Ga direct naar inhoud

Zo kun je voordelig schenken aan een goed doel

Behalve dat je met het schenken aan een goed doel je steentje bijdraagt, kun je er ook fiscaal je voordeel mee doen. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Schenkingen aan goede doelen zijn fiscaal aftrekbaar als:

  • Deze hoger zijn dan € 60,- per jaar (voor alle aftrekbare giften samen)
  • De schenkingen meer zijn dan 1% van het drempelinkomen (het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 die je aangeeft bij je aangifte inkomstenbelasting)
  • De schenking niet méér bedraagt dan 10% van het drempelinkomen. Alles wat daarboven komt is niet fiscaal aftrekbaar.

Let op!

Ga bij de berekening van het drempelinkomen uit van het inkomen zonder dat je rekening houdt met aftrekposten zoals alimentatie, zorgkosten of scholingsuitgaven.

Schenkingen vastleggen

Geef je jaarlijks aan een goed doel? Als je jouw gift vastlegt voor 5 jaar of langer, dan kun je deze giften wel volledig fiscaal aftrekken. Leg het wel vast in een onderhandse akte. Anders kun je hier geen gebruik van maken. De meeste goede doelen verstrekken zo’n onderhandse akte. Want voor het goede doel is het natuurlijk alleen maar fijn dat je jouw gift voor de komende 5 jaar vastlegt.

Schenking kunst en cultuur

Schenk je aan een goed doel op het gebied van kunst en cultuur? Dan heb je recht op extra aftrek. Een gift aan een goed doel op het gebied van kunst en cultuur mag je bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen. Hiervoor geldt een maximum van € 1.250,-.

Per jaar schenken en toch voordeel?

Het kan voordelig zijn om je giften per jaar te bundelen. Ben je van plan om dit jaar een gift te doen aan een goed doel en volgend jaar ook, maar wil je deze niet vastleggen voor 5 jaar of langer? Dan kan het voordelig zijn om je giften te concentreren in één jaar. Je gift kan dan mogelijk voor een hoger bedrag aftrekbaar zijn.

Ben je van plan te schenken aan een familielid?

Aan je kind bijvoorbeeld, dat met dat geld een appartement kan kopen. Of aan je zus, die van plan is komend jaar een eigen bedrijf te beginnen. We hebben de vormen en voorwaarden voor je op een rij gezet.

Meer over schenkingsvormen en voorwaarden


Wil je meer weten?