Ga direct naar: inhoud

Belastingaangiftetips

23 maart 2016

Doet u belastingaangifte? Dat kan best ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld als u een huis heeft gekocht, een verbouwing heeft gedaan of lijfrentepremie heeft betaald. Maar waar moet u allemaal op letten? Wij hebben de belangrijkste tips voor uw belastingaangifte op een rij gezet. Zo weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft. Per onderwerp vindt u tips voor uw belastingaangifte en enkele fiscale tips. Wij hebben de meest relevante tips voor u per onderwerp geselecteerd. Bekijk uw belastingtips voor u aangifte doet.

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven


Algemeen

Tip 1: Doe op tijd aangifte
Het is belangrijk om op tijd aangifte doen. Het lijkt voor de hand liggend maar één dag te laat is ook echt te laat. En zo loopt u kans op een boete. Doe aangifte voor 1 april 2016 want dat kan belastingrente schelen.
Tip 2: Controleer uw gegevens
De belastingdienst vult steeds meer gegevens, zoals loon, uitkering of pensioen, van te voren op uw belastingaangifte in. Maar niet álle gegevens worden automatisch ingevuld. En u blijft zelf altijd verantwoordelijk voor eventuele fouten. Vergeet daarom niet de vooringevulde gegevens goed te controleren met de gegevens van uw jaaropgaves. Gegevens die onjuist zijn ingevuld dient u zelf te corrigeren of aan te passen.
Tip 3: Iets vergeten?
Heeft u, nadat u de aangifte heeft gedaan, een fout ontdekt of een aftrekpost vergeten? Corrigeer de aangifte voor de definitieve aanslag.
Tip 4: Maak gebruik van de middelingsregeling bij sterk wisselend inkomen
Heeft u een wisselend inkomen? Dan kan het voordelig zijn om gebruik te maken van de middelingsregeling. U telt dan het inkomen van drie aaneengesloten jaren op en deelt dit bedrag vervolgens door drie. Zo valt u in het jaar dat u meer verdiende, misschien in een lagere belastingschijf. Op de site van de belastingdienst kunt u berekenen of dit inderdaad voordeliger is.
Tip 5: Voorlopige aanslag 2016 aanpassen

Per 1 januari 2016 is er een belastingverlaging op het inkomen doorgevoerd. Daardoor betaalt u mogelijk minder belasting over uw inkomen. U kunt dus netto meer overhouden. De nieuwe tarievenschijven:

Een belastingverlaging heeft ook andere gevolgen. Bij aftrekposten zoals lijfrente en hypotheekrente kan het percentage waartegen u aftrekt ook lager zijn. De fiscus betaalt dan dus minder mee. Het kan daarom slim zijn om uw voorlopige aanslag 2016 te wijzigen dan wel stop te zetten. Daarmee voorkomt u dat uw voorlopige teruggave te hoog is, waardoor u later moet bijbetalen.


Inkomen en werk

Tip 1: Benut de mogelijkheden van fiscaal partnerschap

Om te beginnen is het goed om te weten wanneer je fiscaal partner bent. Als je getrouwd of geregistreerd partner bent, dan is er sprake van fiscaal partnerschap. Maar ook als je samenwoont, kan je onder bepaalde voorwaarden fiscaal partner zijn. Bijvoorbeeld als je samen een kind hebt. Lees meer over fiscaal partnerbegrip.

Voordelen van het fiscaal partnerschap
Fiscale partners mogen zelf kiezen wie van hen bepaalde aftrekposten (zoals hypotheekrente) en box 3-vermogen (o.a. spaargeld) aangeeft. Die mogelijkheid kan fiscaal voordeel opleveren. Daarnaast heeft het fiscale partnerschap ook invloed op toeslagen waar je aanspraak op kunt maken. Het is interessant om te bekijken of er sprake is van fiscaal partnerschap zodat er geen voordeel blijft liggen.

