Ga direct naar: inhoud

Waarom een overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij je hypotheek?

23 april 2019

Heb je het huis van je dromen gevonden en ben je bezig met het aanvragen van je hypotheek? Dan kan het verstandig zijn om ook een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Het is misschien niet het leukste onderwerp, maar het kan je nabestaanden veel financiële zorgen besparen.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) en waarom zou ik er een afsluiten?

Met een overlijdensrisicoverzekering zorg je ervoor dat er éénmalig een bedrag vrijkomt voor je nabestaanden als je overlijdt. Dit bedrag kan je achterblijvende partner gebruiken om (een deel van) de hypotheek af te lossen. Hierdoor kan hij of zij eventueel in de woning blijven wonen en worden financiële problemen beperkt. Hoe hoog het bedrag is dat je wilt verzekeren, spreek je vooraf af met je verzekeraar. Als je nog leeft op de afgesproken eindtijd van de verzekering, wordt er geen bedrag uitgekeerd.


Wanneer is het slim om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten?

Bij het afsluiten van een hypotheek kan het slim zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Maar ook een overlijdensrisicoverzekering zonder hypotheek kan nuttig zijn.
Lees hieronder om welke redenen het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering verstandig kan zijn:

 • Hypotheek:
  Als de maandlasten van jullie hypotheek te hoog zijn voor één persoon. Je partner of andere nabestaanden kunnen dan met het bedrag (een deel van) de hypotheek aflossen, zodat hun maandlasten lager worden.

 • Alleenstaande ouder:
  Als je een alleenstaande ouder bent met een hypotheek, wil je niet dat je kinderen belast worden met een restschuld van je woning. Je kinderen kunnen de restschuld dan met de uitkering betalen.

 • Partner:
  Als je wilt dat er een bedrag voor je partner vrijkomt om hoge kosten te betalen (bijvoorbeeld school- of huurkosten).

 • Alimentatie:
  Als je alimentatie aan je ex-partner betaalt. Hierdoor kan je ex-partner na jouw overlijden financieel goed voor jullie kind(eren) blijven zorgen.

 • Lening:
  Als je een lening afsluit, zodat deze niet op naam van je nabestaanden komt als je overlijdt.

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht als ik een hypotheek afsluit?

Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak in combinatie met een hypotheek afgesloten. Bij sommige hypotheekverstrekkers is het verplicht om een overlijdensrisicoverzekering bij je hypotheek af te sluiten. Zij hebben vastgesteld welk deel van de hypotheek je minimaal moet verzekeren. Een adviseur kan je vertellen bij welke hypotheekverstrekkers een overlijdensrisicoverzekering verplicht is, en voor welk percentage van het hypotheekbedrag.


Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Wil je een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Sinds 1 januari 2018 is het bij de meeste hypotheekverstrekkers niet meer verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij een hypotheek met NHG. Ondanks het afschaffen van de verplichting moet je nog steeds nagaan of je nabestaanden het financieel gaan redden als jij overlijdt.

Een hypotheek met NHG zorgt voor meer financiële zekerheid. Het kan gebeuren dat je de maandlasten niet meer kunt betalen door bijvoorbeeld een scheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden van je partner. Als je woning in zo’n situatie bij verkoop minder opbrengt dan het openstaande hypotheekbedrag, betaalt NHG onder bepaalde voorwaarden de restschuld.

Bekijk de NHG voorwaarden voor kwijtschelding


Kies ik de verzekeringsvorm met een gelijkblijvende of een dalende uitkering?

Bij de meeste verzekeraars kun je uit deze verzekeringsvormen kiezen:

 • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
  Bij deze verzekeringsvorm gaat het verzekerd bedrag elk jaar iets omlaag. Aan het begin daalt het verzekerde bedrag langzaam en tegen het einde sneller. Hoe snel het verzekerd bedrag daalt, is afhankelijk van het gekozen percentage. Vaak kies je voor hetzelfde percentage als de hypotheek.

 • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  Bij deze verzekeringsvorm gaat het verzekerde bedrag ieder jaar omlaag. Het verzekerde bedrag is aan het begin hoger dan aan het einde van de looptijd en daalt elk jaar met hetzelfde bedrag.

 • Gelijkblijvend
  Bij deze verzekeringsvorm keert de verzekeraar altijd hetzelfde bedrag uit na overlijden. Het maakt dus niet uit wanneer de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd. Je betaalt de hele looptijd een vaste premie. Deze variant wordt vaak afgesloten in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek.

