te trekken bij uw belastingaangifte? Of heeft u méér ingelegd dan u mocht aftrekken op basis van uw jaarruimte? Dan kan dit nadelig voor u zijn. U betaalt later namelijk belasting over de uitkeringen. Oók over het deel van uw inleg dat u niet heeft afgetrokken. In dit blog leggen we uit wat u kunt doen om dit nadeel te voorkomen.

Herstel uw vergissing op tijd!

Afhankelijk van uw situatie heeft u de volgende mogelijkheden om nadelige gevolgen te voorkomen:

1. U vraagt uw bank om herstel van een foutieve storting

Heeft u een lijfrenterekening bij een bank en méér ingelegd dan u mocht aftrekken op basis van uw jaarruimte? Dan kunt u aan de bank waar u de lijfrente heeft vragen om het bedrag aan u terug te storten. De bank mag de te hoge inleg aan u terugbetalen als u beschikt over een ‘Verklaring geruisloze terugstorting’. U vraagt die verklaring aan bij de Belastingdienst. Heeft u een lijfrenteverzekering bij een verzekeraar? Dan kunt u uw inleg niet laten terugstorten. Kijk dan hieronder bij optie 3 voor de mogelijkheden.

2. U corrigeert uw aangifte

Bent u vergeten om uw inleg af te trekken? Zolang er nog geen belastingaanslag is opgelegd, kunt u uw aangifte inkomstenbelasting nog corrigeren. Dit doet u door een nieuwe aangifte in te dienen, waarin u alsnog de inleg van uw inkomen aftrekt. Is er al een aanslag opgelegd, maar is deze nog niet onherroepelijk, dan kunt u bezwaar indienen bij de Belastingdienst. Als uw aangifte al wél definitief vaststaat, dan kunt u de belastinginspecteur om toestemming vragen om de bedragen alsnog af te trekken. Dit kan tot uiterlijk vijf jaar na het betreffende belastingjaar. Bijvoorbeeld: voor uw aangifte over 2014 kunt u nog tot 31 december 2019 van deze mogelijkheid gebruik maken.

3. U vraagt een saldoverklaring aan

Heeft u de voorgaande mogelijkheden niet benut? Of heeft u in het verleden méér ingelegd op uw lijfrenterekening dan u mocht aftrekken op basis van uw jaarruimte? Dan kunt u bij de Belastingdienst een saldoverklaring aanvragen. Dit heet ook wel ‘verklaring niet-afgetrokken premies’.
Deze saldoverklaring stuurt u door aan de bank of verzekeraar waar u uw lijfrente wilt laten uitkeren. Bijvoorbeeld met de Aanvullende PensioenUitkering van Nationale-Nederlanden. De bank of verzekeraar zorgt er vervolgens voor dat u het bedrag van de niet-afgetrokken inleg alsnog belastingvrij periodiek krijgt uitgekeerd. Zo voorkomt u dus dat er teveel loonheffing wordt ingehouden.

Hoe vraagt u een saldoverklaring aan?
Uw verzoek om een saldoverklaring bestaat uit:

  • Stortingsbewijzen of bankafschriften waarmee u aantoont wat u heeft ingelegd en wanneer;
  • Een overzicht waarin u per lijfrenterekening, per jaar aangeeft welke inleg u wel en niet heeft afgetrokken;
  • Een verklaring waarin u aangeeft dat de niet-afgetrokken bedragen niet alsnog in aftrek zullen worden gebracht;
  • Een kopie van uw lijfrente-overeenkomst(en).

Dit verzoek stuurt u aan:
De Belastingdienst
Afdeling SMP/MIA-IH
Postbus 90121
4800 RA Breda

De Belastingdienst berekent het onbelast saldo op twee manieren:

  • Tot 2010 betaalde en niet-afgetrokken inleg wordt volledig in aanmerking genomen.
  • Vanaf 2010 geldt een maximum van € 2.269,- op betaalde en niet-afgetrokken inleg per jaar.

Een rekenvoorbeeld
Siem had drie jaar lang (2008, 2009 en 2010) steeds een jaarruimte van € 6.000,-. Hij maakte echter elk jaar € 10.000,- over naar zijn lijfrenterekening om als aanvulling voor zijn pensioen te sparen. Deze inleg vulde hij ieder jaar in bij zijn belastingaangifte. Aangezien zijn jaarruimte € 6.000,- bedroeg, was een deel van zijn inleg niet aftrekbaar. De totale inleg die Siem niet heeft afgetrokken is dus 3 x € 4.000,- = € 12.000,-.

De Belastingdienst berekent welk deel hiervan als ‘onbelast saldo’ kan worden aangemerkt. Tot 2010 wordt alle betaalde en niet-afgetrokken inleg door de Belastingdienst gecorrigeerd. Vanaf 2010 is dit nog maar maximaal € 2.269,- per jaar. Daarom bedraagt het onbelaste saldodeel € 10.269,-. Dit bedrag staat op de saldoverklaring die Siem van de Belastingdienst ontvangt.

Inleg Lijfrente-aftrek Niet afgetrokken Onbelast saldo
2008 € 10.000,- € 6.000,- € 4.000,- € 4.000,-
2009 € 10.000,- € 6.000,- € 4.000,- € 4.000,-
2010 € 10.000,- € 6.000,- € 4.000,- € 2.269,-
Totaal € 30.000,- € 18.000,- € 12.000,- € 10.269,-

Siem krijgt dus in totaal € 10.269,- onbelast uitgekeerd zodra hij zijn lijfrente periodiek laat uitkeren. Dit werkt dan als volgt: Stel Siem ontvangt vanaf 2018 een jaarlijkse lijfrente-uitkering van € 5.000,-. Deze uitkering is dan in 2018 onbelast. Het onbelaste saldo bedraagt dan nog € 10.269,- -/- € 5.000,- = € 5.269,-. Ook de uitkering in 2019 is onbelast. Het saldo bedraagt dan nog € 269,-, waardoor de uitkering in 2020 tot een bedrag van € 269,- onbelast is. Over het meerdere van € 5.000,- -/- € 269,- = € 4.731,- wordt loonheffing ingehouden.

Bruto uitkering Onbelaste uitkering Belaste uitkering
2018 € 5.000,- € 5.000,- € 0,-
2019 € 5.000,- € 5.000,- € 0,-
2020 € 5.000,- € 269,- € 4.731,-
2021 € 5.000,- € 0,- € 5.000,-
2022 € 5.000,- € 0,- € 5.000,-
2023 € 5.000,- € 0,- € 5.000,-

De netto-uitkering is afhankelijk van de belastingschijf waar Siem in valt en is buiten beschouwing gelaten. In dit voorbeeld is ook geen rekening gehouden met de rente die ontvangen en uitgekeerd wordt op het lijfrentekapitaal.

Persoonlijk advies?

Wilt u advies over het uitkeren van uw lijfrente, passend bij uw persoonlijke financiële situatie? Maak dan nu een afspraak met een adviseur.

Ik wil persoonlijk advies