Oversluiten met verhoging woningverbetering

Kostensoort Eenmalig aftrekbaar? Rente aftrekbaar indien meegefinancierd?
Ja = box 1
Nee = box III
Taxatie Ja Pro-rato**)
Hypotheekakte Ja Pro-rato**)
NHG Borgstellingsprovisie Ja Ja
Advieskosten *) Ja Pro-rato**)

Omdat zij beiden voor de helft eigenaar zijn kan ieder € 4.250,- in aftrek brengen. Bij Margje komt deze aftrekpost in mindering op het inkomen dat normaliter tegen 36,5% wordt belast. Haar belastingvoordeel is dan € 4.250,- x 36,5% = € 1.552,-. Het inkomen van Rick wordt belast tegen 42%. Zijn belastingvoordeel is € 4.250 x 42% = € 1.785,-. Het totale belastingvoordeel van Margje en Rick is dan € 1.552,- + € 1.785,- = € 3.337,-. Omdat Margje en Rick elkaars fiscale partner zijn, kunnen zij er voor kiezen de aftrekpost eigen woning van € 8.500,- helemaal bij Rick in aftrek te brengen. Daardoor bedraagt het belastingvoordeel € 8.500 x 42% = € 3.570,-. Het fiscale partnerschap levert hen dus een belastingvoordeel van (€ 3.570,- – € 3.337,-=) € 233,- op.

Tip 2: Maak optimaal gebruik van de giftenaftrek

Geeft u wel eens geld aan goede doelen? Dan kunnen de giften aftrekbaar zijn. De wet omschrijft wanneer giften afgetrokken kunnen worden. Is er sprake van een 'periodieke gift'? Dan is die gift helemaal aftrekbaar. Er moet wel sprake zijn van een schenkingsverplichting om gedurende tenminste 5 jaar een schenking te doen aan een goed doel met een ANBI status of bepaalde verenigingen. Is die verplichting er niet, dan geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen met een minimum van € 60,- en een aftrekplafond van 10% van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het bruto-inkomen van u en uw partner opgeteld minus de aftrekposten.

In het verleden was de 'periodieke gift' uitsluitend mogelijk via een notariële akte. Het is nu mogelijk via een onderhandse overeenkomst een 'periodieke gift' te doen. Dat verlaagt de kosten voor de schenker. Concept schenkingsovereenkomsten kunt u downloaden bij de Belastingdienst.


Gezin

Tip 1: Heeft u kinderen? Kijk of u in aanmerking komt voor het kindgebonden budget
Als uw inkomen niet te hoog is, kunt u naast kinderbijslag ook een kindgebonden budget ontvangen. Op toeslagen.nl, een website van de Belastingdienst, kunt u berekenen op hoeveel toeslagen u recht heeft. Ook kunt u daar andere toeslagen aanvragen bijvoorbeeld zorgtoeslag.

Tip 2: Trek specifieke zorgkosten voor uw kind af van uw inkomstenbelasting
Veel zorgkosten van een kind worden gedekt door de basiszorgverzekering van een van de ouders Worden de kosten niet gedekt door de basiszorgverzekering? Dan mag u de kosten onder voorwaarden aftrekken van uw inkomstenbelasting. Hier vindt u het overzicht zorgkosten die aftrekbaar zijn van uw inkomstenbelasting.

Wonen

Tip 1: Hypotheek overgesloten? Check de aftrekbare kosten

Bij het oversluiten van uw hypotheek mag u de taxatiekosten, de kosten van de hypotheekakte, de advieskosten en de eventuele verschuldigde boeterente vanwege aflossen van de hypotheekschuld aftrekken voor de inkomstenbelasting. Uiteraard kunt u de kosten alleen aftrekken voor zover u deze ook daadwerkelijk heeft betaald in 2015. Heeft u deze kosten meegefinancierd in de nieuwe hypotheek? Dan kunt u de rente over dat deel van de lening niet aftrekken. Hieronder het overzicht met alle aftrekbare kosten als u een hypotheek heeft overgesloten.