Lees meer over deze verzekeringsvormen


We willen een ORV afsluiten op twee levens. Kiezen we dan voor één verzekering of voor twee aparte polissen?

Wil je een bedrag verzekeren bij jouw overlijden, maar ook bij dat van je partner? Dan kan dat op twee manieren:

 • Eén polis met twee verzekerden
  Bij één polis met twee verzekerden, keert de verzekeraar het afgesproken bedrag uit als een van jullie overlijdt. Daarna vervalt de verzekering en wordt er geen bedrag uitgekeerd als de overgebleven partner overlijdt. Ook als jullie gelijktijdig overlijden, wordt er één bedrag uitbetaald.

 • Twee aparte polissen
  Als jullie kiezen voor twee aparte polissen, dan staan die verzekeringen los van elkaar. Als jij overlijdt, keert jouw polis uit. De polis van je partner loopt gewoon door. Overlijden jullie gelijktijdig? Dan keren beide verzekeringen het verzekerde bedrag uit aan jullie nabestaanden. De totale premie van twee aparte polissen is wel hoger dan de premie van één polis met twee verzekerden.

Mag ik zelf kiezen bij wie ik de overlijdensrisicoverzekering afsluit?

Ja, je hebt vrije verzekeraarkeuze dus je mag kiezen bij welke verzekeraar je de overlijdensrisicoverzekering afsluit. Sommige hypotheekverstrekkers kunnen je verplichten om een overlijdensrisicoverzekering bij de hypotheek af te sluiten, maar de keuze voor de verzekeraar maak je zelf. Het is hier wel verstandig om offertes bij meerdere verzekeraars op te vragen. De premies kunnen onderling flink verschillen.

Wil je de overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij een andere partij dan je hypotheekverstrekker? Check dan in de hypotheekofferte waaraan de verzekering moet voldoen.


Wat houdt ‘het verpanden van de overlijdensrisicoverzekering’ in?

Een hypotheekverstrekker wil in alle situaties zeker weten dat de hypotheek wordt betaald. Ook als een van jullie overlijdt.

Verpanden betekent dat de hypotheekverstrekker het verzekerd bedrag mag gebruiken als aflossing voor een (hypotheek)schuld. De hypotheekverstrekker krijgt dus direct het geld van de overlijdensrisicoverzekering als jij overlijdt. Dit geeft de hypotheekverstrekker de zekerheid in ieder geval een deel van het hypotheekbedrag terug te krijgen. En voor je partner of nabestaanden blijft er dan een lagere hypotheekschuld over.

Is het verzekerde bedrag hoger dan de restschuld van je hypotheek?
Dan ontvangt je hypotheekverstrekker alleen het bedrag dat nodig is om de hypotheek af te lossen. De rest van het verzekerde bedrag gaat naar je nabestaanden. Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering wordt daarom altijd gevraagd naar wie het restant moet gaan. Dit noemen we de begunstigden.


Wat is de maximale aanvangsleeftijd en eindleeftijd voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering?

De maximum aanvangsleeftijd ligt bij de meeste verzekeraars tussen de 60 en 70 jaar. De overlijdensrisicoverzekering heeft ook een maximale eindleeftijd. Ook dit verschilt per verzekeraar en varieert van 74 tot 85 jaar.


Wat is de looptijd van een overlijdensrisicoverzekering?

De looptijd van je overlijdensrisicoverzekering is de periode dat de verzekering loopt. Als de looptijd voorbij is, vervalt de verzekering. Je kunt dan eventueel een nieuwe verzekering afsluiten. Als je de verzekering niet meer nodig hebt, kun je de verzekering opzeggen.


Welk verzekerd bedrag kies ik voor mijn overlijdensrisicoverzekering?

Voor het bepalen van de dekking kijk je naar de financiële gevolgen voor je nabestaanden. Laat je adviseren door een adviseur over de dekking die het beste bij jouw situatie past.


Is een gezondheidsverklaring of keuring altijd nodig?

Een gezondheidsverklaring is altijd nodig als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Soms is ook een medische keuring nodig. Dit is afhankelijk van je leeftijd en het verzekerde kapitaal. Bekijk hiervoor de voorwaarden van de overlijdensrisicoverzekering die jij op het oog hebt.

