Ga direct naar: inhoud

Vijf vragen over Wetswijziging ontslagvergoeding

21 maart 2014

Per 1 januari 2014 zijn de fiscale regels veranderd voor nieuwe ontslagvergoedingen en bestaande ontslagvergoedingen in een stamrechtproduct. In deze rubriek beantwoorden we vijf veelgestelde vragen.


1. Wat is er veranderd in de wet?

In Nederland zijn we verplicht belasting te betalen over een ontslagvergoeding. In het verleden kon u deze belastingheffing uitstellen door uw ontslagvergoeding op een stamrechtrekening te storten. De rekening Banksparen Ontslagvergoeding van Nationale-Nederlanden is daarvan een voorbeeld. Door gebruik te maken van zo’n stamrechtrekening profiteerde u van een zogenaamde stamrechtvrijstelling. U hoefde dan pas belasting over uw ontslagvergoeding af te dragen als het saldo in termijnen werd uitgekeerd vanuit deze rekening. Bijvoorbeeld als aanvulling op een uitkering of pensioen. Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling komen te vervallen en moet direct belasting worden afgedragen over de gehele ontslagvergoeding. Er is geen mogelijkheid meer om dit uit te stellen in een stamrechtproduct.

2. Wat betekent dit voor mijn bestaande ontslagvergoeding op een stamrechtrekening van Nationale-Nederlanden?

Lopende stamrechtcontracten die op 31 december 2013 bestonden, blijven ongewijzigd. U hoeft dus nog steeds geen belasting te betalen over uw saldo en gaat dit pas doen als u het bedrag in termijnen laat uitkeren. De wijzigingen betekenen dus niet dat u verplicht bent uw ontslagvergoeding af te kopen. Maar dit kan uiteraard wel. Afkopen is door de nieuwe regels aantrekkelijker geworden; er wordt niet langer 20% revisierente (boete) berekend. En in 2014 geldt ook nog eens dat u over 20% van de ontslagvergoeding geen belasting hoeft te betalen. Dit laatste geldt op voorwaarde dat uw ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 is gestort door de ex-werkgever.

3. Wat als ik nu of in de komende jaren wordt ontslagen?

Voor alle ontslagen ná 1 januari 2014 geldt dat uw werkgever direct belasting zal inhouden op uw ontslagvergoeding en deze zal afdragen aan de Belastingdienst. Het nettobedrag dat overblijft, kunt u bijvoorbeeld op een spaarrekening storten, gebruiken om een deel van uw hypotheek af te lossen of inzetten als aanvulling op uw pensioen.

4. Ik ben in 2013 ontslagen, maar de ontslagvergoeding heb ik nog niet ontvangen. Kan ik deze nog storten op een stamrechtrekening bij Nationale-Nederlanden?

Als uw ontslagvergoeding vóór 1 januari 2014 is toegekend, dan kunt u deze nog in een stamrechtrekening laten storten. Er moet dan wel op 31 december 2013 zijn voldaan aan onderstaande voorwaarden:

  • Uw ontslag is in 2013 aangekondigd en uw ontslagdatum stond op 31 december 2013 vast.
  • Uw dienstbetrekking wordt binnen een korte termijn na het vaststellen van de ontslagdatum beëindigd. Van een korte termijn is sprake als het gaat om de wettelijke opzegtermijn.
  • U hebt in 2013 met uw werkgever een schriftelijk overeenkomst gesloten waaruit blijkt dat de ontslagvergoeding alleen kan worden gebruikt voor een stamrecht. Deze overeenkomst is door u en uw werkgever ondertekend.

5. Is afkopen altijd voordeliger?

Het is niet altijd voordeliger een bestaande ontslagvergoeding op een stamrechtrekening af te kopen. Vraag uw adviseur wat in uw geval de voordeligste keuze is.