Ga direct naar: inhoud

Je deelt alles met iedereen: ook je financiële zaken?

31 oktober 2016

In samenwerking met de Universiteit van Tilburg heeft NN Group een internationaal onderzoek gedaan naar financieel gedrag onder consumenten. Aan dit onderzoek namen ruim 9.300 consumenten in 14 Europese landen deel. Aanleiding voor het onderzoek was de vraag hoe mensen zich financieel gedragen en of ze zich daarvan bewust zijn. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat de mate waarin mensen het gevoel hebben dat ze controle hebben over hun financiële toekomst, niet overeenkomt met de mate waarin mensen controle hebben over hun financiële toekomst.

Resultaten voor Nederland

Uit dit onderzoek blijkt de ruime diversiteit aan gedrag op het vlak van financiën die Nederland rijk is. Zo zien wij bijvoorbeeld dat financiële kwesties vrouwen meer stress bezorgen dan mannen.

Praten over geld

Opvallend voor Nederland is verder dat jongere generaties makkelijker over geld praten dan ouderen.

Pensioen

En dat we in Nederland een redelijk idee hebben van onze toekomstdoelen, maar eigenlijk totaal niet op de hoogte zijn van ons pensioen.

Resultaten Nederland in vergelijking met de rest van Europa

We leggen de conclusies ook naast de bevindingen in de rest van Europa. In Slowakije is het bijvoorbeeld veel minder belangrijk om je huidige levensstatus te behouden dan in Nederland. En Italianen vinden het beduidend lastiger om rond te komen elke maand dan Nederlanders.

Maandelijkse lasten

In vergelijking met de meeste andere landen in Europa hebben Nederlanders redelijke controle over hun financiële handelingen.

Financieel overzicht

We hebben een goed overzicht van onze inkomsten en uitgaven en verdiepen ons voldoende in financiële kwesties. We voelen ons niet alleen in controle, maar zijn dat over het algemeen ook.

Nationale-Nederlanden helpt en inspireert

Nationale-Nederlanden helpt mensen hun financiële toekomst veilig te stellen. Dat doen we samen met de met ons samenwerkende onafhankelijk adviseurs. Op basis van de thema’s die in dit onderzoek naar voren zijn gebracht, willen we mensen bewust maken dat iedereen hier zelf een grote rol in kan spelen. We willen mensen in staat stellen zelf het heft in handen te nemen en uitdagen met elkaar meer over financiële zaken te praten. Om betere financiële keuzes te kunnen maken. Of in andere woorden, Nationale-Nederlanden helpt en inspireert, voor jouw nu en later.