Meestal bestaat de gezondheidsverklaring uit een online vragenlijst met vragen over jouw gezondheid. Nadat je deze lijst hebt ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur je gezondheidssituatie. Hij of zij adviseert de verzekeraar daarna over het al dan niet afsluiten van de verzekering en zo ja, onder welke voorwaarden.
De medische keuring kan bestaan uit een bloedonderzoek of een keuring door een internist.

Lees meer over de medische beoordeling bij de overlijdensrisicoverzekering van Nationale-Nederlanden.


Kan ik mijn overlijdensrisicoverzekering tussentijds beëindigen?

Ja, dat kan. Je bouwt vaak geen waarde op met een overlijdensrisicoverzekering. De verzekeraar keert daarom geen bedrag aan je uit als je de verzekering tussentijds stopzet.


Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

De kosten van een overlijdensrisicoverzekering hangen af van de verzekeraar, het verzekerd bedrag, de verzekeringsvorm en de looptijd van de verzekering. Daarnaast hangt de premie vaak af van je leeftijd, de looptijd, je gezondheid en of je rookt of niet.


Moeten de nabestaanden erfbelasting betalen over de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering?

De regels over erfbelasting zijn vastgelegd in de Successiewet. Hierin staat dat de nabestaande belasting betaalt over de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering als de overledene (mede) de premie voor de verzekering betaald heeft. Als de overledene getrouwd was in gemeenschap van goederen, dan is dit meestal automatisch het geval. De erfbelasting kent een vrijstelling. De hoogte van de vrijstelling hangt af van de relatie tot de overledene. Voor echtgenoten bijvoorbeeld geldt een vrijstelling van € 650.913,- (2019).

Let op: De heffing van erfbelasting kan vaak voorkomen worden als jullie gescheiden vermogens hebben. Hiervoor kun je de polis van de overlijdensrisicoverzekering kruislings sluiten, of met een premiesplitsing. Je adviseur kan je hierover meer vertellen.

Vraag advies aan een adviseur bij jou in de buurt


Is de premie van een overlijdensrisicoverzekering aftrekbaar?

De premie van je overlijdensrisicoverzekering is niet aftrekbaar van de belasting, ook niet als deze verplicht is bij je hypotheek.


Krijg ik korting op de premie als ik niet rook?

Niet-rokers betalen vaak een lagere premie dan rokers. Krijg je niet-rokers korting en begin je (weer) met roken? Geef dit dan direct door aan je verzekeraar. Andersom geldt dit ook: rookte je bij aanvang van de overlijdensrisicoverzekeringen ben je gestopt? Geef dit ook door. Als je een bepaalde periode niet meer hebt gerookt, krijg je meestal alsnog niet-rokerskorting.

Informeer je verzekeraar altijd eerlijk en direct. Als je dit niet doet, zal de verzekeraar maatregelen nemen. Eén van de maatregelen kan zijn dat de verzekeraar je verzekering stopzet of niet uitkeert. Frauderen kan ook gevolgen hebben voor de andere producten die je bij dezelfde verzekeraar heeft lopen.

Lees meer over het fraudebeleid van Nationale-Nederlanden.


Wat betekent voorlopige dekking?

Heb je al een aanvraag ingediend voor de overlijdensrisicoverzekering, maar is deze nog niet definitief? Als je dan overlijdt, kunnen je nabestaanden in bepaalde situaties tóch recht hebben op een uitkering. Lees meer over de voorlopige dekking van de overlijdensrisicoverzekering.


Kan ik mijn lopende overlijdensrisicoverzekering meenemen als ik mijn huis verkoop?

Als je je huis verkocht hebt, los je je hypotheek meestal af. Hierna zijn er meerdere situaties mogelijk:

 • Je sluit een nieuwe hypotheek af
  Meestal kun je je overlijdensrisicoverzekering meenemen naar je nieuwe hypotheek. Dit geldt als je bij dezelfde hypotheekverstrekker blijft, en meestal ook als je naar een andere gaat. Vraag van tevoren goed na welk eisen je hypotheekverstrekker stelt aan jouw overlijdensrisicoverzekering.

 • Je neemt je hypotheek mee naar je nieuwe woning
  Dan kun je je overlijdensrisicoverzekering gewoon meenemen.

