Ga direct naar: inhoud

Wat je nog niet wist over... Voogdij

Je hebt er vast wel eens aan gedacht: wie zorgt er voor mijn kinderen als ik er niet meer ben. Vragen die je liever niet stelt, maar het is wel heel belangrijk om dit goed te regelen. Wat weet jij over voogdij?

  4 tips over Voogdij

  Wist je dat…

  • … voogdij bij wet geregeld is, maar je ook zelf iemand kunt aanwijzen? Voor minderjarige kinderen die plotseling zonder ouders komen te staan, heeft de overheid regels opgesteld om te zorgen dat ze meteen goed worden opgevangen. Maar misschien vind je het een prettig idee om daar zelf inspraak in te hebben. Je kunt dan zelf een of twee personen vragen voogd te worden in het geval dat. Misschien heb je het bij de geboorte van de kinderen zelfs al besproken.
  • … de voogd die je op het oog had, er later van af mag zien? Ook al heb je bij leven alles doorgesproken en vastgelegd, pas na overlijden spreekt de voogd uit of hij of zij inderdaad voogd wil zijn. Vanwege bijvoorbeeld ziekte kan iemand er namelijk van afzien. Daarom is het slim om twee voogden te laten vastleggen.
  • … als je samenwoont, de kinderen niet zonder meer naar de langstlevende partner gaan? Bij samenwonenden is het van belang dat de vader de kinderen heeft erkend en vervolgens ouderlijk gezag heeft aangevraagd, en gekregen. Bij gehuwden en geregistreerd partners is dit automatisch al zo.
  • … je de voogdij ook online kunt regelen? De Raad voor de Rechtspraak heeft op www.rechtspraak.nl een Centraal Gezagsregister waarin je de naam of namen van jouw beoogde voogd(en) kunt vastleggen. Het is in een kwartiertje gepiept en gratis bovendien. Wil je meer regelen, bijvoorbeeld financiële zaken, dan kun je beter bij de notaris langsgaan en alles in een testament opnemen.

  Gratis spaarrekening

  Onze spaarrekening biedt een hoge variabele rente, is gratis en in drie eenvoudige stappen aan te vragen.

  Lees meer

  Spaarrekening openen

  Open nu eenvoudig een gratis spaarrekening en profiteer van de hoge variabele rente.

  Spaarrekening openen