Kostensoort Eenmalig aftrekbaar? Rente aftrekbaar indien meegefinancierd?
Ja = box 1
Nee = box III
Transportakte Nee Ja
Bankgarantie Nee Nee
Distributiekosten ORV Nee Nee
Taxatie Ja Ja
Hypotheekakte Ja Ja
NHG Borgstellingsprovisie Ja Ja
Advieskosten *) Ja Ja
Overdrachtsbelasting Nee Ja
Makelaarscourtage Nee Ja
Roerende zaken Nee Nee
Afkoopsom erfpacht Nee Ja
Kosten ‘verlengen offerte’ Ja Ja
Woonlastenbeschermer Nee Nee
Bouwrente voor aankoop Nee Ja
Bouwrente na aankoop Ja Nee
Renteverlies tijdens de bouw Ja Nee
Rente overbruggingskrediet Ja n.v.t.

Aankoop / verwerving

Kostensoort Eenmalig aftrekbaar? Rente aftrekbaar indien meegefinancierd?
Ja = box 1
Nee = box III
Transportakte Nee Ja
Bankgarantie Nee Nee
Distributiekosten ORV Nee Nee
Taxatie Ja Ja
Hypotheekakte Ja Ja
NHG Borgstellingsprovisie Ja Ja
Advieskosten *) Ja Ja
Overdrachtsbelasting Nee Ja
Makelaarscourtage Nee Ja
Roerende zaken Nee Nee
Afkoopsom erfpacht Nee Ja
Kosten ‘verlengen offerte’ Ja Ja
Woonlastenbeschermer Nee Nee
Bouwrente voor aankoop Nee Ja
Bouwrente na aankoop Ja Nee
Renteverlies tijdens de bouw Ja Nee
Rente overbruggingskrediet Ja n.v.t.

Oversluiten zonder verhoging

Kostensoort Eenmalig aftrekbaar? Rente aftrekbaar indien meegefinancierd?
Ja = box 1
Nee = box III
Taxatie Ja Nee
Hypotheekakte Ja Nee
NHG Borgstellingsprovisie Niet mogelijk
Advieskosten *) Ja Nee
Boeterente Ja Nee

Tip 2: Heeft u een nieuwe woning gekocht? Check de aftrekbare kosten

Bij het afsluiten van uw hypotheek mag u naast de rente ook kosten die samenhangen met de financiering van de eigen woning, zoals advieskosten kosten van de hypotheekakte en taxatiekosten aftrekken voor de inkomstenbelasting. Uiteraard kunt u de kosten alleen aftrekken voor zover u deze ook daadwerkelijk heeft betaald. Hieronder het overzicht met alle aftrekbare kosten als u een hypotheek heeft afgesloten voor de aankoop van een woning.

Aankoop / verwerving

Zonder "Hillen" Met "Hillen" Na aflossing hypotheek
Eigenwoningforfait: € 2.250,- € 2.250,- € 2.250,-
af: betaalde rente € 2.000 - € 2.000,- € 0
Aftrek "Hillen € 250,- € 2.250,-
Bijtelling € 250,- € 0 € 0

*) Let op! Wij spreken over (hypotheek)advieskosten, eigenlijk zijn het bemiddelingskosten, omdat advieskosten nooit aftrekbaar zijn. Bemiddelingskosten daarentegen wel. Hypotheekadvies dat leidt tot bemiddeling wordt wel gezien als bemiddelingskosten en is daarom wel aftrekbaar. De (hypotheek)advieskosten zijn aftrekbaar tot maximaal: - 1,5% van het bedrag van de aangegane schulden.  - € 3.630,- voor elke fiscale partner aftrekbaar (Fiscale partners kunnen dus maximaal € 7.260,- aftrekken*) Als u boven één van deze maxima uitkomt, dan mag het restant van deze (hypotheek)advieskosten gedurende de resterende looptijd van de lening jaarlijks worden afgetrokken. Indien je alleen het spaargedeelte wilt wijzigen, bijvoorbeeld ontpanden van polissen of afkopen en er wijzigt niets aan de lening zelf, dan zijn de advieskosten niet aftrekbaar. Ook bij renteherzieningen zijn de advies kosten niet aftrekbaar.