 • Je koopt geen nieuw huis
  Na het aflossen van je hypotheek, beëindigt je hypotheekverstrekker de verpanding van je overlijdensrisicoverzekering. Daarna kun je zelf kiezen of je de verzekering voortzet voor je nabestaanden, een lager bedrag verzekert of de verzekering stopzet.

Ik verkoop mijn huis niet, maar sluit wel mijn hypotheek over. Kan ik mijn overlijdensrisicoverzekering dan meenemen?

Als je je huis niet verkoopt en alleen de hypotheek oversluit, kun je je overlijdensrisicoverzekering meestal meenemen. Als je voor je nieuwe hypotheek een lager bedrag wilt verzekeren, kan dit bijna altijd. Wil je een hoger bedrag verzekeren? Bij het verhogen van het verzekerd kapitaal moet je bij sommige verzekeraars opnieuw een gezondheidsverklaring invullen.


Kan ik met mijn overlijdensrisicoverzekering overstappen naar een andere verzekeraar?

Is je overlijdensrisicoverzekering verpand aan je hypotheek? Vraag dan eerst toestemming aan de hypotheekverstrekker en vraag welke eisen hij stelt aan de nieuwe verzekering. Check ook de kosten die de hypotheekverstrekker rekent voor het aanpassen van de overlijdensrisicoverzekering.

Het kan lonen om te kijken naar een nieuwe overlijdensrisicoverzekering. Veel verzekeraars hebben de afgelopen jaren premieverlagingen doorgevoerd, waardoor jij kunt besparen op je nieuwe premie.

Let op: Vraag éérst een nieuwe overlijdensrisicoverzekering aan en zorg dat deze geaccepteerd is door je hypotheekverstrekker. Zeg daarna pas jouw oude polis op.


Waar moet ik op letten bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering?

 • Ga na (met je adviseur) of de voorwaarden passen bij je wensen.
 • Bekijk voor het afsluiten in de voorwaarden of er een ‘en bloc clausule’ is. Dan mag de verzekeraar de premie tussentijds verhogen, of de voorwaarden aanpassen. Het is dus voor veel mensen fijner als er geen ‘en bloc clausule’ in de voorwaarden staat. Dan weet je waar je aan toe bent. Nationale-Nederlanden heeft geen ‘en bloc clausule’.
 • De maandelijkse premie: leeftijd, gezondheid en looptijd spelen mee bij de hoogte van de premie.
 • Het verzekerd bedrag: hoe hoger het verzekerd bedrag, hoe meer premie je betaalt.
 • De korting voor niet-rokers: deze korting ontvang je als je bij het afsluiten van de verzekering minimaal twee jaar niet hebt gerookt. Begin je tijdens de looptijd weer met roken? Geef dit direct door aan je verzekeraar, ook al rook je maar af en toe. Doe je dit niet, dan ziet de verzekeraar dit als fraude. De verzekeraar zal daarna maatregelen treffen zoals bijvoorbeeld het stopzetten van je verzekering. Je nabestaanden krijgen daardoor misschien niks of minder uitgekeerd.
 • Vul ook je gezondheidsverklaring altijd naar waarheid in. Doe je dit niet? Ook dat wordt gezien als fraude en kan nadelige gevolgen hebben.
 • De verzekeringsvorm: vergelijk de financiële gevolgen van een gelijkblijvende, lineair dalende en annuïtair dalende verzekeringsvorm met elkaar. Dit kan van invloed zijn op je maandlasten.
 • Zodra je aanvraag voor de verzekering is goedgekeurd en je de polis hebt ontvangen, ga je vanaf de ingangsdatum premies betalen. Leef je op de einddatum van de verzekering? Dan ontvang je geen uitkering (of premies terug) van de verzekeraar. Bij de meeste verzekeraars kun je nog opzeggen binnen 30 dagen.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Je kunt via een adviseur van Nationale-Nederlanden of een onafhankelijke adviseur een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Maak een afspraak

Hypotheekadvies nodig?

Snel een afspraak, waar en wanneer u maar wilt. Eerste gesprek altijd vrijblijvend.

Maak een afspraak

Uw maximale hypotheek

Als u een nieuw huis op het oog heeft, wilt u zich geen zorgen maken over het verkrijgen van een hypotheek.

Bereken uw mogelijkheden

Uw situatie wijzigt

Het is mogelijk dat u ooit in een situatie komt waarin uw hypotheek ineens een zware last wordt.

Lees meer