Tip 3: Restschuld eigen woning aftrekbaar
Heeft u na 28 oktober 2012 uw woning met een restschuld verkocht? Dan mag u voor die restschuld de betaalde rente en financieringskosten aftrekken. Dit mag nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum en als de woning uw hoofdverblijf was. U hebt een restschuld voor uw eigen woning als uw eigenwoningschuld hoger is dan de verkoopprijs van de woning na aftrek van de verkoopkosten. Verkoopkosten zijn bijvoorbeeld makelaarskosten en de kosten voor het verplichte energielabel.

Tip 4: Ook voor uw oude, nog niet verkochte woning kunt u hypotheekrente aftrekken
U heeft een nieuwe woning, maar uw oude woning staat nog leeg te koop? Ook over 2015 geldt de regeling dat u de rente over de hypotheek op die oude woning mag blijven aftrekken. Dat mag maximaal drie jaren na het kalenderjaar waarin u verhuisde. Als u de woning verhuurt, heeft u geen recht op deze renteaftrek. De woning moet leeg te koop staan.

Tip 5: Eigen woning met kleine hypotheek? Profiteer van ‘ Wet Hillen’

Heeft u nog maar een kleine hypotheekschuld? Dan kan aflossen fiscaal voordelig zijn. Profiteer optimaal van de "Wet Hillen". De fiscale behandeling van de eigen woning bestaat uit twee delen. Enerzijds heeft u een bijtelling op uw inkomen (het zogeheten eigenwoningforfait) en anderzijds heeft u een aftrekpost (renteaftrek). De Wet Hillen geeft recht op een extra aftrekpost. Dat geldt als uw eigenwoningforfait hoger is dan uw hypotheekrenteaftrek. De hoogte van deze extra aftrekpost wordt bepaald door het verschil tussen het eigenwoningforfait en de hypotheekrente.  Voorbeeld Freek de Bruijn heeft een eigen woning met een WOZ waarde van € 300.000,-. De bijtelling eigenwoningforfait bedraagt volgend jaar € 2.250,-. Zijn hypotheek is € 40.000,-. Jaarlijks betaalt hij € 2.000,- hypotheekrente. Hij heeft een extra aftrekpost omdat de betaalde rente lager is dan de bijtelling. Daardoor resteert per saldo geen bijtelling. Maar de betaalde hypotheekrente leidt door het eigenwoningforfait ook niet tot een aftrekpost. Hij overweegt daarom zijn hypotheek af te lossen.

Zonder "Hillen" Met "Hillen" Na aflossing hypotheek
Eigenwoningforfait: € 2.250,- € 2.250,- € 2.250,-
af: betaalde rente € 2.000 - € 2.000,- € 0
Aftrek "Hillen € 250,- € 2.250,-
Bijtelling € 250,- € 0 € 0

Let op! Of aflossing van de hypotheek voor u voordelig is, hangt af van vele factoren. Zo speelt het rendement op uw box 3 spaargeld onder meer een rol. En mogelijk maakt u kosten bij voortijdige aflossing. Laat u bij het maken van uw keuze daarom bijstaan door uw adviseur.


Pensioen

Tip 1: Bekijk of de inleg op uw lijfrente aftrekbaar is
Uw inleg op uw lijfrente is aftrekbaar als het binnen de aftrekruimte valt. Dit is de optelsom van de jaarruimte en de reserveringsruimte. Jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks met belastingaftrek mag sparen voor uw pensioen. Reserveringsruimte is de niet gebruikte jaarruimte van de afgelopen zeven jaar. Kunt u de inleg van uw lijfrente aftrekken? Dan betaalt u pas belasting over de lijfrente in de jaren waarin u uitkeringen krijgt. Waarschijnlijk valt u dan in een lager belastingtarief. Dat kan u dan voordeel opleveren.  Wilt u weten wat uw aftrekruimte voor 2015 was?  U kunt uw aftrekruimte berekenen op de site van de Belastingdienst. U heeft daarvoor uw belastingaangifte over de afgelopen jaren en uw uniform pensioenoverzicht (UPO) nodig.